تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

بررسي تاثير متغيرهاي جوشكاري ضربان مغناطيسي بر ريزساختار و استحكام اتصال آلومينيوم-مس

Investigation of the effect of magnetic pulse welding parameters on microstructural and strength of Al/Cu joint

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مهدي خدايي, علي اصغر اكبري, مجيد پورانوري, مهدي خدايي, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Mehdi Khodaei, , , Mehdi Khodaei, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : مهدي پورعباس

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

بررسي ساز و كارهاي تحولات ريزساختاري در جوشكاري ضرباني مغناطيسي آلومينيوم- مس

Investigation of the effect of magnetic pulse welding parameters on microstructural and strength of Al/Cu joint

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مهدي خدايي, علي اصغر اكبري, مجيد پورانوري, مهدي خدايي, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Mehdi Khodaei, , , Mehdi Khodaei, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : مهدي پورعباس

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بررسي تاثير ساختار و نوع پوشش بر پايداري ابعادي آند سيليسيمي در باتري¬هاي ليتيم-يون با استفاده از شبيه‌سازي به روش ديناميك مولكولي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, زهر شريعتي نيا, زينب سنايي, عباس منتظري هدش, نفيسه حسن زاده يزدي, نفيسه حسن زاده يزدي
Mehrdad Aghaie Khafri, , , Abbas Montazeri hedesh, Nafiseh Hassanzadehyazdi, Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : محسن برزگرهدش

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

تمديد عمر لوله¬هاي بويلر نيروگاهي با بررسي روند توسعه آسيب و استفاده از عمليات متالورژيكي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي, سعيد فراهاني, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi, , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : مصطفي جعفري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

بررسي كارايي كاتدهاي بر پايه چارچوب هاي فلز-آلي در باتري هاي ليتيوم-هوا

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, زهرا شريعتي نيا, سهيلا جواديان, نفيسه حسن زاده يزدي, مهدي خدايي, مهدي خدايي
Mehrdad Aghaie Khafri, , , Nafiseh Hassanzadehyazdi, Mehdi Khodaei, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : ابوالفضل بهروان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

بررسي بافت و ناهمسانگردي در جوشكاري فولاد HSLA

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, حميدرضا جعفريان, مجيد سيد صالحي, همام نفاخ موسوي, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Hamidreza Gafarian, Majid Seyedsalehi, , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : مهدي گل محمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

بررسي اتصال آلياژ تيتانيم Ti-6Al-4V به سوپر آلياژ پايه نيكل به روش فاز مايع گذرا (TLP)

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, بهزاد بينش, مهدي خدايي, حميد اميدوار, مهدي خدايي
Mehrdad Aghaie Khafri, Behzad Binesh, Mehdi Khodaei, , Mehdi Khodaei
نام دانشجو : عليرضا فايق كلور

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

سنتز چارچوب فلز-آلي بر پايه آهن براي رهايش داروي ضد سرطان سينه

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, آزاده غايي, مهران صولتي هشجين, نفيسه حسن زاده يزدي, عرفان صلاحي نژاد, عرفان صلاحي نژاد
Mehrdad Aghaie Khafri, , , Nafiseh Hassanzadehyazdi, Erfan Salahinejad, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : شبنم توحيدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: مهدي خدايي, عباس منتظري هدش, عباس منتظري هدش, فرشيد كاشاني بزرگ, احمدعلي آماده, مهرداد آقايي خفري
Mehdi Khodaei, Abbas Montazeri hedesh, Abbas Montazeri hedesh, , , Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : ميلاد زهره وند

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

ايجاد ساختار بهينه در لوله¬هاي HSLA جوشكاري شده به روش ERW به منظور بهبود خواص مكانيكي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, عرفان صلاحي نژاد, حميدرضا جعفريان, عرفان صلاحي نژاد
Mehrdad Aghaie Khafri, Erfan Salahinejad, , Erfan Salahinejad
نام دانشجو : ابوذر اميدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

بررسي رفتار تغييرشكل آلياژها در حالت نيمه¬جامد

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, عرفان صلاحي نژاد, سعيد فراهاني, عرفان صلاحي نژاد
Mehrdad Aghaie Khafri, Erfan Salahinejad, , Erfan Salahinejad
نام دانشجو : سيدرئوف موسوي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

پيش¬بيني حد شكل¬پذيري ورقها با استفاده از منحني هاي حد شكل¬پذيري

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي, عبدالواحد كمي, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi, , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : واله طالب صفا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

