مشخصات فردی

نام: رضا

نام خانوادگی: کرمی محمدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: rkarami@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۴۴۲۸۹۸۶۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RezaKaramiMohammadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران