سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The Influence of Model and Measurement Uncertainties on Damage Detection of Experimental Structures through Recursive Algorithms

نویسندگان: مهرداد ابراهيمي اشلقي, الناز نوبهار, رضا كرمي محمدي, Ehsan Noroozinejad Farsangi, Mohammad Noori, Shaofan Li
عنوان مجله: RELIABILITY ENGINEERING and SYSTEM SAFETY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A comprehensive approach in post-earthquake blockage prediction of urban road network and emergency resilience optimization

نویسندگان: ياسر حسيني , رضا كرمي محمدي, Tony Y. Yang
عنوان مجله: RELIABILITY ENGINEERING and SYSTEM SAFETY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴۹

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A semi-active control algorithm for nonlinear structures based on uniform distribution of deformation theory

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, هادي قمري, سينا ذوالفقاري ساروي
عنوان مجله: JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
از صفحه: ۶۴۹
تا صفحه: ۶۶۰

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

A multi-objective optimization framework for optimally designing steel moment frame structures under multiple seismic excitations

نویسندگان: علي قاسم اف, سيدمسعود ميرطاهري, رضا كرمي محمدي, مجتبي سالخورده
عنوان مجله: Earthquakes and Structures
از صفحه: ۶۷۱
تا صفحه: ۶۹۳

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Resource-based seismic resilience optimization of the blocked urban road network in emergency response phase considering uncertainties

نویسندگان: ياسر حسيني , رضا كرمي محمدي, Tony Y. Yang
عنوان مجله: International Journal of Disaster Risk Reduction
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Nonlinear structural finite element model updating with a focus on model uncertainty

نویسندگان: مهرداد ابراهيمي اشلقي, رضا كرمي محمدي, الناز نوبهار, احسان نوروز نژاد فرسنگي
عنوان مجله: Earthquakes and Structures
از صفحه: ۵۴۹
تا صفحه: ۵۸۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A new swift algorithm for bi-objective optimum design of steel moment frames

نویسندگان: علي قاسم اف, سيدمسعود ميرطاهري, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: Journal of Building Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۴۰۰

The Effects of Mathematical Modelling of Magneto-rheological Dampers On Its Control Performance; A Comparative Study Between the Modified Bouc-Wen and the Maxwell Nonlinear Slider Hysteretic Models

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, هادي قمري
عنوان مجله: International Journal of Engineering, Transactions B: Applications
از صفحه: ۱۱۰۵
تا صفحه: ۱۱۱۷

سال: ۱۴۰۰

Active Control of Building Structures Under Seismic Load Using A New UniformDeformation-Based Control Algorithm

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, هادي قمري, احسان نوروزي نژاد فرسنگي
عنوان مجله: Structures
از صفحه: ۵۹۳
تا صفحه: ۶۰۵

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Application of SV curves in performance based design of structures

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, سينا ذوالفقاري ساروي, M. Hesham El Naggar
عنوان مجله: SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۴۰۰

Multi-objective optimal design of steel MRF buildings based on life-cycle cost using a swift algorithm

نویسندگان: علي قاسم اف, سيدمسعود ميرطاهري, رضا كرمي محمدي, محمدرضا مشايخي
عنوان مجله: Structures
از صفحه: ۴۰۴۱
تا صفحه: ۴۰۵۹

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effects of Demand Parameters in the Performance-Based Multi-Objective Optimum Design of Steel Moment Frame Buildings

نویسندگان: علي قاسم اف, سيدمسعود ميرطاهري, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Multi-objective optimization for probabilistic performance-based design of buildings using FEMA P-58 methodology

نویسندگان: علي قاسم اف, سيدمسعود ميرطاهري, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: ENGINEERING STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

An enhanced sequential ground motion selection for risk assessment using a Bayesian updating approach

نویسندگان: شيما طاهري, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: Journal of Building Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

A case study on the practicability of using linear analysis results in a Bayesian inference model to predict nonlinear responses in performance based design methods

نویسندگان: شيما طاهري, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: Numerical Methods in Civil Engineering
از صفحه: ۴۹
تا صفحه: ۶۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

The Particle Filter and Extended Kalman Filter methods for the structural system identification considering various uncertainties

نویسندگان: مهرداد ابراهيمي اشلقي, رضا كرمي محمدي, فاطمه شرفي
عنوان مجله: Numerical Methods in Civil Engineering
از صفحه: ۴۲
تا صفحه: ۵۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Damage detection of steel moment frames under earthquake excitation