بررسي نحوه¬ي رشد آسيب در پره¬هاي نيروگاهي با هدف جوان-سازي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, كيوان نارويي, حميد رضا جعفريان, كيوان نارويي
Mehrdad Aghaie Khafri, Keivan Narooei, , Keivan Narooei
نام دانشجو : احمدرضا مير

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

معيار كارپذيري آلياژ AA7075 در شكل دهي نيمه جامد با استفاده از روش تجربي و مدل ديناميكي مواد

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, محمد شرعيات, كيوان نارويي, محسن كاظمي نژاد, مصطفي كتابچي, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Mohammad Shariyat, Keivan Narooei, , , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : محمدهادي شيخ انصاري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

بررسي فرآيند تغيير شكل شديد فلزات با استفاده از فرآيند آپستينگ و اكستروژن مكرر

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, كيوان نارويي, مجيد بني اسدي, كيوان نارويي
Mehrdad Aghaie Khafri, Keivan Narooei, , Keivan Narooei
نام دانشجو : رضا تليكاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

بررسي اثر پيش كرنش بر روي پيرسازي سوپر آلياژ Inconel X-750

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, حميدرضا جعفريان, كيوان نارويي, كيوان نارويي
Mehrdad Aghaie Khafri, , Keivan Narooei, Keivan Narooei
نام دانشجو : محسن رسولي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

بررس اثر گرمايش سريع بر روي استحاله هاي فازي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, مهدي خدايي, مهدي خدايي
Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Mehdi Khodaei, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : مهسا فاطمي مهرباني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

بررسي پديده پيرشدن كرنش ديناميكي فولاد زنگ نزن 5-15 PH

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي, سيدمحمدحسين سيادتي, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi, Hossein Siadati, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : بهروز جيرسرائي بازارگرد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

مدلسازي ريزساختار حاصل از فورج داغ سوپرآلياژ IN718 و ارزيابي آن با داده هاي تجربي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, كابرا خوزه ماريا, رضا اسلامي فارساني, كيوان نارويي, حسين عربي, عباس اكبرزاده , امير تقوي پور, رضا اسلامي فارساني, كيوان نارويي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Mehrdad Aghaie Khafri, Cabera Jose Maria, Reza Eslami Farsani, Keivan Narooei, , , Amir Taghavipour, Reza Eslami Farsani, Keivan Narooei, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : مرتضي آذربرمس

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسي نقشه هاي فرايند در تغيير شكل داغ بر اساس مدل ديناميكي مواد

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, كيوان نارويي, مهدي ظهور, كيوان نارويي
Mehrdad Aghaie Khafri, Keivan Narooei, Mehdi Zohoor, Keivan Narooei
نام دانشجو : اميد سالاري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بررسي رفتار تغيير شكل آلياژ منيزيم- قلع

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي, سيدمحمدحسن پيش بين, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi, , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : عطا عبدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

بررسي اثر نرم شوندگي آكوستيك در فلزات

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, فرهنگ هنرور, مهدي خدايي, مهدي خدايي
Mehrdad Aghaie Khafri, Farhang Honarvar, Mehdi Khodaei, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : آرش جهاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

بهينه سازي فرايند تغيير شكل نيمه جامد آلياژ آلومينيوم 7075

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مسعود امامي, محسن كاظمي نژاد, علي جباري, رضا اسلامي فارساني, كيوان نارويي
Mehrdad Aghaie Khafri, , , Ali Jabbari, Reza Eslami Farsani, Keivan Narooei
نام دانشجو : بهزاد بينش

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي فرايند تيكسوفرمينگ قطعه آلومينيم 7075

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, مهرداد وحدتي, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Mehrdad Vahdati, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : حميدرضا پيچكا

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

شبيه سازي فرايند RUE با استفاده از روشهاي عددي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي, عبدالحسين جلالي اقچاي, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi, Abdolhossien Jalali Aghchai, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : شهرام لطفي حسين آبادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

ساخت شمش نيمه جامد آلياژهاي سبك با روش RUE

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, عرفان صلاحي نژاد, مهدي خدايي, عرفان صلاحي نژاد
Mehrdad Aghaie Khafri, Erfan Salahinejad, Mehdi Khodaei, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : عماد حدادي قهساره

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

ايجاد ساختار فوق ظريف آلياژ مس با استفاده از فرايند RUE

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, علي شكوه فر, كيوان نارويي, كيوان نارويي, علي شكوه فر, كيوان نارويي, كيوان نارويي
Mehrdad Aghaie Khafri, Ali Shkoohfar, Keivan Narooei, Keivan Narooei, Ali Shkoohfar, Keivan Narooei, Keivan Narooei
نام دانشجو : معراج احمدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

