محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مدل سازي و پيش بيني رفتار سيلان آلياژ Mg-4Sn در تغيير شكل گرم توسط روش هاي شبكه مصنوعي و منطق فازي

نویسندگان: وريا محمودي, مهرداد آقايي خفري

Vrya Mahmudi, Mehrdad Aghaie Khafri

عنوان همایش: سومين كنفرانس توسعه فناوري در مهندسي مكانيك و هوافضا

Third Conference Technology development in mechanical and aerospace engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

بررسي خستگي دما بالاي فولاد زنگ نزن 420

نویسندگان: احمدرضا مير, مهرداد آقايي خفري

Ahmad Reza Mir, Mehrdad Aghaie Khafri

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي

7th International Conference on Materials Engineering and Metallurgy

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

بررسي اثر گرمايش سريع به روش القايي بر استحاله هاي فازي فولاد مارتنزيتي 15-5 PH

نویسندگان: مهسا فاطمي مهرباني, مهرداد آقايي خفري

Mahsa Fatemi mehranabi, Mehrdad Aghaie Khafri

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي

6th International Conference on Material Engineering and Metallurgy

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

Forging optimization and microstructural simulation of an Inconel 718 alloy used in turbine discs

نویسندگان: سيد هاشم موسوي انيدجان, مهرداد آقايي خفري, وحيد جوشقاني

Seid Hashem Mousavi Anijdan, Mehrdad Aghaie Khafri, Vahid Joshaghani

عنوان همایش:

The 7th Conference on Computational Mechanics (CCM 2017)

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۲

Response surface methodology for modelling of thixotropic microstructural characteristics of semi-solid 7075 alloy

نویسندگان: بهزاد بينش, مهرداد آقايي خفري

Behzad Binesh, Mehrdad Aghaie Khafri

عنوان همایش:

6th International conference on research in engineering science and technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

بررسي دقت عملكرد ترموستات در شبيه سازي مس نانوساختار با استفاده از محاسبات آماري

نویسندگان: آرش كرداني, مهرداد آقايي خفري

ARASH KARDANI, Mehrdad Aghaie Khafri

عنوان همایش: اولين همايش ملي نانوفناوري و كاربردهاي آن در علم و صنعت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

تهيه شمش نيمه جامد آلياژ آلومينيوم 7075 با استفاده از روش سيما SIMA

نویسندگان: بهزاد بينش, مهرداد آقايي خفري

Behzad Binesh, Mehrdad Aghaie Khafri

عنوان همایش: هشتمين همايش مشترك و سومين كنفرانس بين المللي مواد مهندسي و متالورژي

8th Congress 3rd International Engineering Materials and Metallurgy Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

بهبود شكل پذيري با عمليات ترمومكانيكي

نویسندگان: مهرداد آقايي خفري

Mehrdad Aghaie Khafri

عنوان همایش: هشتمين همايش مشترك و سومين كنفرانس بين المللي مواد مهندسي و متالورژي

8th Congress 3rd International Engineering Materials and Metallurgy Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

Investigation of strain strain inhomogeneity and required force in ECAP with square cross

نویسندگان: مرتضي رجائيان, مهرداد آقايي خفري

Morteza Rejaeian, Mehrdad Aghaie Khafri

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي و هفتمين همايش مشترك انجمن مهندسي متالورژي ايران و انجمن ريخته گري ايران

The Second International and the Seventh Joint Conference of Iranian Metallurgical Engineering and Iranian Foundrymen Scientific Societies

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

حل تحليلي تنش در استوانه هوشمند تابعي متشكل از ماده تابعي و لايه هاي پيزوالكتريك تابعي تحت بار حرارتي الكتريكي مكانيكي

نویسندگان: مهرداد آقايي خفري, مهدي سعادت فر

Mehrdad Aghaie Khafri,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering