طراحي و ساخت پروتز ماهيچه مصنوعي با استفاده از آلياژ حافظه دار

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي, حميدرضا تقي راد
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : سهيل كيان زاد

شبيه سازي محيط رديابي هدف يك ربات سيار با روش ميدان پتانسيل

نام اساتید: حميد خالوزاده, رسول دلير روي فرد, حميدرضا تقي راد
Hamid Khaloozadeh, Rasool Dalirrooy Fard, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : شيدا اسلامي

پياده سازي سيستم ابزار دقيق و كنترل ربات كابلي صفحه اي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده, بابك توسلي
Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh, Babak Tavassoli
نام دانشجو : حسام الدين شوري جزه

پياده سازي ربات واقعيت مجازي و اعمال سيستم كنترل از دور توسط دستگاه هپتيك

نام اساتید: بابك توسلي, مهدي زمانيان, حميدرضا تقي راد
Babak Tavassoli, Mahdi Zamanian, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : بهاره صبوري

توسعه و پياده سازي الگوريتم حل مساله مكان يابي و توليد نقشه همزمان براي ربات هاي سيار

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمد تشنه لب, مهدي زمانيان
Hamid Reza Taghirad, Mohammad Teshnehlab, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : كسري خصوصي

مدل سازي حركت ديناميكي مار - ربات با الهام از حركتهاي طبيعي آن

نام اساتید: بابك توسلي, حميدرضا تقي راد
Babak Tavassoli, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : محبوبه ملك دوست پيشكناري

مقاوم سازي روش رديابي ديداري بر اساس هسته تصوير دراجسام بدون نشانه

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : عادل قادران

شناسايي وكنترل محرك شيشه خودرو در كاربرد ساب ووفر

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده, مهدي زمانيان
Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : كيوان محمدي

طراحي و ساخت دستگاه تست همزمان مكانيكي و الكتريكي عايق هاي فشارقوي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمدعلي نكويي, بابك توسلي
Hamid Reza Taghirad, Ali Mohammad Nekouei, Babak Tavassoli
نام دانشجو : علي اميري

پياده سازي وكنترل از راه دور ربات واقعيت مجازي كشسان

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمدعلي نكويي, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, Ali Mohammad Nekouei, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : كامران تاران

مقاوم سازي روش رديابي ديداري بر اساس هسته تصوير در اجسام بدون نشانه

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي
Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : سحر صداقتي

طراحي سخت افزاري و تدوين نرم افزاري سامانه BMS در يك بيمارستان نوعي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي زمانيان, محمد تشنه لب
Hamid Reza Taghirad, Mahdi Zamanian, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مهدي سياوش

طراحي وساخت عمود پرواز 4 موتوره (كوادروتور)

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : عليرضا تاج فر

پياده سازي روش حل تحليلي- بازگشتي افزونگي بر روي ربات كابلي نصير

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمدعلي نكويي
Hamid Reza Taghirad, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : نرگس حسين زاده

پياده سازي روش حل تحليلي - بازگشتي افزونگي بر روي ربات كابلي نصير

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده
Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : فرشته صباحي

بررسي وساخت عمود پرواز 4موتوره (كوداروتور)

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : پويان اسلامي

طراحي وساخت سامانه متحرك لنزهاي پروژكتورهاي LED با استفاده از آلياژ حافظه دار

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, امير موسوي نيا
Hamid Reza Taghirad, Amir Mousavinia
نام دانشجو : زهرا مروي

طراحي و ساخت پهباد عمود پرواز و رديابي خودكار هدف متحرك بر اساس پردازش تصوير

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : اميد اسرافيليان

پياده سازي سيستم اينترلاكينگ خط 4 متروي تهران با استفاده از نرم افزار PLC

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, بابك توسلي
Hamid Reza Taghirad, Babak Tavassoli
نام دانشجو : فاطمه اكرمي قصابه

طراحي و ساخت ربات جراح چشم براي بيماري ويتروكتمي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده
Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : پدرام آگند

طراحي وپياده سازي رويتگر حالت بر روي ربات فوتباليست و توپ

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده
Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سارا بيگلري

طراحي و پياده سازي كنترل كننده LTR و مسير مناسب حركتي در ربات فوتباليست سايز كوچك

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي دلربايي
Hamid Reza Taghirad, Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : محمدامين كاشي

طراحي و پياده سازي سخت افزار كنترلي ربات هپتيك 2RT ارس

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مه سان توكلي كاخكي
Hamid Reza Taghirad, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : محمد سوادزاده

برنامه ريزي حركت در حضور نامعيني و پياده سازي آنبر روي ربات عمود پرواز چهار موتوره

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, امين نيك انجام
Hamid Reza Taghirad, Amin Nikanjam
نام دانشجو : حسين شيخي داراني

طراحي و پياده سازي سخت افزار كنترلي ربات راهبر در سامانه هپتيك آموزش جراحي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي دلربايي
Hamid Reza Taghirad, Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : حامد صادقي

كنترل مكان ربات عمود پرواز با استفاده از سيگنال هاي بلوتوث

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, بابك توسلي
Hamid Reza Taghirad, Babak Tavassoli
نام دانشجو : عليرضا منتظري

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل و جبران سازي وزني بازوي شش درجه آزادي ربات زميني xerxes

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : مرتضي ميناوي

تاریخ:

شبيه سازي بازوي ربات سيار ويكتور و طراحي و پياده سازي كنترل گشتاور برروي ان

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : محمدمهدي ناظري اردكاني

تاریخ:

پياده سازي و تلفيق روش مكان يابي و توليد نقشه همزمان با داده هاي IMU بر روي ربات سيار ويكتور

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : بهزاد مكي زاده