تحليل تنش و ارتعاشات پنل استوانه اي متشكل از مواد تابعي مدرج همراه با لايه هايي از مواد هوشمند

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, اميررضا شاهاني, محمد شرعيات, محمدحسين حامدي
Mehrdad Aghaie Khafri, Amir Reza Shahani, Mohammad Shariyat, Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : مهدي سعادت فر

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

توليد شمش سوپر آلياژ پايه نيكل از قراضه هاي صنعتي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مهدي خدايي, عرفان صلاحي نژاد, عرفان صلاحي نژاد
Mehrdad Aghaie Khafri, Mehdi Khodaei, Erfan Salahinejad, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : محمدمهدي كرامتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

مشخصه يابي شمش سوپر آلياژ پايه نيكل توليد شده از قراضه صنعتي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي, عرفان صلاحي نژاد, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi, Erfan Salahinejad, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : مسعود پيريائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

بررسي فورج پذيري داغ سوپر آلياژ اينكونل 718

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, مجيد سيد صالحي, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Majid Seyedsalehi, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : رضا مشيري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

بررسي اثر تنش هاي پسماند فشاري بر بسته شدن ترك و افزايش عمر ديسك كمپرسور موتور توربوجت

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, غلامحسين فرهي, مجيدرضا آيت الهي, مهرداد كازروني
Mehrdad Aghaie Khafri, Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, , , Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : محمد حسين گزين

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي روابط تغيير شكل نيمه جامد آلياژهاي آلومنينيم

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, كيوان نارويي, كيوان نارويي, مجيد سيد صالحي
Mehrdad Aghaie Khafri, Keivan Narooei, Keivan Narooei, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : پويان توكلي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

شبيه سازي فرآيند آهنگري قطعه از جنس سوپر آلياژ

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : وحيد جوشقاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

بررسي تحليلي و رياضي فرايند شكل دهي داغ و صحه سنجي تجربي آن

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, مجيد سيد صالحي, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Majid Seyedsalehi, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : احمد اميريان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

بررسي تحليلي - عددي دياگرام هاي حد شكل پذيري

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, كيوان نارويي, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Keivan Narooei, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : ميثم ترابي نوري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

بررسي تحليلي و عددي فرآيند اكستروژن تحت زاويه با سطح مقطع يكسان

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, كيوان نارويي, كيوان نارويي
Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Keivan Narooei, Keivan Narooei
نام دانشجو : مرتضي رجائيان

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

تاثير تركيب فلاكس در جابه جايي عناصر و خواص مكانيكي در روش جوشكاري زير پودري

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, حميد خرسند, سهيل نخودچي, حميد خرسند
Mehrdad Aghaie Khafri, Hamid Khorsand, Soheil Nakhodchi, Hamid Khorsand
نام دانشجو : محمد فرخزاد

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي سينتيك رشد نانو ذرات اكسيدي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, كيوان نارويي, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Keivan Narooei, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : سمانه منصوري رمضاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۶

تاثير پارامترهاي مختلف جوشكاري و عمليات حرارتي PWHT بر كيفيت اتصال از منظر ريز ساختاري در ساخت تجهيزات بويلرهاي نيروگاهي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, علي شكوه فر, كيوان نارويي, كيوان نارويي
Mehrdad Aghaie Khafri, Ali Shkoohfar, Keivan Narooei, Keivan Narooei
نام دانشجو : نسيم كيائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

بررسي متالورژي قطعه Wheel هواپيما با رويكرد تمديد عمر

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : مجتبي امين

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

فرآوري رنگدانه اكسيد كروم با خلوص بالا

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي, سيدمحمدحسين سيادتي
Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati, Hossein Siadati
نام دانشجو : شيوا نوازني

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۹

مدلسازي و تحليل تنش قطعه wheel هواپيما با رويكرد تعيين عمر باقيمانده

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, حميد خرسند, سيدمحمدحسين سيادتي, سيدمحمدحسين سيادتي
Mehrdad Aghaie Khafri, Hamid Khorsand, Hossein Siadati, Hossein Siadati
نام دانشجو : اميرحسين مومني

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۱۰

رفتار خزشي سوپر آلياژ پايه كبالت MARM 302

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, محمد شرعيات, سيدمحمدحسين سيادتي, محمد شرعيات
Mehrdad Aghaie Khafri, Mohammad Shariyat, Hossein Siadati, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : بهزاد بينش

تاریخ:

بررسي رفتار و تغيير شكل گرم سوپر آلياژ hastelloyx

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : ناصر گل ارضي

تاریخ:

ناپايداري فازي در سوپر آلياژهاي پايه نيكل

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : مهدي حاج جوادي

تاریخ:

