سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A novel interface-treated micromechanics approach for accurate and efficient modeling of CNT/polymer composites

نویسندگان: مجيد كريمي مرقي, رحمت الله قاجار, عباس منتظري هدش
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۷

An analytical solution for the stress field and stress intensity factor in an infinite plane containing an elliptical hole with two unequal aligned cracks

نویسندگان: مجتبي حاجي محمدي, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An experimental investigation on the viscoelastic properties of CNT reinforced CY 219 epoxy resin using DMTA and creep tests

نویسندگان: رحمت الله قاجار, محممود مهرداد شكريه, عليرضا شجري
عنوان مجله: Materials Research Express
از صفحه: ۸۵۰۳۳
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of isotropic and anisotropic damage and plasticity on ductile crack initiation

نویسندگان: آرش كشاورز, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS
از صفحه: ۱۰۵۶۷۸۹۵۱۸
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محاسبه تحليلي ضرايب شدت تنش در ترك هاي با طول نابرابر نشاءت گرفته از سوراخ دايروي در صفحه نامحدود

Analytical calculation of stress intensity factors for unequal cracks emanating from a circular hole in infinite plane

نویسندگان: مجتبي حاجي محمدي, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: مهندسي مكانيك اميركبير
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Stress intensity factors for cracks emanating from a circular hole in an infinite quasi-orthotropic plane

نویسندگان: مجتبي حاجي محمدي, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۷

تعيين ضريب شدت تنش ترك هاي نابرابر نشات گرفته از سوراخ شبه مربعي تحت بار برشي

Determination of stress intensity factor for unequal cracks emanating from a quasi-square hole under shear

نویسندگان: رحمت الله قاجار, مجتبي حاجي محمدي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Analytical calculation of stress intensity factors for cracks emanating from a quasi-square hole in an infinite plane

نویسندگان: رحمت الله قاجار, مجتبي حاجي محمدي
عنوان مجله: THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۷۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Multiscale modeling of the viscoelastic properties of CNT/polymer nanocomposites using complex and time-dependent homogenizations

نویسندگان: عليرضا شجري, رحمت الله قاجار, محمود شكريه
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۳۹۵
تا صفحه: ۴۰۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Crack growth pattern prediction in a thin walled cylinder based on closed form thermo-elastic stress intensity factors

نویسندگان: محمد عباسپور نياساني, رحمت الله قاجار, حامد سعيدي گوگرچين, سيد محمد حسين شريفي
عنوان مجله: Journal of Mechanical Science and Technology
از صفحه: ۱۶۰۳
تا صفحه: ۱۶۱۰

سال: ۱۳۹۶

بررسي تاثير طول نانولوله و پديده ي كلوخه شدن بر رفتار الاستوپلاستيك نانوكامپوزيت پليمري

Investigation of nanotubes length and their agglomeration effects on the elastoplastic behavior of polymer-based nanocomposites

نویسندگان: مجيد كريمي مرقي, رحمت الله قاجار, عباس منتظري هدش
عنوان مجله: علوم و فناوري كامپوزيت
از صفحه: ۲۲۹
تا صفحه: ۲۴۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Computation of dynamic stress intensity factors for cracks in three-dimensional functionally graded solids

نویسندگان: صفا پيمان, رحمت الله قاجار, سعيد ايراني
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱۴۶۴۴۲۰۷۱۷
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

Numerical Investigation of the Mixed-Mode Stress Intensity Factors in FGMs Considering the Effect of Graded Poisson s Ratio

نویسندگان: رحمت الله قاجار, صفا پيمان, ج شيخي, م پورجمشيديان
عنوان مجله: journal of solid mechanics
از صفحه: ۱۷۲
تا صفحه: ۱۸۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

On the elasto-plastic behavior of CNT-polymer nanocomposites

نویسندگان: مجيد كريمي مرقي, عباس منتظري هدش, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۷۸۲
تا صفحه: ۷۹۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The effect of time-dependent slightly weakened interface on the viscoelastic properties of CNT/polymer nanocomposites

نویسندگان: محمود مهرداد شكريه, رحمت الله قاجار, عليرضا شجري
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۲۲
تا صفحه: ۱۳۱

