تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

به روز رساني مدل اجزاي محدود با استفاده از يادگيري تقويتي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان, محمدرضا مشايخي, غلامرضا قدرتي اميري , محتشم دولتشاهي , بهروز عسگريان
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian, Mohammadreza Mashekhi, , , Behrooz Asgarian
نام دانشجو : حسام امان اله

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

مقاوم سازي ساختمان ها بااستفاده از ظرفيت ساختمانهاي مجاور به روش تغيير شكل هاي يكنواخت

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, محمدرضا مشايخي, محمدرضا مشايخي, مجيد محمدي
Reza Karami Mohammadi, Mohammadreza Mashekhi, Mohammadreza Mashekhi,
نام دانشجو : امير حسين قليخاني

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

كنترل نيمه فعال لرزه اي سازه هاي مجهز به ميراگر mr به كمك شبيه سازي تركيبي مجازي بر اساس تئوري تغيير شكل يكنواخت

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, محمدرضا مشايخي, محمدرضا مشايخي, غلامرضا قدرتي اميري
Reza Karami Mohammadi, Mohammadreza Mashekhi, Mohammadreza Mashekhi,
نام دانشجو : همايون ذوالفقارويشكائي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

شناخت ويژگي هاي لرزه اي مناطق شهر تهران با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, محمدرضا ذوالفقاري, غلامرضا قدرتي, محمدرضا ذوالفقاري
Reza Karami Mohammadi, Mohammad Reza Zolfaghari, , Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : عليرضا مقدم نژاد

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

تخمين پاسخ هاي سازه تحت تحريك زلزله با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, محمدرضا مشايخي, غلامرضا قدرتي اميري, محمدرضا مشايخي
Reza Karami Mohammadi, Mohammadreza Mashekhi, , Mohammadreza Mashekhi
نام دانشجو : محمدجواد كفاش چيان

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

ارائه روش جهت پيش بيني پارامترهاي تقاضاي لرزه اي در ساختمانهاي بلند با استفاده از استنتاج بيزين

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, سعيدرضا صباغ يزدي, بهروز عسگريان, مصطفي زين الديني, غلامرضا قدرتي اميري , همايون استكانچي
Reza Karami Mohammadi, Saeid Reza Sabagh Yazdi, Behrooz Asgarian, Mostafa Zeinoddini, ,
نام دانشجو : شيما طاهري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

استغاده از ميرگرهاي جرمي تنظيم شونده چندگانه در بهبود ارتعاشات اجباري پل ناشي عبور ليفتراكها

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر منصور ضيايي فر, بهروز عسگريان
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian, , Behrooz Asgarian
نام دانشجو : ميثاق كريم زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

مطالعه رفتار ديوار برشي بتن مسلح در قاب خمشي به روش شبيه سازي تركيبي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر عباسعلي تسنيمي, بهروز عسگريان
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian, , Behrooz Asgarian
نام دانشجو : مسعود احمدي پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

آسيب يابي تجهيزات و سازه هاي صنعت برق

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, سيدمسعود ميرطاهري, سيدمسعود ميرطاهري, جناب آقاي دكتر قدرتي اميري
Reza Karami Mohammadi, Seyed Masoud Mirtaheri, Seyed Masoud Mirtaheri,
نام دانشجو : مجتبي سالخورده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

ارزيابي قابليت اعتماد سازه هاي طراحي شده بر اساس تئوري تغيير شكل يكنواخت

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, مصطفي مسعودي, همايون استكانچي, مصطفي مسعودي
Reza Karami Mohammadi, Mostafa Masoudi, , Mostafa Masoudi
نام دانشجو : محمدحسين محمودي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

ساخت ملزومات آزمايشگاهي تست هاي تركيبي و ارزيابي عملكرد نرم افزارهاي واسط

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر مهدي احمدي زاده
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : سينا ذوالفقاري ساروي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

ارزيابي آمايشگاهي روش پيشنهادي براي شناسايي خرابي در پل ها با ساخت مدل يك پل فلزي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر غلامرضا قدرتي
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : مسعود محمدقلي ها

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

شناسايي خرابي سازه اي در دكل هاي انتقال نيروي 400 كيلو ولت

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, سيدمسعود ميرطاهري, عليرضا رهنورد
Reza Karami Mohammadi, Seyed Masoud Mirtaheri,
نام دانشجو : ميثم محمودزاده بابكي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

كاربرد مدل سازي تركيبي در ارزيابي عملكرد لرزه اي سيستم هاي مجهز به ميراگرهاي ام آر با استفاده از منحني هاي شكنندگي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان, مهدي احمدي زاده
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : آذين غفاري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

كاربرد نرم افزارهاي واسط در انجام تست هاي تركيبي مجازي به منظور بررسي اثر تغيير شكل هاي بزرگ ميراگر TADAS بر رفتار سازه هاي خمشي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان, مهدي احمدي زاده
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : كمال محققيان گورتاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

