تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تاثير فرآيند ساچمه زني براي عمر خستگي فلزات

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد راوندي, فتح اله طاهري بهروز, محمد راوندي
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : رضا سليميان

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

بررسي عددي و تجربي تنش و كرنش در يك ماده ناهمسانگرد ناچ دار

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد راوندي, سيدمهدي نبوي, محمد راوندي
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : شهرام رسولي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

بررسي تجربي و عددي فروپاشي جاذب هاي استوانه اي تو در توي شيار دار و پرشده با فوم تحت بارگذاري جانبي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد راوندي, مهدي يارمحمد توسكي, محمد راوندي
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : سيدعلي رضوي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

بررسي عددي و تجربي پاسخ ضربه سرعت پايين در كامپوزيت هاي حاوي نانو ذرات

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, مهدي يارمحمد توسكي, سيد محمدرضا خليلي
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, , Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : فرشته حيدري نعمت

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بررسي تجربي اثر ناتولوله كربني برروي پاسخ ضربه سرعت پايين روي ورقFML

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد راوندي, حامد سعيدي, محمد راوندي
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : محمدرضا رياض الحسيني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

رفتار الاستيك- پلاستيك تنش و كرنش در ريشه ناچ آلياژهاي منيزيم تحت بار استاتيكي و متناوب

نام اساتید: رحمت الله قاجار, حامد سعيدي, محمد راوندي, محمد راوندي
Rahmatollah Ghajar, , Mohammad Ravandi, Mohammad Ravandi
نام دانشجو : آرمان عزيزي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

تحليل تنش در مسئله تركهاي نشات گرفته از گشودگي در صفحه نامحدود ارتوتروپيك

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, سيروس آقانجفي, غلامحسين فرهي, شهريار فريبرز
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Cyrus Aghanajafi, ,
نام دانشجو : مجتبي حاجي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محمد راوندي, اميررضا شاهاني, كارن ابري نيا, غلامحسين فرهي, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Mohammad Ravandi, Amir Reza Shahani, , , Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : فرزين توكلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

اثر رفتار تنش ـ كرنش نامتقارن روي عمر خستگي قطعات ناچ-دار

نام اساتید: رحمت الله قاجار, كيوان نارويي, سيد مهدي نبوي, كيوان نارويي
Rahmatollah Ghajar, Keivan Narooei, , Keivan Narooei
نام دانشجو : هادي اميري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

پيش بيني عمر خستگي قطعات ناج دار نا همسان گرد

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد راوندي, سيد مهدي نبوي, محمد راوندي
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : سيدپوريا قيصريان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

تحليل خستگي قطعات ناچ دار با استفاده از روش فاصله بحراني

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد راوندي, حامد سعيدي, محمد راوندي
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : رضا گلستاني ثاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

( دوره مشترك )محاسبه ضرايب شدت تنش ديناميكي مود تركيبي شكست در فصل مشترك مواد تابعي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سعيد ايراني, سهيل محمدي, مجيدرضا آيت الهي, علي مظفري, مجتبي فرخ, محمد شرعيات
Rahmatollah Ghajar, Saeid Irani, , , Ali Mozaffari, Mojtaba Farrokh, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : صفا پيمان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

مدلسازي رفتار غيرخطي ساختاري كامپوزيت نانو لوله كربني/ پليمر

نام اساتید: رحمت الله قاجار, عباس منتظري هدش, اميررضا شاهاني, مسعود عسگري, محمودمهرداد شكريه, منوچهر صالحي, مهرزاد شمس
Rahmatollah Ghajar, Abbas Montazeri hedesh, Amir Reza Shahani, Masoud Asgari, , , Mehrzad Shams
نام دانشجو : مجيد كريمي مرقي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

بررسي رفتار خستگي جوش نقطه اي آلياژ منيزيم

نام اساتید: رحمت الله قاجار, اميررضا شاهاني, مهرداد آقايي خفري, اميررضا شاهاني
Rahmatollah Ghajar, Amir Reza Shahani, Mehrdad Aghaie Khafri, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : محمد عباسي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

رفتار خستگي چند محوره كلاسيك كم چرخه آلياژ منيزيم

نام اساتید: رحمت الله قاجار, اميررضا شاهاني, مهرداد آقايي خفري, اميررضا شاهاني
Rahmatollah Ghajar, Amir Reza Shahani, Mehrdad Aghaie Khafri, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : نادر سليمي بالسيني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

مدلسازي چند مقياسي خواص ويسكوالاستيك نانوكامپوزيت نانو لوله كربني / اپوكسي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمودمهرداد شكريه, اميررضا شاهاني, محمد محمدي اقدم, اكبر علي بيگلو, اميرحسين شامخي
Rahmatollah Ghajar, , Amir Reza Shahani, , , Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : عليرضا شجري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

