سال: ۱۳۹۴

الاستيسيته، تئوري و كاربرد

Elasticity Theory and Application

نویسندگان: رحمت الله قاجار, حسام قورچي بيگي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۴۶۰

سال: ۱۳۹۴

مكانيك شكست و خستگي

Mechanics fracture and fatigue

نویسندگان: رحمت الله قاجار
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۸۷۰۳۴۹۸

سال: ۱۳۹۲

الاستيسيته تئوري و كاربرد

نویسندگان: رحمت الله قاجار, حسام قورچي بيگي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۴۵۳

سال: ۱۳۹۲

مكانيك شكست و خستگي

نویسندگان: رحمت الله قاجار
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۸۷۰۳۴۹۸

سال: ۱۳۸۹

تحليل سازه هاي مكانيكي تحت خستگي چندمحوره

analysis of mechanical structures under multiaxial fatigue

نویسندگان: رحمت الله قاجار, محسن قاجار
ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۰۳-۷۴-۰