مشخصات فردی

نام: رامین

نام خانوادگی: علیپور سرابی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: r.alipour@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۴۵۰ (داخلی ۳۰۶)

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RaminAlipour-Sarabi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی

واحد سازمانی: مهندسی برق