سال: ۱۴۰۱

انرژي‌هاي تجديدپذير

Renewable energies

نویسندگان: فرشاد ترابي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۵۲۳۴۱۳۰

سال: ۱۴۰۱

Fuel Cell Modeling and Simulation, From Microscale to Macroscale

نویسندگان: Gholam Reza Molaeimanesh, فرشاد ترابي
ISBN: ۹۷۸۰۳۲۳۸۵۷۶۲۸

سال: ۱۴۰۰

Fundamentals of Wind Farm Aerodynamic Layout Design

نویسندگان: فرشاد ترابي
ISBN: ۹۷۸-۰-۱۲-۸۲۳۰۱۶-۹

سال: ۱۳۹۸

Simulation of Battery Systems, Fundamentals and Applications

نویسندگان: فرشاد ترابي, پوريا احمدي
ISBN: ۹۷۸۰۱۲۸۱۶۲۱۲۵

سال: ۱۳۹۸

برنامه‌نويسي شي‌گرا به زبان ++C مسائل حل شده و مثال‌هاي كاربردي

Object- oriented programming with C++: Solution manual and applied examples

نویسندگان: فرشاد ترابي, سعيد سيري, اميرحسين تاجيك, وحيد جناني, سوگتد پرانه مسيحا, حوريه سادات ابن الرسول
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۴۹۱

سال: ۱۳۹۲

برنامه نويسي شي گرا به زبان سي پلاس پلاس، مسايل حل شده و نمونه مثالهاي كاربردي

نویسندگان: فرشاد ترابي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۴۹۱

سال: ۱۳۹۱

برنامه‌نويسي شي‌گرا به زبان ++C

نویسندگان: فرشاد ترابي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۳۷۸