ساخت قالب و بررسي تجربي كشش عميق

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : سيد محمد رضا عارف زاده

بررسي پارامترهاي موثر بر شكل دهي ورق ها

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : كاويان مشايخي

بررسي پديده تسليم ناپيوسته در فلزات

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : حميدرضا اسكندري

بررسي غير مخرب NDT در بازرسي هاي دوره اي هواپيما

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, سيدمحمدحسين سيادتي
Mehrdad Aghaie Khafri, Hossein Siadati
نام دانشجو : محمدامير محمدپور پارچه بافي

نمونه سازي سريع (پروتوتاپينگ) با استفاده از ذوب / سينتر ليزر

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد قريشي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : فرشاد طهرانچيان

فراماده ها

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, عباس منتظري هدش
Mehrdad Aghaie Khafri, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : محمدحسين كناررودي

كاربرد روشهاي ازمون غير مخرب در پايش و تعمير و نگهداري نيروگاهها

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, سيدمحمدحسين سيادتي
Mehrdad Aghaie Khafri, Hossein Siadati
نام دانشجو : پيمان شهاب الدين

كاربرد و مشخصه يابي كامپوزيت هاي زيست تخريب پذير

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, عرفان صلاحي نژاد
Mehrdad Aghaie Khafri, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : حسين سيرلاني

ويژگي و كاربرد فلزات آمورف

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : حسين گودرزي

بررسي انواع بويلرهاي مورد استفاده در نيروگاهها و افزايش عمر آن ها

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : ثنا غفارپورسروري

انواه بيومواد و روشهاي توليد آن

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : شيدا هشترودي هژبري

ويژگي و كاربرد فلزات آمورف

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, علي شكوه فر
Mehrdad Aghaie Khafri, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : حسين گودرزي

روشهاي افزايش عمر بويلرها با استفاده از پايش وضعيت آنلاين و افلاين

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, عرفان صلاحي نژاد
Mehrdad Aghaie Khafri, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : محمدميلاد زنديه

بررسي روش هاي ساخت قطعات تيتانيومي براي كاربردهاي پزشكي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : محمدامين خدادادي قمي

بررسي تاثير پارامترهاي بهره برداري بر روي راندمان نيروگاه هاي حرارتي كشور

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, علي شكوه فر
Mehrdad Aghaie Khafri, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : مسعود بياري

بررسي الكتروليت هاي پليمري باتري هاي قابل شارژ

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, نفيسه حسن زاده يزدي
Mehrdad Aghaie Khafri, Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : معين شاعري

كاربردهاي فناوري كوانتومي در مهندسي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : كيارش فرهمندراد

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

بررسي مكانيزم هاي آسيب در پره هاي توربين نيروگاهي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : محمدامين خدادادي قمي

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

كاربرد علم مواد در سبك سازي قطعات و سازه ها

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مهدي خدايي
Mehrdad Aghaie Khafri, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : سينا محمديان

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

روش هاي نوين شكل دهي پلاستيك ها

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, كيوان نارويي
Mehrdad Aghaie Khafri, Keivan Narooei
نام دانشجو : محمدمهدي متيني يكتا

تاریخ:

پوشش هاي پاششي پليمري بر پايه پلي اورتان

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : حسين فرخي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

نانوذرات پليمري مورد استفاده در رهايش داروهاي ضد سرطان

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, علي شكوه فر
Mehrdad Aghaie Khafri, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : اميرحسين بيكي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

باتري‌هاي نوين بر پايه الماس

Modern batteries based on diamond

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, نفيسه حسن زاده يزدي
Mehrdad Aghaie Khafri, Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : كيارش سقفي بنفشه ورق

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

پوشش پاششي پليمري بر پايه پلي اورتان

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مهدي خدايي
Mehrdad Aghaie Khafri, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : حسين فرخي

تاریخ:

روش‌هاي چاپ زيستي (مروري)

Bioprinting methods

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : محمدمهدي نوريان فركوش

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

فولاد سبز

Green steel

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, كيوان نارويي
Mehrdad Aghaie Khafri, Keivan Narooei
نام دانشجو : محمدرضا اسدي نادارلو

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

كاربرد روش الكتروريسي در بايومواد

Application of electrospinning method in biomaterials

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, عرفان صلاحي نژاد
Mehrdad Aghaie Khafri, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : نيما نادري

تاریخ:

مطالعه ساختار و خواص آلياژهاي پايه تيتانيوم و كاربرد آن ها در مهندسي پزشكي (مروري)

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : سپهر خسروي نيا

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

ساخت افزايشي در مهندسي پزشكي

Additive manufacturing in biomedical engineering

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : فرناز بيات

تاریخ:

مكانيزم هاي شكست نانو ساختارها

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : مهديه حسن

تاریخ:

كاربرد هوش مصنوعي در توليد و پيش بيني خواص مواد

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : غزل نادري