طراحي و بهينه سازي سيستم گرمايش هيبريدي خورشيدي

نام اساتید: سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي, مجيد عميد پور, حسين صيادي
Ali Behbahaninia, Farshad Torabi, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : مهدي خادم نحوي

مدلسازي و تحليل ترموديناميكي نيروگاه هاي تبديل انرژي گرمايي اقيانوس

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي, محمدرضا شاه نظري
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : شهاب رضائي

حل عددي معادلات حاكم بر پيلهاي سوختي

نام اساتید: فرشاد ترابي, مجيد بازارگان
Farshad Torabi, Majid Bazargan
نام دانشجو : عليرضا يعقوبي

مدلسازي و شبيه سازي فرآيندهاي الكتروشيميايي باتري هاي ليتيوم - يون

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : محمدحسين كاظمي

تحليل ترموديناميكي توربين هاي بادي

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : ياسين آزمند

شبيه سازي عددي پيل سوختي غشا پليمري دما بالا

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : مينا طاهري

بهينه سازي نيروگتخ تركيبي پيل سوختي و مبدل انرژي حرارتي

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : سينا حسن پوريوسفي

طراحي باتري سبز جهت استحصال انرژي جذر و مد در ايران

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : فرناز تاجداري

افزايش راندمان نيروگاه هاي حرارتي اقيانوسي تركيب با انرژي خورشيدي

نام اساتید: فرشاد ترابي, اميد پورعلي
Farshad Torabi, Omid Pourali
نام دانشجو : سامان صبوري

طراحي آب سردكن ترموالكتريك با كمك پنل هاي فتوولتايي

نام اساتید: فرشاد ترابي, افسانه مجري
Farshad Torabi, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : مجتبي مكتبي فرد

مدلسازي و تحليل چيلر جذب سطحي خورشيدي با زوج كاري سيليكاژل و آب

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سوگند پروانه مسيحا

طراحي و ساخت سيستم افزايش توان سلولهاي فتوولتابي با استفاده از تمركز كننده خورشيدي

نام اساتید: فرشاد ترابي, مجيد عميد پور
Farshad Torabi, Majied Amidpour
نام دانشجو : مازيار وحدتي

مدلسازي و شبيه سازي عددي پره توربين بادي

نام اساتید: فرشاد ترابي, مجيد عميد پور
Farshad Torabi, Majied Amidpour
نام دانشجو : سينا اعظمي

حل آيروديناميكي پره توربين بادي با استفاده از روش ممنتوم المان پره

نام اساتید: فرشاد ترابي, آزاده شهيديان
Farshad Torabi, Azadeh Shahidian
نام دانشجو : عادل حيدرآبادي پور

حل معادلات حاكم الكتروشيميايي باتري هاي ليتيوم - يون

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سياوش عزيزي

طراحي پره توربين بادي با استفاده از روش ممنتوم المان پره

نام اساتید: فرشاد ترابي, آزاده شهيديان
Farshad Torabi, Azadeh Shahidian
نام دانشجو : محسن ملكي

امكان سنجي و طراحي نيروگاه تبديل انرژي حرارتي در درياي خزر

نام اساتید: فرشاد ترابي, اميد پورعلي
Farshad Torabi, Omid Pourali
نام دانشجو : سارا خسروي

طراحي و ساخت آب سردكن ترموالكتريك در جهت افزايش راندمان و بهبود عملكرد

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : اكرم غلامي پره

طراحي بهينه باتري سبز جهت استحصال انرژي جزر و مدي در ايران

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : كيانا برنج كار

تعيين پروفيل سرعت باد در ناحيه پشت توربين هاي بادي در طراحي چيدمان مزارع بادي

نام اساتید: فرشاد ترابي, آزاده شهيديان
Farshad Torabi, Azadeh Shahidian
نام دانشجو : اميد دهقان

طراحي و ساخت يخچال كوچك با استفاده از تكنولوژي ترموالكتريك

نام اساتید: فرشاد ترابي, مجيد عميد پور
Farshad Torabi, Majied Amidpour
نام دانشجو : مرتضي نقمه كو

طراحي وساخت يك نمونه گلخانه خورشيدي برمبني آب شور

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سيده زهرا قايمي

طراحي و ساخت سيستم خنك كاري ترموالكتريك براي كلاه ايمني

نام اساتید: فرشاد ترابي, اميد پورعلي, حسين صيادي
Farshad Torabi, Omid Pourali, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : عليرضا اميري مرگاوي

طراحي و ساخت يك سيستم آب شيرين كن خورشيدي

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سمانه شكراللهي

طراحي و ساخت يك سيستم توليد توان باتري از منظر الكتريكي و حرارتي

نام اساتید: فرشاد ترابي, اميد پورعلي
Farshad Torabi, Omid Pourali
نام دانشجو : مهديه مسيبي

ارائه و بهينه سازي سيستم توليد همزمان توان حرارت و برودت بهره گيرنده از تركيب انرژي هاي تجديد پذير مختلف

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Omid Pourali, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : شهاب فرمهيني فراهاني

اصلاح و بهينه سازي سيستم سرمايش تبخيري ارتقا يافته با دسيكنت مايع به كمك استراتژي استفاده از بخشي از هواي خشك شده ت,سط رطوبت زدا به عنوان هواي كاري آن

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سينا حسين پوري

پتانسيل سنجي و بهينه سازي تركيب سيكل ارگانيك رانكين با سيكل توربين گاز

نام اساتید: حسين صيادي, فرشاد ترابي, اميد پورعلي
Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Omid Pourali
نام دانشجو : محمد عسگري

انتخاب مواد براي دريافت حرارت از سيستم هاي حرارتي خورشيدي دما بالا

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, فرشاد ترابي, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Farshad Torabi, Hossein Siadati
نام دانشجو : نگاه پارسي

طراحي و ساخت سيستم يكپارچه پايش و ارسال گزارش وضعيت سلامت باتري هاي سيستم هاي روشنايي خورشيدي

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : ملينا سيرتي

طراحي و ساخت سيستم آبياري هوشمند در بستر اينترنت اشيا

نام اساتید: فرشاد ترابي, حسين صيادي
Farshad Torabi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : عليرضا دلجومنش

طراحي پله نورد ويلچر

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : محمد آبادي

ساخت دستگاه تست باتري با مقاومت متغير

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : محمدمهدي جعفري

تاریخ:

مدلسازي و ساخت دستگاه آزمون استاندارد نگه داري كابل يا بند در جاي خود

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : زينب نظري بوژاني

تاریخ:

استفاده از چند جمله اي هاي چپشيف به منظور تحليل نتابج تست باتري

نام اساتید: فرشاد ترابي
Farshad Torabi
نام دانشجو : مينا مقصودي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

طراحي و ساخت پله نورد ويلچر

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : محمد آبادي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

شبيه سازي توربين هاي بادي افق محور با كنترل زاويه پيچ با استفاده از روش ممنتوم المان پره و تاثير پارامترهاي مختلف روي آن

نام اساتید: فرشاد ترابي, مونا زماني پدرام
Farshad Torabi, Mona Zamanipedram
نام دانشجو : محمد اعتمادمقدم

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

طراحي و ساخت مقاومت متغير توان بالا براي ساخت تسترهاي باتري

نام اساتید: فرشاد ترابي, مونا زماني پدرام
Farshad Torabi, Mona Zamanipedram
نام دانشجو : عليرضا دهقان طزرجاني

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

بررسي و تحليل امكان سنجي يك نيروگاه زباله سوز براي شهر تهران

نام اساتید: فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : سعيد ابوئي نژاد

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

شارژ و احياي باتري هاي سرب اسيدي

نام اساتید: فرشاد ترابي, مونا زماني پدرام
Farshad Torabi, Mona Zamanipedram
نام دانشجو : محمدحسين انصاري

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

طراحي و ساخت شارژر باتري

نام اساتید: فرشاد ترابي, مونا زماني پدرام
Farshad Torabi, Mona Zamanipedram
نام دانشجو : آرزو مقصودپور