ساخت قسمت Base دستگاه SIS از فناوري هاي زير شاخه نمونه سازي سريع

نام اساتید: جمال زماني اشني, علي نحوي, فرهاد شاهوردي
Jamal Zamani, Ali Nahvi, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : پيمان ترابي

ساخت سامانه نمونه سازي سريع به روش سينترينگ انتخابي به كمك پرتو مادون قرمز (SIRD)

نام اساتید: فرهاد شاهوردي, جمال زماني اشني, علي نحوي
Farhad Shahverdi, Jamal Zamani, Ali Nahvi
نام دانشجو : هومان پرتوي پور

طراحي و ساخت دستگاه نمونه سازي سريع

نام اساتید: جمال زماني اشني, مسعود ضيابشرحق
Jamal Zamani, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : محمدحامد قلي وند

مكانيزم كاهش دهنده طول سلاح

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : ارسلان پورداور

امكان سنجي ساخت دستگاه نمونه سازي سريع

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : فريد صاحب سرا