سال: ۱۳۹۸

اناليز ترموديناميك اقتصادي مطالعه موردي استفاده گاز سنتز حاصل از راكتور گازي سازي زيست توده در سامانه هاي توليد پراكنده

Thermodynamic Economic and Case Study of Synthesis Gas Using the Biomass Gasification Reactor in Distributed Generation Systems

نویسندگان: آرش رحيمي, محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۴۱۷
تا صفحه: ۱۴۲۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Image-based spatio-temporal model of drug delivery in a heterogeneous vasculature of a solid tumor Computational approach

نویسندگان: فرشاد مرادي كشكولي, مجيد سلطاني, محسن رضاييان, عرفان طاعتي زاده, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: MICROVASCULAR RESEARCH
از صفحه: ۱۱۱
تا صفحه: ۱۲۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آلمان / Germany

Thermodynamic and economic evaluation of a novel configuration for sustainable production of power and freshwater based on biomass gasification

نویسندگان: محمدجواد رحيمي, محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور
عنوان مجله: Energy Systems
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴۶

سال: ۱۳۹۸

آناليز ترموديناميك، اقتصادي و مطالعه موردي استفاده از گاز سنتز حاصل از راكتور گازي ساز زيست توده در سامانه هاي توليد پراكنده

نویسندگان: محمدجواد رحيمي, محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۴۱۸
تا صفحه: ۱۴۲۸

سال: ۱۳۹۷

بررسي عددي جريان هواي خروجي واحد بيروني كولر گازي دو تكه و مطالعه ي تأثير پنجره مشبك بر شدت جريان و فاصله پرتاب هواي خروجي

نویسندگان: فرشاد مرادي كشكولي, سيد عبدالله منصوري مهريان, حسين زارع, مجيد سلطاني, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
از صفحه: ۲۹۱
تا صفحه: ۳۰۰

سال: ۱۳۹۶

محاسبه ضريب نفوذ موثر ردياب در بافت سرطان با شبكه مويرگي با استفاده از روش معكوس

Calculation of effective diffusion coefficient of tracer in tumor tissue with microvasculature using inverse method

نویسندگان: مصطفي سفيدگر, رامين سيجانيوندي, مجيد سلطاني, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۴۰۵
تا صفحه: ۴۱۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Development and Optimaizition of an integrated process configuration for natural gas liquefsction (LNG) and natural gas liquids (NGL) recovery with a nitrogen rejection unit (NRU)

نویسندگان: بهرام قرباني, محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور
عنوان مجله: Journal of Natural Gas Science and Engineering
از صفحه: ۵۹۰
تا صفحه: ۶۰۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Cascade refrigeration systems in integrated cryogenic natural gas process (natural gas liquids (NGL) liquefied natural gas (LNG) and nitrogen rejection unit (NRU)

نویسندگان: بهرام قرباني, محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور, مهدي مهرپويا
عنوان مجله: ENERGY
از صفحه: ۸۸
تا صفحه: ۱۰۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Exergoeconomic analysis of integrated natural gas liquids (NGL) and liquefied natural gas (LNG) processes

نویسندگان: بهرام قرباني, Mehdi Mehrpooya, محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۱۴۸۳
تا صفحه: ۱۴۹۵

سال: ۱۳۹۵

Exergoeconomic analysis and multi-objective Pareto optimization of the C3MR liquefaction process

نویسندگان: بهرام قرباني, محمدحسين حامدي, Reza Shirmohammadi, محسن حامدي, Mehdi Mehrpooya
عنوان مجله: Sustainable Energy Technologies and Assessments
از صفحه: ۵۶
تا صفحه: ۶۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Implementing absorption refrigeration cycle in lieu of DMR and C3MR cycles in the integrated NGL LNG and NRU unit

نویسندگان: بهرام قرباني, محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور, رضا شيرمحمدي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID
از صفحه: ۲۰
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Cascade refrigeration systems in integrated cryogenic natural gas process (natural gas liquids (NGL) liquefied natural gas (LNG) and nitrogen rejection unit (NRU