بهينه سازي رفتر ميراگرهاي tadas با تغيير پارامترهاي هندسي تحت زلزله هاي حوزه نزديك و دور

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, مصطفي مسعودي
Reza Karami Mohammadi, Mostafa Masoudi
نام دانشجو : آرمان نصري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

شناسايي خرابي بوسيله پايش تغييرات ميرايي سازه

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : عباس محبوبي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

بهينه يابي مكان و مشخصات ميراگرهاي MR در سازه ها با استفاده از تئوري تغيير شكل يكنواخت

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, محمود يحيايي
Reza Karami Mohammadi, Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : ثمين نجارزاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تشخيص خرابي براي تيرهاي دو سر گيردار با استفاده از روش هاي پردازش سيگنال

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : معين خلج

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

پياده سازي تئوري تغيير شكل هاي يكنواخت در كنترل نيمه فعال سازه ها با استفاده از كنترل كننده هاي فازي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, محمود يحيايي
Reza Karami Mohammadi, Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : فريبا حقيقي پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

بررسي رفتار اتصال هيبريدي ورق انتهايي با كاربرد آلياژ حافظه دار

نام اساتید: بهروز عسگريان, رضا كرمي محمدي, مهدي قاسميه, محمود يحيايي
Behrooz Asgarian, Reza Karami Mohammadi, , Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : الميرا فرجي زنوز

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

طراحي سازه هاي مهاربندي كمانش تاب بر پايه ي تغيير مكان

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, مصطفي مسعودي, محمود يحيايي, غلامرضا قدرتي اميري
Reza Karami Mohammadi, Mostafa Masoudi, Mahmood Yahyaei,
نام دانشجو : احمد اميد

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

سازگارسازي تحريك هاي زمان- دوام بهينه شده براساس طيف هاي شتاب استاندارد IEEE693-05 براي ارزيابي لرزه اي تجهيزات پست هاي فشار ي قوي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, غلامرضا قدرتي, نادر فنائي
Reza Karami Mohammadi, , Nader Fanaei
نام دانشجو : فاطمه اسكندري ملايري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

اصلاح الگوريتم تغيير شكل يكنواخت جهت مقاوم سازي لرزه اي بهينه سازههاي آسيب پذير

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, محمد علي قناد, كورش نصراله زاده نشلي
Reza Karami Mohammadi, , Korosh Nasrollahzadeh Nashli
نام دانشجو : محمدرضا گروسي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بهينه سازي رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي با استفاده از ميراگرهاي جرمي تنظيم شونده

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, فياض رحيم زاده, محمود يحيايي
Reza Karami Mohammadi, , Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : آرين صالحي زياراني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ارزيابي نقاط ضعف و قوت الگوريتم تغيير شكل يكنواخت در طراحي بهينه سازه ها

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : علي قاسم اف

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

كاهش اسيب پذيري لرزه اي تجهيزات پست هاي فشار قوي با نصب جدا گرها

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, فياض رحيم زاده, محمود يحيايي
Reza Karami Mohammadi, , Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : عرفان مصفا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳

ارزيابي پارامترهاي موثر بر ميزان و نحوه توزيع خرابي سازه ها و كاربرد آن در طراحي لرزه اي بهينه

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, علي اكبر آقا كوچك, محمود يحيايي
Reza Karami Mohammadi, , Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : آرمان كمال زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

توليد شتابنگاشت مصنوعي با استفاده از تبديل موجك پاكت و شبكه عصبي مصنوعي به منظور تخمين نتايج آناليز آي.دي.اي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, غلامرضا قدرتي اميري, محمدرضا ذوالفقاري
Reza Karami Mohammadi, , Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : همايون شهرياري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۷

بررسي تغيير رفتار لرزه اي تجهيزات پست هاي فشار قوي در اثر اتصال به تجهيزات مجاور

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : علي پوركاشاني طهراني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۴

بررسي نحوه اصلاح الگوي بار گذاري لرزهاي ايين نامهاي با رويكرد تعيني و احتمالاتي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, سيدبهرام بهشتي اول
Reza Karami Mohammadi, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : اميرحسين شرقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ارائه منحني هاي خطر -پاسخ و استفاده از آنها در بر اورد خسارت لرزه اي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, محمدرضا ذوالفقاري, سيدبهرام بهشتي اول
Reza Karami Mohammadi, Mohammad Reza Zolfaghari, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : سيدناصر تاج الدين

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي روش محاسبه طيف شتاب طبقات وتاثير بهينه سازي ساختمانهاي در بردارنده تجهيزات حساس به

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : محمد محمدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

توزيع بهينه ميراگرهاي هيسترتيك درمقاوم سازي ساختمانها دربرابر زلزله براساس رو تغيير شكل هاي يكنواخت

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : مريم السادات ميرجلالي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مقايسه عملكرد لرزه اي قابهاي خمشي و باد بند ي (هم محور و برون محور) با قاب برشي معادل ان و ارزيابي شتاب وارد بر اجزاغير سازه اي در طبقات اين قابها