بررسي تاثير عامل دار كردن نانو لوله كربني روي نيروي پيشران ترك در كامپوزيت هاي تقويت شده با نانو لوله كربن پايه پليمر با استفاده از مدل چند مقياسي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, عباس منتظري هدش, مسعود عسگري, مسعود عسگري
Rahmatollah Ghajar, Abbas Montazeri hedesh, Masoud Asgari, Masoud Asgari
نام دانشجو : سيدعلي ميري انباردان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

اثر تنش پسماند در عمر خستگي مخازن تحت فشار استوانه اي جوشكاري شده

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, مسعود عسگري, مسعود عسگري
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Masoud Asgari
نام دانشجو : مازيار محمدي چم بلبل

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بررسي تاثير دما و ناچ در انرژي ضربه شارپي كامپوزيت كربن هيبريد شده با الياف شيشه

نام اساتید: رحمت الله قاجار, اميررضا شاهاني, مسعود عسگري, اميررضا شاهاني
Rahmatollah Ghajar, Amir Reza Shahani, Masoud Asgari, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : صابر كماني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

بررسي اثر انفجار بر صفحات تابعي به روش عددي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, جمال زماني اشني, مسعود عسگري, مسعود عسگري
Rahmatollah Ghajar, Jamal Zamani, Masoud Asgari, Masoud Asgari
نام دانشجو : ناجي محمدي بردوك

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

تعيين ضرايب شدت تنش ديناميكي و تنش T مود تركيبي در مواد هدفمندارتوتروپيك

نام اساتید: رحمت الله قاجار, اميررضا شاهاني, مسعود عسگري, اميررضا شاهاني
Rahmatollah Ghajar, Amir Reza Shahani, Masoud Asgari, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : محمدرضا وراوي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

بررسي اثر تنش هاي حرارتي و پسماند بر انتگرال J در مواد تابعي ارتوتروپيك

نام اساتید: رحمت الله قاجار, مسعود عسگري, اميررضا شاهاني, اميررضا شاهاني
Rahmatollah Ghajar, Masoud Asgari, Amir Reza Shahani, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : فرزين توكلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

بررسي رشد ترك خستگي در يك خانواده از ديسك هاي دوار سرعت بالا تحت بارهاي مكانيكي و حرارتي به روش تابع وزن

نام اساتید: رحمت الله قاجار, اميررضا شاهاني, مسعود عسگري, اميررضا شاهاني
Rahmatollah Ghajar, Amir Reza Shahani, Masoud Asgari, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : ميثم داودآبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

تعيين ضرايب شدت تنش مود تركيبي ترك زيرسطحي بيضوي به روش تابع وزن دوبعدي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, اميررضا شاهاني, مجيدرضا آيت الهي, غلامحسين فرهي, رضا كاظمي
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Amir Reza Shahani, , , Reza Kazemi
نام دانشجو : جواد عليزاده كاكلر

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

بررسي خستگي جوش اتصال در مهاركننده‌هاي سكوي حفاري نيمه شناور و تحليل آن به كمك يك نرم افزار المان محدود

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, سهيل نخودچي, علي اصغر جعفري
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Soheil Nakhodchi, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : حميد نويدي چونچناني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تخمين عمر مهار كننده سكوي حفاري نيمه شناور بر اساس خستگي كلاسيك

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سهيل نخودچي, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Rahmatollah Ghajar, Soheil Nakhodchi, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : حامد جلائيان نختاب

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

تعيين پارامترهاي شكست مود اول در اتصال جوش مهار كننده در سكوي حفاري نيمه شناور

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, سهيل نخودچي, محمد شرعيات
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Soheil Nakhodchi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محمد شعباني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

پاسخ ضربه عرضي سرعت پايين ورق FML با استفاده از روش مكانيك آسيب محيط پيوسته

Low velocity transverse impact response of FML plate using continuum damage mechanics

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, اميررضا شاهاني, محمد شرعيات, حسين حسيني تودشكي, محمود شكريه, محمدرضا شاه نظري
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Amir Reza Shahani, Mohammad Shariyat, , , Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : مهدي يارمحمد توسكي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تعيين ضريب شدت تنش استوانه اتوفرتاژ با ترك طولي نيم بيضوي تحت بارهاي مكانيكي و حرارتي متغير در راستاي محور به روش تابع وزن دوبعدي

Determination of stress intensity factor of a longitudinal semi-elliptical crack in a auto frettaged cylinder under axial gradient mechanical and thermal loading using 2-D weight function

نام اساتید: رحمت الله قاجار, اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, مجيد عميد پور, مجيدرضا آيت الهي, غلامحسين فرهي
Rahmatollah Ghajar, Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Majied Amidpour, ,
نام دانشجو : حامد سعيدي گوگرچبني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تحليل ضربه كم سرعت ورق كامپوزيتي تقويت شده با سيم‌هاي حافظه دار