اثر فشارهيدرو استاتيك گرم بر ساختار وخواص مكانيكي سوپر آلياژپايه نيكل

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : حامد كهنسال

تاریخ:

بررسي پديده گوشواره ايearing شدن در طي كشش عميق ورقهاي آلمينيومي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : سيدمهدي بوستاني

تاریخ:

بررسي خواص و عملكرد پوششهاي آلومينايدي و اصلاح شده با سيلسيم در پره هاي توربين گازي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : حسين يزداني

تاریخ:

بررسي رفتار خستگي كم چرخه سوپر آلياژIN7B-LC

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : عليرضا زرگران

تاریخ:

ارزيابي خواص فيزيكي وساختاري فلزا ت با استفاده از روش التدامونيك

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, فرهنگ هنرور
Mehrdad Aghaie Khafri, Farhang Honarvar
نام دانشجو : سعيد زنگنه

تاریخ:

آناليز مودال و خستگي پره كمپرسور Ti 6a 14v

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : مرتضي آئينه روايي

تاریخ:

بررسي سايش و افزايش عمر سايشي قالبهاي آهنگري

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : فرهاد فضل عليپور

تاریخ:

بررسي رفتار خزش و زير ساختارهاي سوپر آلياژ Rene 80

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : محمد نوري

تاریخ:

بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي دما در سوپرآلياژ in713lc

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, محمد شرعيات, محمد شرعيات, سيدمحمدحسين سيادتي
Mehrdad Aghaie Khafri, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat, Hossein Siadati
نام دانشجو : محمدحسن صحابي

تاریخ:

بررسي زير ساختار و تبلور مجدد ديناميكي در آلياژهاي تيتانيوم و فولاد زنگ نزن

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : پژمان هنرمندي

تاریخ:

رفتار تغيير شكل فولاد زنگ نزنPH 15-5 در طي فشار گرم

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : فرشته ادهمي

تاریخ:

ايجاد ساختار بهينه در فولاد زنگ نزن4HP - 17 با استفاده از عمليات ترموديناميكي جهت ساخت پره كمپرسور هوايي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : مجيب اميركمالي

تاریخ:

ايجاد ساختار بهينه در آلياژ Al-Si-Fe با استفاده از عمليات شكل دهي نيمه جامد و فرآيند ECAP

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : دانيال عظيمي يانچشمه

تاریخ:

بررسي ساختار و خواص مكانيكي آلياژ 6061 توليد شده به روش SIMA

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, علي شكوه فر
Mehrdad Aghaie Khafri, Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : فرج تاتي خانيوردي

تاریخ:

بررسي پوشش دهي دوتايي كرم و بور بر روي فولاد

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, سيدمحمدحسين سيادتي, علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي
Mehrdad Aghaie Khafri, Hossein Siadati, Ali Shkoohfar, Hossein Siadati
نام دانشجو : مريم محمدپور نظرآبادي

تاریخ:

بررسي فرآيند ECAP آلياژهاي آلومينيوم

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مهدي ظهور, مهدي ظهور, حميد خرسند
Mehrdad Aghaie Khafri, Mehdi Zohoor, Mehdi Zohoor, Hamid Khorsand
نام دانشجو : مجتبي اسمعيل زاده

تاریخ:

بررسي اثر عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي ديسك كمپرسور از جنس فولاد HSLA

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : محمدهادي شيخ انصاري

تاریخ:

فرآوري نانو اكسيد كروم از مواد اوليه صنعتي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : محمدهادي كاكائي لفداني

تاریخ:

پوشش دهي دوتايي بر پايه واناديم با روش TRD

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, سيدمحمدحسين سيادتي, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني
Mehrdad Aghaie Khafri, Hossein Siadati, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : نگار دائمي

تاریخ:

اثر امواج فراصوتي توان بالا بر پديده نرم شوندگي فلزات

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : ميلاد زهره وند

تاریخ:

ساخت چارچوب فلز-آلي بر پايه آهن براي رهايش داروي ضد سرطان سينه

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : شبنم توحيدي

تاریخ:

تحليل سينتيكي استحاله هاي فازي در آلياژها با استفاده از آناليز حرارتي منحني سرد شدن

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : زهرا وصفي اسفستاني

تاریخ:

ساخت و مشخصه¬يابي آلياژ با آنتروپي بالا بر پايه FeCrNi

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : اميرحسين نوربخش

تاریخ:

فرآوري و مشخصه¬يابي آلياژ پايه منيزيم Mg-Gd-Nd-Zn-Zr

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, بهزاد بينش
Mehrdad Aghaie Khafri, Behzad Binesh
نام دانشجو : سحر مصدق

