سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

ربات جراح كم تهاجمي چشم

Minimal Invasive Eye surgery Robot

همکاران: امير مولايي, حميدرضا تقي راد, ابراهيم عابدلو
موضوع : رباتيك
Robotics