سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: لهستان / Poland

Two finite sequences of symmetric q-orthogonal polynomials generated by two q-Sturm-Liouville problems

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, فاطمه سليمان, Wolfram Koepf
عنوان مجله: REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Some Modified Adams-Bashforth Methods Based Upon the Weighted Hermite Quadrature Rules

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, زهرا معلمي, Hari Srivastava, Ivan Area
عنوان مجله: MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Incomplete symmetric orthogonal polynomials of finite type generated by a generalized Sturm-Liouville Theorem

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, زهرا معلمي, N Saad
عنوان مجله: JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: لهستان / Poland

A SYMMETRIC SEQUENCE OF TRIGONOMETRIC ORTHOGONAL FUNCTIONS

نویسندگان: محمد مسجد جامعي
عنوان مجله: REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS
از صفحه: ۳۷۵
تا صفحه: ۳۸۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: اسپانيا / Spain

An extension of the Taylor series expansion by using the Bell polynomials

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, زهرا معلمي, Wolfram Koepf, H. M Srivastava
عنوان مجله: Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales Serie A-Matematicas
از صفحه: ۱۴۴۵
تا صفحه: ۱۴۶۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A New Identity for Generalized Hypergeometric functions and Applications

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Wolfram Koepf
عنوان مجله: Axioms
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آفريقاي جنوبي / South Africa

Some expansions of functions based upon two sequences of Hypergeometric polynomials

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Hari Srivastava
عنوان مجله: Quaestiones Mathematicae
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

An extension of the Euler-Maclaurin quadrature formula using a parametric type of Bernoulli polynomials

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, محمدرضا بيكي, Wolfram Koepf
عنوان مجله: BULLETIN DES SCIENCES MATHEMATIQUES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Some New Generalizations and Applications of the Apostol-Bernoulli, Apostol-Euler and Apostol-Genocchi Polynomials

نویسندگان: Hari SRIVASTAVA, محمد مسجد جامعي, محمدرضا بيكي
عنوان مجله: ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A new type of Euler polynomials and numbers

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, محمدرضا بيكي, Wolfram Koepf
عنوان مجله: Mediterranean Journal of Mathematics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۷

A Parametric Type of the Apostol-Bernoulli, Apostol-Euler and Apostol-Genocchi Polynomials

نویسندگان: H. M Srivastava1, محمد مسجد جامعي, محمدرضا بيكي
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICS and INFORMATION SCIENCES
از صفحه: ۹۰۷
تا صفحه: ۹۱۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Some summation theorems for generalized hypergeometric functions

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Wolfram Koepf
عنوان مجله: Axioms
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: يوگسلاوي / Yugoslavia

ON A PARAMETRIC KIND OF GENOCCHI POLYNOMIALS

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, محمدرضا بيكي, Edward Omey
عنوان مجله: Journal of Inequalities and Special Functions
از صفحه: ۶۸
تا صفحه: ۸۱

سال: ۱۳۹۶

An Extension of Pochhammers Symbol and its Application to Hypergeometric Functions II

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Gradimir Milovanovic
عنوان مجله: Filomat
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۶

A Generalization of Divided Differences and Applications

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Gradimir Milovanovic, زهرا معلمي
عنوان مجله: Filomat
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

A new type of Taylor series expansion

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, زهرا معلمي, Ivan Area, Juan J. Nieto
عنوان مجله: JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Representation of (pq) Bernstein polynomials in terms of (pq) Jacobi polynomials

نویسندگان: فاطمه سليمان, Ivan Area, محمد مسجد جامعي, J.J. Nieto
عنوان مجله: JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A class of symmetric q-orthogonal polynomials with four free parameters

نویسندگان: Ivan Area, محمد مسجد جامعي
عنوان مجله: BULLETIN DES SCIENCES MATHEMATIQUES
از صفحه: ۷۸۵
تا صفحه: ۸۰۱

سال: ۱۳۹۶

Two Finite q-Sturm-Liouville Problems and their Orthogonal Polynomial Solutions

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, فاطمه سليمان, Ivan Area, J. J Nieto
عنوان مجله: Filomat
از صفحه: ۲۳۱
تا صفحه: ۲۴۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: كرواسي / Croatia

On weighted Adams-Bashforth rules

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Gradimir Milovanovic, اميرحسين صالحي شايگان
عنوان مجله: Mathematical Communications
از صفحه: ۱۲۷
تا صفحه: ۱۴۴

سال: ۱۳۹۶

A Numerical Method for Solving Ricatti Differential Equations

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, اميرحسين صالحي شايگان
عنوان مجله: iranian journal of mathematical sciences and informatics
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۷۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

On (p q)-classical orthogonal polynomials and their characterization theorems

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, فاطمه سليمان, Ivan Area, J. J Nieto
عنوان مجله: Advances in Difference Equations
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

(p q) Sturm Liouville problems and their orthogonal solutions

نویسندگان: فاطمه سليمان, P. Sadjang, محمد مسجد جامعي, Ivan Area
عنوان مجله: MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: تركيه / Turkey

A Modification of Newtons Method Using Gauss-Legendre Quadrature Rules

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, زهرا معلمي
عنوان مجله: Tamap Journal of Mathematics and Statistics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: تركيه / Turkey

A Decomposition Formula for Bivariate Hypergeometric Trigonometric Series

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, فاطمه سليمان
عنوان مجله: Turkish Journal of Mathematics and Computer Science
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۶

CONSTRUCTION OF GAUSSIAN QUADRATURE FORMULAS FOR EVEN WEIGHT FUNCTIONS

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Gradimir Milovanovic
عنوان مجله: Applicable Analysis and Discrete Mathematics
از صفحه: ۱۷۷
تا صفحه: ۱۹۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A finite class of q-orthogonal polynomials corresponding to inverse gamma distribution

نویسندگان: فاطمه سليمان, محمد مسجد جامعي, I. Area
عنوان مجله: Analysis and Mathematical Physics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Weighted Hermite quadrature rules

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Gradimir Milovanovic
عنوان مجله: ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS
از صفحه: ۴۷۶
تا صفحه: ۴۹۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A note on weighted quadrature rules

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Ivan Area
عنوان مجله: MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Some applications of a hypergeometric identity

نویسندگان: M. Reza Eslahchi, محمد مسجد جامعي
عنوان مجله: Journal of Mathematical Sciences
از صفحه: ۲۱۵
تا صفحه: ۲۲۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Error bounds for Gaussian quadrature rules using linear kernels

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Ivan Area
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: لتوني / Lithuania

A Main Class of Integral Inequalities with Applications

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Edward Omey, Sever Dragomir
عنوان مجله: Mathematical Modelling and Analysis
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

On q-interpolation formulae and their applications

نویسندگان: M. R. Eslahchi, محمد مسجد جامعي
عنوان مجله: ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS
از صفحه: ۵۸
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Improvement of Some Classical Inequalities

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Edward Omey
عنوان مجله: JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱۸
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Symbolic computation of some power-trigonometric series

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Wolfram Koepf
عنوان مجله: JOURNAL OF SYMBOLIC COMPUTATION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۴

An Extension of Pochhammer s Symbol and its Application to Hypergeometric Functions

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, Gradimir Milovanovic
عنوان مجله: Filomat
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۳

New error bounds for Gauss-Legendre quadrature rules

نویسندگان: محمد مسجد جامعي
عنوان مجله: Filomat
از صفحه: ۱۲۸۱
تا صفحه: ۱۲۹۳

سال: ۱۳۹۳

Numerical Method for Optimal Control-State Problem with Bivariate B-Spline Basis

نویسندگان: علي ذاكري, محمد مسجد جامعي, اميرحسين صالحي شايگان
عنوان مجله: Journal of Mathematics and Computer Science
از صفحه: ۳۳۵
تا صفحه: ۳۴۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Some Applications of the Stirling Numbers of the First and Second Kind

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, M. A. Jafari, H. M. Srivastava
عنوان مجله: Journal of Applied Mathematics and Computing
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۲

AN ANALOGUE OF THE OSTROWSKI INEQUALITY AND APPLICATIONS

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, سور دراگومير
عنوان مجله: Filomat
از صفحه: ۳۷۳
تا صفحه: ۳۸۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

A Generalization of the Ostrowski-Gr ss Inequality

نویسندگان: محمد مسجد جامعي, سور دراگومير
عنوان مجله: Analysis and Applications
از صفحه: ۱۱۷
تا صفحه: ۱۳۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Asymmetric generalization of Sturm Liouville problems in q-difference spaces

نویسندگان: Ivan Area, محمد مسجد جامعي
عنوان مجله: BULLETIN DES SCIENCES MATHEMATIQUES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۲

Unified Error Bounds For All Newton-Cotes Quadrature Rules

نویسندگان: محمد مسجد جامعي
عنوان مجله: Journal of Numerical Mathematics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Generalized Chebyshev Inequalities with Applications

نویسندگان: M. A. Kutbi, N. Hussain, A. Rafiq, محمد مسجد جامعي
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS
از صفحه: ۷۶۳
تا صفحه: ۷۷۶