نویسندگان: مهرداد ابراهيمي اشلقي, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: Structural Control and Health Monitoring
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Vibration Anatomy and Damage Detection in Power Transmission Towers with Limited Sensors

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, سيدمسعود ميرطاهري, مجتبي سالخورده, محمد امين حريري اردبيلي
عنوان مجله: SENSORS
از صفحه: ۱۷۳۱
تا صفحه: ۱۷۵۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An acceleration-based approach for crack localisation in beams subjected to moving oscillators

نویسندگان: Ali Nikkhoo, Hossein Karegar, رضا كرمي محمدي, Iman Hajirasouliha
عنوان مجله: JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۹

Improving the performance of the autoregressive method in modal identification of output-only systems using the empirical mode decomposition

نویسندگان: علي نيكخو, حسين كارگر, رضا كرمي محمدي, فرزاد حجازي
عنوان مجله: Structures
از صفحه: ۱۱۶۵
تا صفحه: ۱۱۷۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Comprehensive nonlinear seismic performance assessment of MR damper controlled systems using virtual real time hybrid simulation

نویسندگان: آذين غفاري, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: استراليا / Australia

Optimisation of the mass and damping ratio of the tuned mass damper

نویسندگان: آرين صالحي زياراني, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: Australian Journal of Structural Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

A cost-effective neural network-based damage detection procedure for cylindrical equipment

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, سيدمسعود ميرطاهري, مجتبي سالخورده, MA Hariri-Ardebili
عنوان مجله: Advances in Mechanical Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Practical method for optimal rehabilitation of steel frame buildings using buckling restrained brace dampers

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, محمدرضا گروسي, ايمان حاجي رسوليها
عنوان مجله: SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING
از صفحه: ۲۴۲
تا صفحه: ۲۵۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Seismic mitigation of substation cable connected equipment using friction pendulum systems

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, سيدمسعود ميرطاهري, مجتبي سالخورده, عرفان مصفا, گلسا مهدوي, محمد امين حريري اردبيلي
عنوان مجله: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
از صفحه: ۸۰۵
تا صفحه: ۸۱۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Neuro hybrid simulation of nonlinear frames using Prandtl Neural Networks

نویسندگان: اميرحسين شرقي, رضا كرمي محمدي, مجتبي فرخ
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Feed-Forward Controlling of Servo-Hydraulic Actuators Utilizing a Least-Squares Support-Vector Machine

نویسندگان: اميرحسين شرقي, رضا كرمي محمدي, مجتبي فرخ, سينا ذوالفقاري ساروي
عنوان مجله: Actuators
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

Curvature Method to Detect Location and Depth of a Plastic Zone in Frame Members during an Earthquake

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, معين خلج, مسعود محمدقلي ها
عنوان مجله: Numerical Methods in Civil Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Determining Structural Resonance Frequency via Low-Cost Micro-Electromechanical Systems

نویسندگان: بهروز باباخاني, حسين رحامي, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Mode shape identification using response spectrum in experimental modal analysis

نویسندگان: بهروز باباخاني, حسين رحامي, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: STRUCTURAL MONITORING AND MAINTENANCE
از صفحه: ۳۴۵
تا صفحه: ۳۶۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Summarized IDA curves by the wavelet transform and bees optimization algorithm

نویسندگان: همايون شهرياري, رضا كرمي محمدي, Alireza A. Chiniforush
عنوان مجله: Earthquakes and Structures
از صفحه: ۱۶۵
تا صفحه: ۱۷۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Comprarison between uniform deformation method and genetic algorithm for optimizing mechanical properties of dampers

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, مريم السادات ميرجلالي, سيدمسعود ميرطاهري, ميثم ناظريان
عنوان مجله: Earthquakes and Structures
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Implementation of Uniform Deformation Theory in semi-active control of structures using fuzzy controller

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, فريبا حقيقي پور
عنوان مجله: Smart Structures and Systems
از صفحه: ۳۵۱
تا صفحه: ۳۶۰

سال: ۱۳۹۶

شناسايي سيستم هاي چند درجه آزادي تحت ارتعاش محيطي ناايستا

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, عباس محبوبي, معين خلج
عنوان مجله: مهندسي مكانيك شريف
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

TADAS Dampers in Very Large Deformations

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, آرمان نصري, آذين غفاري
عنوان مجله: International Journal of Steel Structures
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Comparison of online model updating methods in pseudo-dynamic hybrid simulations of TADAS frames

نویسندگان: كمال محققيان گورتاني, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: Bulletin of Earthquake Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Semi-Active Control of Structures Equipped With MR Dampers Based on Uniform Deformation Theory

