تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

توليد همزمان انرژي الكتريكي و آب شيرين در نيروگاه خورشيدي و تركيبي PV-CSP-RO در ايران

نام اساتید: فرشاد ترابي, اميرفرهنگ ستوده, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا, پوريا احمدي
Farshad Torabi, Amirfarhang Sotodeh, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia,
نام دانشجو : محمدرضا زردشتي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

عيب يابي در پيل سوختي هيدروژني به روش طيف سنجي امپدانس الكترو شيميايي

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, پوريا احمدي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, , Ali Behbahaninia
نام دانشجو : ستوده السادات فريدن پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

تحليل و مدلسازي سيستم مديريت گرمايي باتري ليتيم-يون خودروهاي هيبريدي و الكتريكي

نام اساتید: شهرام آزادي, فرشاد ترابي, امير تقوي پور, وحيد اصفهانيان, امير تقوي پور
Shahram Azadi, Farshad Torabi, Amir Taghavipour, , Amir Taghavipour
نام دانشجو : نگارالسادات رزاقي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

مدلسازي ترموديناميكي مخلوط الكل- هيدروكربن

نام اساتید: مونا زماني پدرام, فرشاد ترابي, شيما نجفي نوبر, مهدي ارجمند, شيما نجفي نوبر
Mona Zamanipedram, Farshad Torabi, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : محمدباقر اصغرنژادلمراسكي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

بررسي اثر رطوبت بر منحني عملكردي پيل سوختي غشا پليمري

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي, پوريا احمدي, حسين صيادي
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, , Hossein Sayyadi
نام دانشجو : سيد مهرزاد عليزاده كلاگر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

ارتقاء ساختار سيستم يكپارچه آب شيرين كن تركيبي و شبكه بخار

نام اساتید: مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, اميد پورعلي, شيما نجفي نوبر, داود رشتچيان, شيما نجفي نوبر
Majied Amidpour, Farshad Torabi, Omid Pourali, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : سيدآرش اسماعيل زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تحليل اقتصادي و ترموديناميكي نيروگاه هاي سيكل تركيبي با در نظر گرفتن فرسودگي

نام اساتید: سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي, حسين صيادي, محمد عامري, حسين صيادي
Ali Behbahaninia, Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, , Hossein Sayyadi
نام دانشجو : علي آقاجاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

تحليل پايداري حرارتي در باتري هاي سرب - اسيد

نام اساتید: فرشاد ترابي, وحيد اصفهانيان, كاظم هجران فر, محمدعلي موسويان, رحمت الله قاجار, اميد پورعلي, صادق صديقي
Farshad Torabi, , , , Rahmatollah Ghajar, Omid Pourali, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : طيب نازقليچي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

طراحي و ساخت ردياب خورشيدي به منظور هدايت سامانه هاي متمركزكننده سلول هاي خورشيدي

نام اساتید: فرشاد ترابي, علي نجفي اردكاني, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا, فرزاد جعفر كاظمي
Farshad Torabi, Ali Najafi Ardakani, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia,
نام دانشجو : نويد اسدي آبكنار

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

دفاع از پيشنهاد رساله

نام اساتید: علي اشرفي زاده, محمد كاظميني, جهانبخشي قاسمي, شيما نجفي نوبر, شيما نجفي نوبر, فرشاد ترابي
Ali Ashrafizadeh, , , Shima Najafi Nobar, Shima Najafi Nobar, Farshad Torabi
نام دانشجو : راضيه حامدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بهينه سازي كانال جريان پين دار پيل سوختي غشاء پليمري

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : نويد امين نيا

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

مدلسازي و شبيه سازي فرآيند جانبي چرخه¬ي اكسيژن در باتري¬هاي روي- اكسيد نقره

نام اساتید: فرشاد ترابي, اميد پورعلي, شيما نجفي نوبر, اميد پورعلي
Farshad Torabi, Omid Pourali, Shima Najafi Nobar, Omid Pourali
نام دانشجو : زهرا پرهمت

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

طراحي توربين بادي افق محور جهت دست يابي به حداكثر انرژي توليدي سالانه

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سيمين سيفي خداشهري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

مدلسازي تحليلي جريان دو فاز در پيل سوختي متانول مستقيم

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي, مونا زماني پدرام, حسين صيادي
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, Mona Zamanipedram, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : پويان هروي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

مدلسازي و شبيه سازي فرآيند طيف سنجي الكتروشيميايي باتري هاي سرب- اسيد

نام اساتید: فرشاد ترابي, اميد پورعلي, حسين صيادي, اميد پورعلي
Farshad Torabi, Omid Pourali, Hossein Sayyadi, Omid Pourali
نام دانشجو : مائده سادات گل طبرستاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

شبيه سازي و تحليل رفتار آيروالاستيك پره توربين بادي

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي, حسين صيادي
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : شيوا گروسي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

تعيين پروفيل باد در ناحيه ي پشت توربين بادي با استفاده از مدلهاي جريان آشفته جهت طراحي مزرعه بادي

نام اساتید: فرشاد ترابي, آزاده شهيديان, سيد علي بهبهاني نيا, آزاده شهيديان
Farshad Torabi, Azadeh Shahidian, Ali Behbahaninia, Azadeh Shahidian
نام دانشجو : راضيه حامدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

بررسي گرمايش غيرفعال اتاق نگهباني با روش دودكش خورشيدي و تاثير به كارگيري مواد تغيير فازدهنده

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : محمد صفري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

مدل‌سازي و شبيه سازي دو بعدي واكنش‌هاي الكتروشيميايي سيستم‌هاي باتري

نام اساتید: فرشاد ترابي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, مجيد عميد پور
Farshad Torabi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Majied Amidpour
نام دانشجو : نيلوفر كامياب