سال: ۱۳۹۵

مطالعه اثر انباشتگي و پراكندگي تقويت كننده روي خواص ويسكوالاستيك نانوكامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با نانولوله كربني

نویسندگان: رحمت الله قاجار, محمودمهرداد شكريه, عليرضا شجري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك اميركبير
از صفحه: ۳۶۳
تا صفحه: ۳۷۰

سال: ۱۳۹۵

محاسبه ضرايب شدت تنش استاتيكي و ديناميكي در مواد تابعي ارتوتروپيك با روش جابجايي

نویسندگان: رحمت الله قاجار, محمدرضا وراوي, صفا پيمان
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۷۹
تا صفحه: ۸۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Modelling of nonlinear hunting instability for a high-speed railway vehicle equipped by hollow worn wheels

نویسندگان: جواد عليزاده كاكلر, رحمت الله قاجار, حميد توكلي
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Investigation of the response of an aluminium plate subjected to repeated low velocity impact using a continuum damage mechanics approach

نویسندگان: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, مهدي يارمحمد توسكي, R. C. ALDERLIESTEN
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۴۷۵
تا صفحه: ۴۸۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Calculation of mixed mode stress intensity factors for an elliptical subsurface crack under arbitrary normal loading

نویسندگان: جواد عليزاده كاكلر, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۷۰۰
تا صفحه: ۷۱۳

سال: ۱۳۹۴

تحليل عددي الاستيسيته غيرخطي ضربه كم سرعت خارج از مركز ورق ساندويچي مستطيلي با رويه هاي كامپوزيتي تحت پيش بار دوبعدي

نویسندگان: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, سيد حسين حسيني
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۹۹

سال: ۱۳۹۴

شبيه سازي عددي ضربه سرعت پايين ورق كامپوزيتي مستطيلي تقويت شده با نوارهاي آلياژ حافظه دار با در نظر گرفتن تغييرات محلي و لحظه اي فازها

نویسندگان: سيدحسين حسيني, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: مواد پر انرژي
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۶۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

Transient thermo-visco-elastic response of a functionally graded non-axisymmetric cylinder

نویسندگان: رحمت الله قاجار, شكريه محمود مهرداد, عليرضا شجري
عنوان مجله: Journal of Computational Applied Mechanics
از صفحه: ۱۹۱
تا صفحه: ۲۰۴

سال: ۱۳۹۴

بررسي تجربي ضربه كم سرعت تكراري بر روي سازه گلار با سطوح انرژي مختلف

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, مهدي يارمحمد توسكي, - آلدريستن
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۶

سال: ۱۳۹۴

اثر ميدان هاي كمكي جابجايي، تنش و كرنش بر ضرايب شدت تنش مواد تابعي

نویسندگان: صفا پيمان, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۴۲
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۴

اثر پارامتر ناهمگني بر ضريب شدت تنش يك نوار ترك دار از جنس مواد تابعي ارتوتروپيك تحت تنش هاي حرارتي

نویسندگان: فرزين توكلي, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۷۵
تا صفحه: ۲۸۳

سال: ۱۳۹۴

محاسبه ضريب شدت تنش ترك هاي سطحي در يك خانواده از ديسك هاي دوار نازك و ضخيم با استفاده از تابع وزن دو بعدي

نویسندگان: رحمت الله قاجار, ميثم داودآبادي, حامد سعيدي گوگرچبني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۸۴
تا صفحه: ۹۴

سال: ۱۳۹۳

ارائه ي پاسخ نيمه تحليلي براي ضربه كم سرعت ورق مستطيلي ساخته شده از مواد هدفمند

نویسندگان: فرشاد فرزان نسب, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: مهندسي مكانيك شريف
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Mixed mode weight functions for an elliptical subsurface crack under shear loadings

نویسندگان: رحمت الله قاجار, جواد عليزاده كاكلر
عنوان مجله: ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
از صفحه: ۵۸
تا صفحه: ۷۵

سال: ۱۳۹۳

محاسبه ضرايب شدت تنش ديناميكي ترك سه بعدي مواد تابعي با استفاده از روش انتگرال تعاملي

نویسندگان: رحمت الله قاجار, صفا پيمان, علي شقاقي مقدم
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۳۷
تا صفحه: ۱۴۵

سال: ۱۳۹۳

كوپلينگ مودهاي شكست در ترك هاي زيرسطحي بيضوي تحت بارگذاري برشي يكنواخت

نویسندگان: جواد عليزاده كاكلر, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۳

تابع وزن دوبعدي مود تركيبي ترك هاي زيرسطحي بيضوي تحت بارگذاري كششي

نویسندگان: رحمت الله قاجار, جواد عليزاده كاكلر
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۵۰
تا صفحه: ۵۸

سال: ۱۳۹۳

تحليل تنش، كرنش و تخمين عمر خستگي سكوي حفاري نيمه شناور اميركبير به روش تنش نقطه حاد در شرايط محيطي درياي خزر

نویسندگان: رحمت الله قاجار, سيدمحمدنويد قريشي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۳۴۵
تا صفحه: ۳۵۱

سال: ۱۳۹۳

بررسي تجربي اثر شكل ضربه زننده و دما بر رفتار صفحات كامپوزيت شيشه/اپوكسي در ضربات سرعت كم

نویسندگان: رحمت الله قاجار, اكبر رصاف سهي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

General point load weight function for semi-elliptical crack in finite thickness plates

نویسندگان: رحمت الله قاجار, حامد سعيدي گوگرچبني
عنوان مجله: ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Mixed Mode Stress Intensity Factors for Elliptical Subsurface Cracks in an Elastic Half-Space Subjected to a Uniform Normal Loading

نویسندگان: رحمت الله قاجار, جواد عليزاده كاكلر
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۱۱۹۹
تا صفحه: ۱۲۰۸

سال: ۱۳۹۲

Numerical analysis of hydrodynamic interaction between the linear waves of Caspian Sea and Amirkabir semi-submersible drilling platform

نویسندگان: رحمت الله قاجار, سيدمحمدنويد قريشي
عنوان مجله: Engineering Soild Mechanics
از صفحه: ۱۴۱
تا صفحه: ۱۴۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Stress Intensity Factors Calculation for Surface Crack in Cylinders Under Longitudinal Gradient Pressure using General Point Load Weight Function

نویسندگان: حامد سعيدي گوگرچيني, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۱۸۴
تا صفحه: ۱۹۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A new experimental failure model based on triaxiality and lode angle for X100 pipeline steel

نویسندگان: آرش كشاورز, رحمت الله قاجار, Giuseppe Mirone
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۱۷۵
تا صفحه: ۱۸۲

سال: ۱۳۹۲

مدل سازي واماندگي نرم بر اساس مكانيك آسيب محيط پيوسته كوپل شده با پلاستيسيته ناهمسانگرد

نویسندگان: آرش كشاورز, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۱

بررسي تماس چرخ و ريل در سامانه ريلي از ديدگاه خستگي و شكست

نویسندگان: رحمت الله قاجار, فرهاد كريمي, جواد عليزاده كاكلر
عنوان مجله: جاده
از صفحه: ۲۵۳
تا صفحه: ۲۶۲

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Determining the mixed mode stress intensity factors of surface cracks in functionally graded hollow cylinders

نویسندگان: علي شقاقي مقدم, ماركو آلفانو, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: MATERIALS and DESIGN
از صفحه: ۴۷۵
تا صفحه: ۴۸۴

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Residual strength degradation of graphite under thermal shock fatigue

نویسندگان: رحمت الله قاجار, علي نيكنامي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Ductile failure of X100 pipeline steel Experiment and fractography

نویسندگان: رحمت الله قاجار, گيسپه ميرونه, آرش كشاورز
عنوان مجله: MATERIALS and DESIGN
از صفحه: ۵۱۳
تا صفحه: ۵۲۵

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Experimental investigation on distance effects in repeated low velocity impact on fiber-metal laminates

نویسندگان: مهدي يارمحمد توسكي, M. Alderliesten, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۳۱
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

Sensitivity Analysis on Triaxiality Factor and Lode Angle in Ductile Fracture

نویسندگان: رحمت الله قاجار, G. Mirone, آرش كشاورز
عنوان مجله: JOURNAL OF MECHANICS
از صفحه: ۱۷۷
تا صفحه: ۱۸۴

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايران / Iran

Triaxiality Factor and Lode Angle Effects on Failure of X-100 Steel Considering Plastic Anisotropy

