محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

مكان يابي اسكان موقت بعد از زلزله و تخصيص بلوك هاي شهري به اين مراكز با استفاده از الگوريتم مورچه و روش تصميم گيري تحليل سلسله مراتبي

نویسندگان: كاظم كاظمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, وحيد رضوي ترمه

Kazem kazemi , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Vahid Razavi Termeh

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در علوم زمين

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

مكانيابي و تخصيص مراكز خدمات روستايي با استفاده از الگوريتم شبيهسازي تبريد با در نظر گرفتن اولويت روستاها

نویسندگان: سيدوحيد رضوي ترمه, محمدسعدي مسگري سقزلو, كاظم كاظمي

Seid vahid Razavi terme, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, kazem kazemi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

بهره گيري از مدلسازي عامل مبنا جهت شبيه سازي مكاني-زماني جابجايي و مهاجرت آفت ملخ صحرايي

نویسندگان: اميد مهرعليان, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, Syd Ahmad Ahmadi

Omid Mehralian, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Reza Malek, Syd Ahmad Ahmadi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

Optimum allocation of water to the cultivation farms using Genetic Algorithm

نویسندگان: بهرام سعيديان, محمدسعدي مسگري سقزلو, مصطفي قدوسي

Bahram Saeidian, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mostafa Ghodosi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

تخصيص بهينه موقعيت مراكز امداد موقت پس از وقوع زلزله با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني و الگوريتم فرا ابتكاري زنبور (مطالعه موردي منطقه يك شهرداري تهران)

نویسندگان: بهرام سعيديان, محمدسعدي مسگري سقزلو, مصطفي قدوسي

Bahram Saeidian, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mostafa Ghodosi

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

بهينه سازي تخصيص مكانهاي مراكز امداد موقت پس از وقوع زلزله و تخصيص بلوكهاي شهري به اين مراكز با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري ژنتيك

نویسندگان: بهرام سعيديان, محمدسعدي مسگري سقزلو, مصطفي قدوسي

Bahram Saeidian, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mostafa Ghodosi

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران

6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

حل مسئله ي تخصيص موقعيت در فضاي پيوسته به منظور تعيين محل احداث مراكز آتش نشاني با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري زنبور و روش شكستن پليگون ها در نقاط تقاطع

نویسندگان: مصطفي قدوسي, محمدسعدي مسگري سقزلو, بهرام سعيديان

Mostafa Ghodosi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Bahram Saeidian

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران

6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

Traffic time series forecasting by feedforward neural network a case study based on traffic data of Monroe

نویسندگان: معين رئيسي رودباري, محمدسعدي مسگري سقزلو, پيام محمودي

Moien Raeesi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Payam Mahmoudi

عنوان همایش:

ISPRS International Conference of Geospatial Information Research

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

بهره گيري از سيستمهاي عامل مبنا جهت مديريت شبكه آبهاي سطحي در معابر شهري

نویسندگان: اميد مهرعليان, محمدسعدي مسگري سقزلو, رسول جلالي فر

Omid Mehralian, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Rasoul Jalalifar

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

حل مسئله ي تخصيص موقعيت در فضاي پيوسته به منظور تعيين محل احداث مراكز امداد با استفاده از الگوريتم ژنتيك و روش شكستن پليگون ها در نقاط تقاطع

نویسندگان: بهرام سعيديان, محمدسعدي مسگري سقزلو, مصطفي قدوسي, رضا محمدي

Bahram Saeidian, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mostafa Ghodosi, Reza Mohammadi

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

حل مسئله مكان يابي-تخصيص به كمك الگوريتم كلوني زنبور

نویسندگان: محمدحسين عسگري مهرآبادي, هيراد كريمي گلپايگاني, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد عرب اميري

Mohammad hossein Asgari mehrabadi, Hirad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo,

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

مسيريابي كاربر مبنا با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه

نویسندگان: حامد فاروقي, محمدسعدي مسگري سقزلو

Hamed Faroghi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

توسعه يك پايگاه داده زمانمند براي كاداستر

نویسندگان: ريحانه نعمت اللهي, محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو

Reyhaneh Nematollahi, Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

توسعه يك مدل پوياي عامل مبنا جهت ايجاد اولويت كاربري براي هر قطعه زمين

نویسندگان: محمدحسين عسگري مهرآبادي, محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, صنم خطيبي

Mohammad hossein Asgari mehrabadi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab,

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

international conference on civil engineering architecture and Urban Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

شبيه سازي تخصيص بهينه مصدومين به بيمارستانها با استفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات (PSO) در شرايط بحراني پس از زلزله

نویسندگان: سميرا سنگنيان, محمدسعدي مسگري سقزلو, زاهده ايزكيان

, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Zahedeh Izakian

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بررسي عملكرد الگوريتم مورچه براي مسئله ي مكان يابي و تخصيص (مطالعه موردي منطقه 3 شهر تهران

نویسندگان: آزاده نصيري دهج, محمدسعدي مسگري سقزلو, ريحانه نعمت اللهي

Azadeh Nasiri, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Reyhaneh Nematollahi

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بررسي عملكرد الگوريتم PSO در مسئله انتخاب مكان بهينه مراكز خدمات دهنده شهري

نویسندگان: مجتبي خزائي, سبحان موحدي, محمدسعدي مسگري سقزلو

Mojtaba Khazaee, SOBHAN MOVAHEDI, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92