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, محمدرضا ذوالفقاري
Reza Karami Mohammadi, Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : اميرحسين صادقي نائيني فرد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

تعميم روش بهينه سازي طرح به فرآيندمقاوم سازي لرزهاي ساختمانهاي موجود

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, سيدبهرام بهشتي اول
Reza Karami Mohammadi, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : احمد كريمي بانشاط

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

طراحي بهينه قابهاي مهاربندي شده برون محور به روش زمان دوام

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, همايون استكانچي, بهروز عسگريان
Reza Karami Mohammadi, Homayon Estekanchi, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : زهراء السادات موسوي ندوشني

تاریخ: ۱۳۳۹/۰۶/۱۸

پيشنهاد روش هاي پايش سلامت ترانس هاي ولتاژ خازني و سازه هاي فلزي در محدوده رفتار غير خطي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, بهروز عسگريان, مصطفي زين الديني, سيدبهرام بهشتي اول, غلامرضا قدرتي اميري , منصور ضيائي فر
Reza Karami Mohammadi, Behrooz Asgarian, Mostafa Zeinoddini, Seyed Bahram Beheshti Avval, ,
نام دانشجو : مهرداد ابراهيمي اشلقي

تاریخ:

طراحي بهينه جدا سازهاي لايه اي الاستومري

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, سيدبهرام بهشتي اول
Reza Karami Mohammadi, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : پويا حياتي

تاریخ:

الگوي مناسب توزيع بار جانبي در تحليل پوش آور جهت برآورد بهتر پاسخ هاي تغيير مكاني و نيروهاي اعضاي سازه در سطوح عملكرد مختلف

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : حميد اسد بيگي

تاریخ:

ايده آل سازي سيستم هاي پيچيده سازه اي توسط سيستم هااي يك درجه آزلادي معادل با استفاده از توابع شكل

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : حسين محمدزاده

تاریخ:

توسعه روشهاي پايش سلامت به سازه هاي غير خطي و تجهيزات

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : مهرداد ابراهيمي اشلقي

تاریخ:

« كنترل نيمه فعال سازه ها بر اساس توزيع يكنواخت آسيب ها در سازه

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : هادي قمري

تاریخ:

توسعه شبيه سازي تركيبي با استفاده از شبكه عصبي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : اميرحسين شرقي

تاریخ:

ارائه روش جهت پيش بيني پارامترهاي تقاضاي لرزه اي در ساختمانهاي بلند با استفاده از استنتاج بنزين

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : شيما طاهري

تاریخ:

شبيه سازي هيبريدي بر روي قاب مهاربندي شده تحت اثر آتش

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : ميلاد صادقي

تاریخ:

تعيين عملكرد لرزه اي سازه هاي مهاربندي شده تحت اثر آتش با شبيه سازي تركيبي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : مسلم حسنوند

تاریخ:

ارزيابي ضرايب عملكرد ارزه اي سيستم سازه اي دياگريد و اثر بررسي درجه ي گيرداري در نواحي اتصالات المانهاي مورب در اين سيستم

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : پويا عليمرداني

تاریخ:

شناسايي آسيب در پل هاي قوس دار با استفاده از پردازش سيگنال

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : محمدمهدي زارع زرديني

تاریخ:

نحوه عملكرد سازه هاي فولادي تحت سناريوهاي مختلف آتش سوزي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : اميرمحمد صمدزاد

تاریخ:

طراحي سامانه جامع پايش سلامت سازه هاي نيروگاهي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : عليرضا خويد

تاریخ:

مدل ساري ارزيابي عملكرد لرزه اي و مقاوم سازي ترانس ها قدرت و مقره ها

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : محمدرضا محمدي برزگر

تاریخ:

پايش سلامت فونداسيون توربوژتراتور

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : فاطمه شرفي

تاریخ:

ارائه استراتژي بهينه بازيابي شبكه راه هاي شهري بر مبناي تاب آوري لرزه اي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : ياسر حسيني

تاریخ:

پيشنهاد روشهاي پايش سلامت ترانسهاي ولتاژ خازني و سازه هاي فلزي در محدوده رفتار غير خطي

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : مهرداد ابراهيمي اشلقي

تاریخ:

تاثير بهينه سازي بر قابليت اعتماد سازه ها

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : الهام سادات مظلوم طبائي

تاریخ:

ارزيابي عملكرد لرزه اي انواع سازه هاي مجهز به جداساز طراحي شده براساس ضوابط فصل هفدهم asce7-22

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : فاطمه جعفري

تاریخ:

ارزيابي عملكرد لرزه اي انواع سازه هاي مجهز به ميراگر طراحي شده بر اساس ضوابط فصل 18آيين نامه asce7-22

نام اساتید: رضا كرمي محمدي
Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : سيدمحمدمهدي فلسفي راد