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, ثمين نجارزاده
عنوان مجله: International Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۶

Hybrid Simulation of a Frame Equipped with MR Damper by Utilizing Least Square Support Vector Machine

نویسندگان: اميرحسين شرقي, رضا كرمي محمدي, مجتبي فرخ
عنوان مجله: journal of numerical methods in civil engineering
از صفحه: ۵۸
تا صفحه: ۶۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي نقش جداگرهاي اصطكاكي آونگي در كاهش آسيب پذيري لرزه يي تجهيزات پست هاي فشار قوي

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, عرفان مصفا
عنوان مجله: مجله عمران شريف
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۶۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

شناسايي مفصل پلاستيك در تير ساده تحت اثر زلزله با محاسبه دياگرام انحنا

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, معين خلج
عنوان مجله: مجله عمران شريف
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۶

A NEW APPROACH TO IDENTIFY ACTIVE FREQUENCIES OF DYNAMIC RATCHETING-INDUCING GROUND MOTION

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, بختيار قنبري, اميرحسين آقاويسي
عنوان مجله: Asian Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۷۶۱
تا صفحه: ۷۷۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

خطاهاي محتمل در پيكره بندي ميراگر TADAS

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, آرمان نصري, هادي قمري
عنوان مجله: مهندسي عمران مدرس
از صفحه: ۱۵۳
تا صفحه: ۱۶۳

سال: ۱۳۹۵

توزيع بهينه ي ميراگرهاي مثلثي شكل افزاينده ي سختي و ميرايي جهت بهبود عملكرد لرزه يي قاب هاي خمشي

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, محمدرضا گروسي
عنوان مجله: شريف
از صفحه: ۱۱۷
تا صفحه: ۱۲۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

FRAMEWORK for VIRTUAL HYBRID SIMULATION of TADAS FRAMES USING OPENSEES and ABAQUS

نویسندگان: آذين غفاري, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Effects of uncertainties on seismic behaviour of optimum designed braced steel frames

نویسندگان: Iman Hajirasouliha, Kypros Pilakoutas, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۳۱۷
تا صفحه: ۳۳۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

طراحي بهينه بر مبناي عملكرد تحت مجموعه ركوردهاي زلزله با استفاده از مفهوم تئوري تغيير شكل يكنواخت

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, علي قاسم اف
عنوان مجله: مهندسي عمران مدرس
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

توليد شتاب نگاشت مصنوعي به منظور تخمين پارامترهاي آناليز ديناميكي افزايشي

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, احسان شهرياري
عنوان مجله: مهندسي عمران مدرس
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

مقاوم سازي بهينه ي قاب خمشي فولادي با استفاده از روش توزيع يكنواخت تغييرشكل ها

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, مريم السادات ميرجلالي
عنوان مجله: مجله عمران شريف
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۳

بررسي كاربرد آلياژ حافظه دار در اتصال صلب ورق انتهايي

نویسندگان: الميرا فرجي زنوز, بهروز عسگريان, رضا كرمي محمدي
عنوان مجله: سازه و فولاد
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

On the optimum performance-based design of eccentrically braced frames

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, امير شرقي
عنوان مجله: STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۳۵۷
تا صفحه: ۳۷۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: برزيل / Brazil

Performance-based design optimization using uniform deformation theory a comparison study

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, علي قاسم اف
عنوان مجله: Latin American Journal of Solids and Structures
از صفحه: ۱۸
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

An improvement to seismic design of substation support structures

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, وحيد اكرمي, فرزاد نيكفر
عنوان مجله: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
از صفحه: ۸۲۱
تا صفحه: ۸۳۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

An Investigation on Seismic Behavior of Three Interconnected Substation Equipment

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, علي پوركاشاني طهراني
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

استفاده از طيف شتاب زلزله براي محاسبه نيروي وارد بر اجزاي غيرسازه اي

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, محمد محمدي
عنوان مجله: مهندسي عمران مدرس
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۹۹

سال: ۱۳۹۱

مطالعه پارامتري اثر عوامل مختلف بر نيروي وارد بر اجزاي غيرسازه اي

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, محمد محمدي
عنوان مجله: شريف
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Estimation of Required Slack for Conductors Connecting Substation Equipment Subjected to Earthquake

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, فرزاد نيكفر, وحيد اكرمي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
از صفحه: ۷۰۹
تا صفحه: ۷۱۷

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dynamic properties of substation support structures

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, وحيد اكرمي, فرزاد نيكفر
عنوان مجله: JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
از صفحه: ۱۷۳
تا صفحه: ۱۸۲