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : سيدحسين حسيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تعيين تجربي خواص خستگي عضو مهار كننده سكوي حفاري نيمه شناور و تخمين عمر خستگي آن از ديدگاه مكانيك شكست

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, سهيل نخودچي, محمد شرعيات
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Soheil Nakhodchi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محمد عباسپور نياساني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

بررسي و تحليل تنش و كرنش در سازه مهار كننده سكوي حفاري نيمه شناور

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, سهيل نخودچي, محمد شرعيات
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Soheil Nakhodchi, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : سيدمحمدنويد قريشي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

مطالعه تحليلي و عددي ميدان تنش اطراف ترك در اتصال دو ماده اي و محاسبه ضريب شدن تنش

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, سيد محمدرضا خليلي
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : محمدرضا مظلوم

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

بررسي تنش هاي مكانيكي و حرارتي و نقش آنها در واماندگي چرخ هاي راه آهن ريلي ايران

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, سهيل نخودچي, سيد محمدرضا خليلي
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Soheil Nakhodchi, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : حميد كريمي احمد آبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۱

رشد ترك عرضي داخلي در ريل¬هاي سامانه ريلي تحت خستگي تماس غلتشي (RCF)

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : فرهاد كريمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي مكانيك آسيب محيط پيوسته در واماندگي نرم با استفاده از پلاستيسيته ناهمسانگرد

نام اساتید: رحمت الله قاجار, اميررضا شاهاني, محمد شرعيات, حسين محمدي شجاع, حسين حسيني تودشكي, مجيد بازارگان
Rahmatollah Ghajar, Amir Reza Shahani, Mohammad Shariyat, , , Majid Bazargan
نام دانشجو : آرش كشاورز

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۶

بررسي يك مدل آسيب براي واماندگي نرم يك فلز در حين فرآيند آهنگري

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سهيل نخودچي, سيد محمدرضا خليلي, سيد محمدرضا خليلي
Rahmatollah Ghajar, Soheil Nakhodchi, Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : ايمان يزداني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

اثر كسر حجمي و ضخامت كامپوزيتهاي هيبريدي روي جذب انزژي ضربه افتان

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : نويد جمالزاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

تحليل عددي و نرم افزاري ضربه كم سرعت ورق گرد ساحته شده از مواد FGM دو جهته

نام اساتید: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري, مهدي ظهور, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari, Mehdi Zohoor, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : رضا جعفري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

تحليل عددي و نرم افزاري ضربه كم سرعت ورق FGM مستطيلي

نام اساتید: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري, مهدي ظهور, علي اصغر جعفري
Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari, Mehdi Zohoor, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : فرشاد فرزان نسب

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۷

تحليل پاسخ ديناميكي پوسته اي كامپوزيتي چند لايه اي انحنادار با تنش اوليه در برابر ضربه كم سرعت

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري, كرامت ملك زاده فرد
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari,
نام دانشجو : محسن غلامي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۷

مدلسازي خستگي حرارتي و روش تخمين عمر يك ماده ايزوتروپ و بررسي پارامترهاي موثر بر افزايش عمر خستگي ماده

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, محمود شكريه, سيد محمدرضا خليلي
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, , Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : علي نيكنامي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۴

تعيين ضرايب شدت تنش در صفحات از جنس ماده تابعي (FGM) حاوي ترك هاي منحني شكل غيرصفحه اي

Determination of stress intensity factors in FGM parts containing curved nonplanar cracks

نام اساتید: رحمت الله قاجار, ماركو آلفانتو, اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, مهرداد آقايي خفري
Rahmatollah Ghajar, , Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : علي شقاقي مقدم

تاریخ:

پيش بيني عمر جوانهزني ترك خستگي دو محوره يك عنصراستوانه اي ناچدار

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محسن محمدي شجاع
Rahmatollah Ghajar,
نام دانشجو : عبداله جعفريان كفش گر كلايي

تاریخ:

مدلسازي تنش_ كرنش چند محوره و پيش بيني عمر لوله حفاري بر مبناي آن

نام اساتید: رحمت الله قاجار
Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : غلامرضا راشد

تاریخ:

تحليل خستگي سطحي چرخدنده ها

نام اساتید: رحمت الله قاجار
Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : عباس شكيبامنش

تاریخ:

بررسي عمر خستگي محور يك ميكروتوربين-ژنراتور دوربالا

نام اساتید: رحمت الله قاجار
Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : مجيد بهروز كوچكسرايي

تاریخ:

ارزيابي خصوصيت ضربه مواد مركب از طريق شيوه تجربي

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار
Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : وحيد محمدي

تاریخ:

بررسي تجربي خواص مكانيكي مواد تقويت شده با استفاده از وصله هاي كامپوزيتي تحت اثر ضربه صفحه اي

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار
Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : مهدي صادقي نيا