نویسندگان: بهرام قرباني, محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور, مهدي مهرپويا
عنوان مجله: ENERGY
از صفحه: ۸۸
تا صفحه: ۱۰۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Numerical Investigation of Magnetic Nanoparticles Distribution Inside a Cylindrical Porous Tumor Considering the Influences of Interstitial Fluid Flow

نویسندگان: مصطفي ذكرياپور, محمدحسين حامدي, ناصر فتورايي
عنوان مجله: TRANSPORT IN POROUS MEDIA
از صفحه: ۲۵۱
تا صفحه: ۲۷۴

سال: ۱۳۹۵

A NUMERICAL STUDY OF MAGNETIC NANOPARTICLES HYPERTHERMIA WITH ALTERNATING MAGNETIC FIELD UNDER INFLUENCE OF CONVECTION HEAT TRANSFER

نویسندگان: مصطفي ذكرياپور, محمدحسين حامدي, ناصر فتورايي
عنوان مجله: journal of engineering science and technology
از صفحه: ۴۰۵
تا صفحه: ۴۲۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

New procedure for design and exergoeconomic optimization of site utility system considering reliability

نویسندگان: مهدي پويان راد, محمدحسن خوشگفتار, m.a rosen, مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۴۷۸
تا صفحه: ۴۹۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimization of mixed refrigerant systems in low temperature applications by means of group method of data handling (GMDH)

نویسندگان: Reza Shirmohammadi, بهرام قرباني, محسن حامدي, محمدحسين حامدي, Luis M. Romeo
عنوان مجله: Journal of Natural Gas Science and Engineering
از صفحه: ۳۰۳
تا صفحه: ۳۱۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Sensitivity analysis economic optimization and configuration design of mixed refrigerant cycles by NLP techniques

نویسندگان: مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي, مصطفي مافي, بهرام قرباني, رضا شيرمحمدي, محسن سليمي
عنوان مجله: Journal of Natural Gas Science and Engineering
از صفحه: ۱۴۴
تا صفحه: ۱۵۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

Advanced Exergy Evaluation of an Integrated Separation Process with Optimized Refrigeration System

نویسندگان: سهيل شيخي شهريور, بهرام قرباني, رضا شير محمدي, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: Gas Processing
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A novel multi-hybrid model for estimating optimal viscosity correlations of Iranian crude oil

نویسندگان: بهرام قرباني, محسن حامدي, Reza Shirmohammadi, Mehdi Mehrpooya, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۶۸
تا صفحه: ۷۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Superstructure optimization of the olefin separation system by harmony search and genetic algorithms

نویسندگان: كاظم حسن زاده لشكاجاني, بهرام قرباني, مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: ENERGY
از صفحه: ۲۸۸
تا صفحه: ۳۰۳

سال: ۱۳۹۴

تحليل عددي گرمادرماني با استفاده از نانو ذرات، تحت تاثير ميدان مغناطيسي

نویسندگان: مصطفي ذكرياپور, محمدحسين حامدي, ناصر فتورايي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۹۸
تا صفحه: ۳۰۴

سال: ۱۳۹۳

Integration of a Gas Fired Steam Power Plant with a Total Site Utility Using a New Cogeneration Targeting Procedure

نویسندگان: سجاد خمس آبادي, محمد حسن خوشگفتار منش, A. Rosen Marc , مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

optimization of operation parameters of refrigeration cycle using particle swarm and NLP techniques

نویسندگان: بهرام قرباني, مصطفي مافي, رضا شيرمحمدي, محمدحسين حامدي, مجيد عميد پور
عنوان مجله: Journal of Natural Gas Science and Engineering
از صفحه: ۷۷۹
تا صفحه: ۷۹۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

sensitvity analysis economic optimization and configuration design of mixed refrigerant cycles by NLP techniques

نویسندگان: مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي, مجيد مافي, بهرام قرباني, رضا شيرمحمدي, محمد سليمي
عنوان مجله: Journal of Natural Gas Science and Engineering
از صفحه: ۱۴۴
تا صفحه: ۱۵۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