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

حل عددي حاكم حرارتي- الكتروشيميايي سيستم‌هاي باتري

نام اساتید: فرشاد ترابي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : فرناز تاجداري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

استحصال انرژي از بدن انسان به منظور تامين توان دستگاه هاي انتقال دارو با استفاده از تكنولوژي سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي

نام اساتید: فرشاد ترابي, محمدرضا همايي نژاد, اميد پورعلي, افسانه مجري, اميد پورعلي
Farshad Torabi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Omid Pourali, Afsaneh Mojra, Omid Pourali
نام دانشجو : مينا طاهري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

طراحي و پياده سازي آزمايشگاه مجازي تست موتور پيل سوختي پليمري به روش باندگراف براي خودروهاي الكتريكي

نام اساتید: علي نحوي, فرشاد ترابي, شهرام آزادي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Nahvi, Farshad Torabi, Shahram Azadi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : سينا سالمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

حل معادلات حاكم بر پيل هاي سوختي غشا پليمري به روش المان هاي مرزي

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي, حسين شاهوردي, حسين صيادي
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, , Hossein Sayyadi
نام دانشجو : بهرنگ نوشيري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۴

بررسي پديده توليد آب و ايجاد جريان دوفازي در لايه ي نفوذ گاز و تاثير آن بر عملكرد پيل هاي سوختي غشا پليمري

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سپيده غيبي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

شبيه سازي عددي فرآيندهاي الكتروشيميايي پيل هاي سوختي متانول مستقيم

نام اساتید: فرشاد ترابي, اميد پورعلي, اكرم عوامي, اكرم عوامي
Farshad Torabi, Omid Pourali, Akram Avami, Akram Avami
نام دانشجو : محمد قنواتي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

بررسي راهكارهاي فني و اقتصادي بهينه سازي مصرف و مديريت انرژي ايستگاه هاي CNG در ايران

نام اساتید: مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا, اميد پورعلي
Majied Amidpour, Farshad Torabi, Omid Pourali, Ali Behbahaninia, Omid Pourali
نام دانشجو : محمد بخشي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۷

حل عددي سيستم هاي زيرزميني ذخيره سازي فصلي انرژي حرارتي خورشيد جهت تامين نيازهاي حرارتي ساختمان هاي مسكوني

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : هانيه اسحق

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

حل عددي پره توربين بادي با روش المان مرزي

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, مجيد عميد پور, مجيد عميد پور
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, Majied Amidpour, Majied Amidpour
نام دانشجو : حميد نصير

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

مدلسازي و شبيه سازي فرآيندهاي الكتروشيميايي باتريهاي روي-اكسيد نقره

نام اساتید: فرشاد ترابي, جهانبخش قاسمي, حسين صيادي, حسين صيادي
Farshad Torabi, Jahanbakhsh Ghasemi, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : امين علي اكبر

تاریخ: ۱۳۷۹/۰۴/۲۶

شبيه سازي دنباله توربين بادي محور افقي به كمك ديسك محرك اصلاح شده

نام اساتید: فرشاد ترابي, زينب پورانصاري, پوريا احمدي, زينب پورانصاري
Farshad Torabi, Zeinab Pouransari, , Zeinab Pouransari
نام دانشجو : شايان نادري

تاریخ:

ارائه يك مدار معادل فيزيكي- شيميايي جهت عيب يابي پيل سوختي غشاء پليمري با استفاده از طيف نگاري امپدانس الكتروشيميايي

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : مجيد شاطري اميري

تاریخ:

شبيه سازي و مطالعه تجربي فرآيند طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي با استفاده از يك تابع پله اي كارآمد در حوزه زمان

نام اساتید: فرشاد ترابي, جهانبخش قاسمي
Farshad Torabi, Jahanbakhsh Ghasemi
نام دانشجو : راضيه حامدي

تاریخ:

عيب يابي پيل سوختي غشا پليمري با استفاده از مدل مدار معادل فيزيكي- شيميايي

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : امين خالصي

تاریخ:

بررسي اثرات آيروالاستيسيته روي پره¬هاي توربين بادي با استفاده از روش المان خطي ناپايا

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : سيدطه حسين مدني

تاریخ:

مدلسازي تداخل دنباله توربين بادي با استفاده از مدل هاي آشفته

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : محمدفاضل رحيمي

تاریخ:

مدلسازي و شبيه سازي جريان دوفاز در پيل سوختي متانول مستقيم

نام اساتید: فرشاد ترابي, حامد مقتدري اصفهاني, اميرفرهنگ ستوده
Farshad Torabi, Hamed Moghtaderiesfahani, Amirfarhang Sotodeh
نام دانشجو : ميرمرتضي سيدعليزاده ارا

تاریخ:

طراحي و ساخت سل باتري ليتيوم تيتانات

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : سيدرضا موسوي نژاد

تاریخ:

بررسي عملي و عددي استفاده از متمركز كننده بر راندمان ابرگرمكن هاي خورشيدي (وكيوم تيوپ) و بررسي اقتصادي آن

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : محمداحسان عباسي شريف ابادي

تاریخ:

شبيه سازي عددي فرايند گازي سازي بايومس

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : رامين كمالي

تاریخ:

شبيه سازي تحليلي باتري هاي ليتيوم يوني

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : مهشيد نجاتي اميري

تاریخ:

تحليل و بهينه سازي سيكل ترموديناميكي كلود

نام اساتید: سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي
Ali Behbahaninia, Farshad Torabi
نام دانشجو : امين زارع علي ابادي

تاریخ:

بهبود ردياب خورشيد به منظور هدايت سامانه هاي متمركز كننده سلول هاي خورشيدي

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, فرشاد ترابي
Ali Najafi Ardakani, Farshad Torabi
نام دانشجو : الهام عيار