سال: ۱۳۹۷

كنترل مقاوم ?H

نویسندگان: حميدرضا تقي راد, محمد فتحي, فرينا زماني اسگويي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۵۲۱

سال: ۱۳۹۶

مقدمه اي بر اتوماسيون و كنترل فرآيندهاي صنعتي با معرفي كامل PLC زيمنس سري S7

نویسندگان: حميدرضا تقي راد
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۸۷۰۳۶۲۷

سال: ۱۳۹۶

مقدمه‌اي بر كنترل مدرن

An introduction to modern control

نویسندگان: حميدرضا تقي راد
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۵۶۳

سال: ۱۳۹۴

مباني اندازه گيري در سيستم هاي ابزار دقيق

Fundamentals of Measurements in Instrumentations

نویسندگان: حميدرضا تقي راد, سيدعلي سلامتي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۴۲۲

سال: ۱۳۹۳

مقدمه اي بر كنترل مدرن

نویسندگان: حميدرضا تقي راد
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۷۸۱

سال: ۱۳۹۳

كنترل مقاوم H-infinity

Robust H-infinity Control

نویسندگان: حميدرضا تقي راد, محمد فتحي, فريناز زماني اسكويي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۶۱۳

سال: ۱۳۹۲

كنترل مقاوم H-infinity

Robust H-infinity Control

نویسندگان: حميدرضا تقي راد, محمد فتحي, فرينا زماني اسگويي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۶۱۳

سال: ۱۳۹۲

مباني اندازه گيري در سيستم هاي ابزار دقيق

Fundamentals of Measurements in Instrumentations

نویسندگان: حميدرضا تقي راد, سيد علي سلامتي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۴۲۲

سال: ۱۳۹۱

مقدمه اي بر كنترل مدرن

نویسندگان: حميدرضا تقي راد
ISBN: ‏??۹۷۸۹۶۴۸۷۰۳۸۶۳

سال: ۱۳۹۱

مقدمه اي بر اتوماسيون و كنترل فرآيندهاي صنعتي با معرفي كامل PLC زيمنس سري S7

نویسندگان: حميدرضا تقي راد
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۸۷۰۳۶۲۷