تاریخ:

مدل¬سازي رفتار تغيير شكل گرم آلياژهاي منيزيم ـ قلع

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : وريا محمودي

تاریخ:

شبيه¬سازي فرآيند فورجينگ ـ اكستروژن مكرر به روش اجزاي محدود و پيش¬بيني ريز ساختار با شبكه عصبي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : پوريا رخشنده

تاریخ:

بررسي ظرفيت و چرخه¬ي عمر باتري ليتيوم-هوا با آندهاي MOF بر پايه فلزهاي واسطه

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : مهسا كيان

تاریخ:

سنتز چارچوب فلز-آلي بر پايه آهن و ليگاندهاي آلي جهت رهايش داروي پاركينسون

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : مريم قاسمي پور

تاریخ:

بررسي اثر خشن¬شدن ريزساختار بر روي عمر پره¬هاي توربين نيروگاه¬هاي گازي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : شيدا طارمي

تاریخ:

دفاع از پيشنهاديه رساله

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : ابوالفضل بهروان

تاریخ:

بررسي رفتار خستگي و خود گرمايش آلياژ نيكل- تيتانوم ساخته شده به روش ساخت افزايشي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, شبنم ارباب شيراني
Mehrdad Aghaie Khafri, Shabnam Arbabshirani
نام دانشجو : مرجان قرباني

تاریخ:

رساله دكترا

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : محسن برزگرهدش

تاریخ:

شبيه سازي و طراحي ساختار بهينه آندهايmof برپايه فلزهاي واسطه در باتري ليتيوم - هوا

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : مهسا كيان

تاریخ:

شبيه سازي و طراحي چارچوب هاي فلز-آلي پايدار و متخلخل به عنوان حامل براي رهايش داروهاي ضد درد

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : مريم قاسمي پور

تاریخ:

اثر ساختار كريستالي و تركيب پودر اوليه بر پايه ZrO2 بر خواص حرارتي پوشش هاي TBC

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : پريا اخوندي

تاریخ:

رساله

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : ابوالفضل بهروان

تاریخ:

بررسي زيست تخريب‌پذيري آلياژ Mg-5Gd-0.5Zn-0.5Zr-2.5Nd

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : روزبه ببرخاني قره قشلاقي

تاریخ:

استخراج كيتوسان از پسماند پوسته ميگو با روش شيميايي- بيولوژيكي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : حميدرضا اكبري

تاریخ:

توليد زخم‌پوش بر پايه كيتوسان استخراج شده از پسماند پوسته ميگو

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : روزبه درخشندي

تاریخ:

بررسي اثر نسبت Al/SiC بر خواص سايشي پوشش كامپوزيتي Al-SiC اعمال شده به روش پلاسما اسپري

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : شقايق نيكپورقنواتي

تاریخ:

پيشنهاديه

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : مهدي پورعباس

تاریخ:

تخمين و تمديد عمر پره توربين مرحله اول از جنس سوپر آلياژ پايه نيكل B1900 هافنيوم دار

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : محمدرضا صفايي

تاریخ:

بررسي كارايي چارچوب آلي- فلزي به عنوان حامل بازدارنده در پوشش ضد خوردگي اپوكسي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : علي شفيع زاده اسفندآبادي

تاریخ:

بررسي خزش فروروندگي در آلياژMg-5Gd-2.5Nd-0.5Zr

Study of indentation-creep in Mg-5Gd-2.5Nd-0.5Zr Alloy

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : بهرام اميرخاني

تاریخ:

سنتز ذرات كربني دوپ شده با عناصر كاتاليستي با استفاده از عمليات حرارتي پيش ماده چهارچوب هاي فلزي- آلي جهت كاربرد در باتري هاي ليتيومي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : فاطمه جمالي دوگاهه

تاریخ:

بررسي اثر تنش زدايي و تعيين ميزان نيروي نيروي پيش تنيده متناظر با گشتاور در پيچ هاي با استحكام بال

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : مصطفي پيروز

تاریخ:

با موضوع جوشكاري ضربان مغناطيسي غير همجنس آلياژ آلومينيوم 1100 و مس خالص

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : تينا محمودزاده

تاریخ:

سنتز كاتاليست مبتني بر چارچوب فلزي-آلي برپايه كبالت و الياف كربني جهت استفاده در ذخيره سازهاي انرژي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : اشكان جوبه

تاریخ:

بررسي خزش فروروندگي در آلياژMg-5Gd-2.5Nd- 0.5zn0.5Zr

Study of indentation-creep in Mg-5Gd-2.5Nd-0.5Zr Alloy

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري
Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : بهرام اميرخاني