سال: ۱۳۹۹

Special Functions and Generalized Sturm-Liouville Problems

نویسندگان: محمد مسجد جامعي
ISBN: ۹۷۸-۳-۰۳۰-۳۲۸۲۰-۷

سال: ۱۳۹۶

درون‌يابي و تقريب

نویسندگان: محمد مسجد جامعي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۵۳۲

سال: ۱۳۹۵

توابع خاص در نظريه تقريب

Special functions in approximation theory

نویسندگان: محمد مسجد جامعي
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۶۷-۴۴-۰