نویسندگان: جيسپه ميرونه, آرش كشاورز, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: international journal of advanced design and manufacturing technology
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۳۱

سال: ۱۳۹۰

ارائه يك مدل كرنش پايه بهبود يافته براي محاسبه عمر خستگي چند محوري فلزات

نویسندگان: رحمت الله قاجار, صفا پيمان, جواد عليزاده كاكلر
عنوان مجله: مهندسي مكانيك جامدات Journal of Soild Mechanics
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۰

تعيين چقرمگي شكست فولاد ايل UIC60 با استفاده از آزمايش ضربه شارپي در دماهاي مختلف

نویسندگان: رحمت الله قاجار, جواد عليزاده كاكلر, مهدي نعمتي, يونس عليزاده
عنوان مجله: مهندسي حمل و نقل
از صفحه: ۲۴۹
تا صفحه: ۲۵۹

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل تماس چرخ و ريل در سامانه ريلي مسافري ايران

نویسندگان: جواد عليزاده كاكلر, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: مهندسي مكانيك
از صفحه: ۴۶
تا صفحه: ۵۵

سال: ۱۳۹۰

مدل سازي و تحليل ديناميكي واگن مسافري سرعت بالا در سامانه ريلي ايران

نویسندگان: زهرا عليزاده كاكلر, رحمت الله قاجار, حميد توكلي
عنوان مجله: مهندسي حمل و نقل
از صفحه: ۱۲۵
تا صفحه: ۱۴۱

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Closed form Thermal Stress Intensity Factors for an Internal Circumferential Crack in a Thick-Walled

نویسندگان: رحمت الله قاجار, سيد مهدي نبوي
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۵۰۴
تا صفحه: ۵۱۲

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Analysis of thermal stress intensity factors for cracked cylinders using weight function method

نویسندگان: سيد مهدي نبوي, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۱۸۱۱
تا صفحه: ۱۸۲۳

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Numerical investigation of the mode III stress intensity factors in FGMs considering the effect of graded Poisson s ratio

نویسندگان: رحمت الله قاجار, علي شقاقي مقدم
عنوان مجله: ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
از صفحه: ۱۴۷۸
تا صفحه: ۱۴۸۶

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A Neural Network Approach for Predicting Steel Properties Characterizing Cyclic Ramberg-Osgood Equation

نویسندگان: رحمت الله قاجار, ناصر ناصري فر, سيدحسين ساداتي, جواد عليزاده كاكلر
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۵۳۴
تا صفحه: ۵۴۴

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل حرارتي استوانه هاي جدار ضخيم با پوشش داخلي از جنس مواد تابعي با درنظر گرفتن تنش هاي پسماند حرارتي

نویسندگان: رحمت الله قاجار, سعيد مهرابياني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۶۷

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An experimental study on the Charpy impact response of cracked aluminum plates repaired with GFRP or CFRP composite patches

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, مهدي صادقي نيا, آر. كا ميتال
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۲۷۰
تا صفحه: ۲۷۴

سال: ۱۳۸۷

بررسي پديده خستگي تماس غلتش (RCF) در ريل هاي راه آهن

نویسندگان: رحمت الله قاجار, جواد عليزاده كاكلر
عنوان مجله: جاده
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Evaluation of multiaxial fatigue life prediction model based on critical plane for notche specimens

نویسندگان: غلامرضا راشد, رحمت الله قاجار, سيد جلال هاشمي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS
از صفحه: ۴۱۹
تا صفحه: ۴۴۵

سال: ۰

توابع صريح ضريب شدت تنش براي ترك هاي نيم بيضوي محيطي خارجي در استوانه تحت بارهاي مكانيكي و حرارتي

نویسندگان: رحمت الله قاجار, محمد عباسپور نياساني, حامد سعيدي گوگرچبني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۰

بررسي اثر گراديان فشار بر تغييرات ضريب شدت تنش در لوله هاي جدار ضخيم اتوفرتاژ تركدار به روش تابع وزن دوبعدي

نویسندگان: رحمت الله قاجار, حامد سعيدي گوگرچبني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۰

بررسي تجربي و عددي ضربه كم سرعت تكراري بر روي ورق آلومينيوم از ديدگاه مكانيك آسيب محيط پيوسته

نویسندگان: رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, مهدي يارمحمد توسكي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