تاریخ:

بررسي پديده پوسته و پوسته شدن در غلتكهاي نورد سرد

نام اساتید: رحمت الله قاجار
Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : روح الله روح الاميني

تاریخ:

بهينه سازي وزني استوانه هاي ضخيم در فرايند اتو فرتاژ

نام اساتید: رحمت الله قاجار
Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : پيمان گروه

تاریخ:

بررسي تجربي ضربه عرضي بر روي پانل هاي ساندويچي كامپوزيتي

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار
Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : سيدحنيف نبوي

تاریخ:

رشد ترك زير سطحي درچرخهاي فولاديسيستم حمل و نقل ريلي تحت خستگي تماس غلتشي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : جواد عليزاده كاكلر

تاریخ:

بررسي اثر جرم ضربه زن كم سرعت روي زمان نيروي تماس صفحات تخت بدنه خودرو

نام اساتید: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, فرهنگ هنرور, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Farhang Honarvar, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : محمد ملاعلي پوراميري

تاریخ:

بررسي برخي عوامل موثر بر روي رفتار ورقهاي كامپوزيتي تقويت شده اليافي در مقابل ضربه سرعت كم به روش وزنه افتان

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : اكبر رصاف سهي

تاریخ:

بررسي تاثير هندسي در رفتار مكانيكي صفحات كامپوزيتي تحت بارگذاري ضربه با سرعت كم

نام اساتید: رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي, علي اصغر جعفري
Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : عبدالحسن شفيعي بهرغاني

تاریخ:

بررسي عوامل موثر بر روي مقاومت به ضربه شارپي مواد كامپوزيتي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : كيارش توكلي

تاریخ:

تعيين چقرمگي شكست يك فولاد با استفاده از آزمايش ضربه شارپي در دماهاي متفاوت

نام اساتید: محسن عليزاده بيدگلي, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي
Mohsen Alizadeh bidgoli, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : مهدي نعمتي

تاریخ:

مطالعه رفتار سايشي خشك در قطعات متخلخل فولادي

نام اساتید: حميد خرسند, رحمت الله قاجار, رضا اسلامي فارساني, مهرداد آقايي خفري, مهرداد آقايي خفري
Hamid Khorsand, Rahmatollah Ghajar, Reza Eslami Farsani, Mehrdad Aghaie Khafri, Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : سهيل محسني

تاریخ:

مطالعه تحليلي و عددي نفوذ پرتابه هاي لوله هاي بلند در اهداف نيمه بينهايت فلزي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, سيد محمدرضا خليلي
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : محسن فروتن

تاریخ:

اثر ضربه با انرژي كم روي رفتار خستگي صفحات كامپوزيتي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, جمال زماني اشني, اميررضا شاهاني, اميررضا شاهاني
Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Jamal Zamani, Amir Reza Shahani, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : سجاد نادري

تاریخ:

بررسي تاثير گودي سطح چرخ واگن مسافري ايران بر ارتعاشات آن

نام اساتید: رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حميد توكلي

تاریخ:

بررسي پديده خستگي تماس در چرخدنده هاي تحت بار ديناميكي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, اميررضا شاهاني, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري
Rahmatollah Ghajar, Amir Reza Shahani, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : هادي اكبري جمالزاده

تاریخ:

بررسي اثر پوشش¬هاي حرارتي در مواد تحت بار حرارتي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, اميررضا شاهاني, حسين محمدي شجاع, اميررضا شاهاني
Rahmatollah Ghajar, Amir Reza Shahani, , Amir Reza Shahani
نام دانشجو : سعيد مهرابياني

تاریخ:

تخمين رفتار گذراي تنش- كرنش پلاستيك ناچ در يك ورق ارتوتروپيك تحت بار سيكلي تك محوره

نام اساتید: رحمت الله قاجار
Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : فرزين توكلي

تاریخ:

اثر متقابل خزش- خستگي در تخمين عمر نمونه هاي ناهمسانگرد ناچدار با استفاده از روش انرژي و صفحه بحراني

نام اساتید: رحمت الله قاجار
Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : محمدمهدي كريمي

تاریخ:

تحليل و بررسي تجربي و عددي آسيب ضربه سرعت پايين در كامپوزيت هاي بافته شده 3 بعدي

نام اساتید: رحمت الله قاجار
Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : علي نقي زاده دهكردي

تاریخ:

بررسي عددي و تجربي ضريب شدت تنش در صفحه هاي FML حاوي گشودگي تركدار

نام اساتید: رحمت الله قاجار, مجتبي حاجي محمدي
Rahmatollah Ghajar,
نام دانشجو : مختار فومن اجيرلو

تاریخ:

بررسي رفتار خمشي صفحات ساندويچي چند لايه با هسته فوم پايه آلومينيم

نام اساتید: رحمت الله قاجار
Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : راحيل صابريان