Thermodynamic and Economic Optimization of a Refrigeration Cycle for Separation Units in the Petrochemical Plants Using Pinch Technology and Exergy Syntheses Analysis

نویسندگان: سهيل شيخي شهريور, بهرام قرباني, رضا شير محمدي, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: Gas Processing
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

مطالعه عددي و آزمايشگاهي پديده خودچرخشي در جريان چاه

نویسندگان: جلال محمدي, حسن كريمي مزرعه شاهي, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۲۶
تا صفحه: ۱۳۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ولز / WALES

Numerical investigation of thermal radiation effects on open cavity with discrete heat sources

نویسندگان: محمد يعقوب عبدالله زاده جمال آبادي, مجيد قاسمي, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT and FLUID FLOW
از صفحه: ۶۴۹
تا صفحه: ۶۶۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A new cogeneration targeying procedure for total site utility system

نویسندگان: محمدحسن خوش گفتار منش, مجيد عميد پور, س خميس آبادي, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۲۷۲
تا صفحه: ۲۸۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

optimal design of integrated total site utility - multi - stage flash deaalinatoin plant

نویسندگان: محمدحسن خوش گفتار منش, ه جنالي زاده, ا.م بلانكو ماريگرتا, مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: Desalination and Water Treatment
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

a new targeting method for estimation of cogeneration potential and total annualized cost in process industries

نویسندگان: محمدحسن خوش گفتار منش, س خميس ابدي, مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH and DESIGN
از صفحه: ۱۰۳۹
تا صفحه: ۱۰۴۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

New Procedure for optimal design and evaluation of cogeneration system based on advanced exergoeconomic and exergoenironmental analyses

نویسندگان: محمدحسن خوش گفتار منش, پويا نويد, ا.م بلانكو ماريگورتا, مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: ENERGY
از صفحه: ۳۱۴
تا صفحه: ۳۳۳

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

New Emissins Targeting Strategy for site Utility of Process Industries

نویسندگان: محمدحسن خوش گفتار منش, سجاد خميس آبادي, مجيد عميد پور, هومن غلامي, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Exergy and exergoeconomic evaluation of gas separation process

نویسندگان: بهرام قرباني, غلامرضا صالحي, مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: Journal of Natural Gas Science and Engineering
از صفحه: ۸۶
تا صفحه: ۹۳

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Optimal coupling of site utility steam network with MED-RO desalination through total site analysis and exergoeconomic optimization

نویسندگان: محمدحسن خوش گفتار منش, حسن غلامي, مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: DESALINATION
از صفحه: ۴۲
تا صفحه: ۵۲

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A new targeting method for combined heat power and desalinated water production in total site

نویسندگان: محمدحسن خوش گفتار منش, H. Ghalami, مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: DESALINATION
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Simulation and optimization of refrigeration cycle in NGL recovery plants with exergy-pinch analysis

نویسندگان: بهرام قرباني, غلامرضا صالحي, حسن قائم ملكي, مجيد عميد پور, محمدحسين حامدي
عنوان مجله: Journal of Natural Gas Science and Engineering
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۳

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Comparison of various settling velocity functions and non-Newtonian fluid models in circular secondary clarifiers

نویسندگان: محمدرضا صفاريان, محمدحسين حامدي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
از صفحه: ۱۴۹۷
تا صفحه: ۱۵۰۸

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Numerical simulation of secondary clarifier with activated sludge and suction lift removal system modified casson model and sludge with drawing sensitivity analysis

نویسندگان: محمدرضا صفاريان, محمدحسين حامدي, مهرزاد شمس
عنوان مجله: KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
از صفحه: ۱۴۹۷
تا صفحه: ۱۵۰۸

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

Ternary solid-liquid equilibria for crystallization of pharmaceutical components

نویسندگان: محمدحسين حامدي, L. Pison, J-P.E Grolier
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

Solubility diagrams in solvent-antisolvent systems by titration calorimetry

نویسندگان: محمدحسين حامدي, J-P.E Grolier
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