سال: ۱۴۰۱

پژوهش در زمينه طراحي و پياده سازي روش كنترل برداري در اينورترهاي ولتاژ متوسط

همکاران: رامين عليپور سرابي

Ramin Alipoursarabi

سال: ۱۴۰۰

طراحي و ساخت سيستم حلقه بسته براي اينورترهاي مورد استفاده در كنترل دورهاي فشار متوسط و پوپي اس ها

همکاران: رامين عليپور سرابي

Ramin Alipoursarabi

سال: ۱۴۰۰

طراحي و ساخت سنسور الكترومغناطيسي موقعيت(ريزالور) مقاوم در برابر خطا

همکاران: رامين عليپور سرابي

Ramin Alipoursarabi

سال: ۱۴۰۰

مشاوره جهت تجهیز شرکت رشد صنعت نیرو به یک دستگاه VFD ولتاژ متوسط

همکاران: رامین علیپور سرابی

Ramin Alipour-Sarabi

سال: ۱۴۰۰

مشاوره جهت تجهيز شركت رشد صنعت نيرو به يك دستگاه VFD ولتاژ متوسط

همکاران: رامين عليپور سرابي

Ramin Alipoursarabi