محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

مدل سازي ترموديناميكي و ترمواكونوميكي يك واحد توليد توان هيبريدي مستقيم توربين گاز و پيل سوختي اكسيد جامد اتمسفري

نویسندگان: جاماسب پيركندي, مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي

, Majid Ghasemi, Mohammad Hossin Hamedi

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۳۰

Exergy evaluation of gas separation process

نویسندگان: غلامرضا صالحي, محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور

Gholamreza Salehi, Mohammad Hossin Hamedi, Majied Amidpour

عنوان همایش: هفتمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

The 7th International Chemical Engineering Congress Exhibition (IChEC 2011)