سال: ۱۳۹۹

بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي: آبخوان دشت سراب)

Investigating the Effects of Climate Change on Groundwater (Case Study: Sarab Plain)

نویسندگان: رقيه احمدي فر, سيدمرتضي موسوي, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: دانش آب و خاك
از صفحه: ۱۵۳
تا صفحه: ۱۶۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Evaluation of vegetation and evapotranspiration changes in Iran using satellite data and ground measurements

نویسندگان: فاطمه پورمنصوري, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: Journal of Applied Remote Sensing
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Quantitative modeling of cyanobacterial concentration using MODIS imagery in the Southern Caspian Sea

نویسندگان: كريم نقدي, مسعود مرادي, مجيد رحيم زادگان, كيوان كبيري, مژگان روشن طبري
عنوان مجله: JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH
از صفحه: ۱۲۵۱
تا صفحه: ۱۲۶۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: فرانسه / France

A synergistic use of AMSR2 and MODIS images to detect saline soils (Study Area: Iran)

نویسندگان: محمدحسين مريخ پور, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: COMPTES RENDUS GEOSCIENCE
از صفحه: ۱۲۷
تا صفحه: ۱۳۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Improving the accuracy of global precipitation measurement integrated multi-satellite retrievals (GPM IMERG) using atmosphere precipitable water and altitude in climatic regions of Iran

نویسندگان: نيلوفر بيك احمدي, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING
از صفحه: ۲۷۵۹
تا صفحه: ۲۷۸۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Probable maximum precipitation estimation over western Iran based on remote sensing observations: comparing deterministic and probabilistic approaches

نویسندگان: محمدحسين مريخ پور, مجيد رحيم زادگان, Mohammad Reza Najafi, نجمه مهجوري مجد
عنوان مجله: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
از صفحه: ۱۶۵
تا صفحه: ۱۷۸

سال: ۱۳۹۹

Assessment of surface energy balance algorithm for land and operational simplified surface energy balance algorithm over freshwater and saline water bodies in Urmia Lake Basin

نویسندگان: مرتضي رحيم پور, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
از صفحه: ۱۴۵۷
تا صفحه: ۱۴۷۲

سال: ۱۳۹۹

تخمين غلظت ذرات معلق با استفاده از روش هاي رگرسيون و شبكه عصبي از داده هاي ماهواره اي اسپكتروراديومتر تصويربردار چندزاويه اي (MISR) در شهر تهران

Retrieving concentration of particle matters using regression models and neural network model from Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) satellite data in Tehran

نویسندگان: مژگان باقري نيا, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: پژوهش هاي اقليم شناسي
از صفحه: ۱۰۵
تا صفحه: ۱۱۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Investigating extracted total precipitable water vapor from Weather Research and Forecasting (WRF) model and MODIS measurements

نویسندگان: حسين حسن لي, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۸

استفاده از ميانگين وزن دار مرتب (OWA) براي تهيه نقشه نواحي مناسب جهت تغذيه آب زيرزميني در محدوده دشت سلفچگان قم، ايران

Application of ordered Weighted Average (OWA) For producing Map of Suitable Groundwater Recharge zones in Salafchegan Study area, Iran

نویسندگان: محمدسعيد ميرآخورلو, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: تحقيقات منابع آب ايران
از صفحه: ۲۹۱
تا صفحه: ۳۰۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analysis of temporal and spatial variations of total precipitable water vapor in western Iran using radiosonde and MODIS measurements

نویسندگان: محمدحسين مريخ پور, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: Journal of Applied Remote Sensing
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۸

Performance of the Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) method in monitoring groundwater-level changes in local-scale study regions within Iran

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, سيداردلان انتظاري
عنوان مجله: HYDROGEOLOGY JOURNAL
از صفحه: ۲۴۹۷
تا صفحه: ۲۵۰۹

سال: ۱۳۹۸

ارائه مدلي مبني بر تركيب روش آماري عامل اطمينان و روش بگينگ به منظور اكتشاف آب زيرزميني

Introducing a Hybrid Model Based on Certainty Factor Statistical and Bagging Methods for Discovering Groundwater

نویسندگان: سيدوحيد رضوي ترمه, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: مجله تحقيقات آب و خاك ايران
از صفحه: ۲۵۹۵
تا صفحه: ۲۶۰۸

سال: ۱۳۹۸

Evaluating estimated sediment delivery by Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) and Sediment Delivery Distributed (SEDD) in the Talar Watershed, Iran

نویسندگان: محمدسعيد ميرآخورلو, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: Frontiers of Earth Science
از صفحه: ۵۰
تا صفحه: ۶۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Estimating evapotranspiration of pistachio crop based on SEBAL algorithm using Landsat 8 satellite imagery

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, عادله سادات جناني
عنوان مجله: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT
از صفحه: ۳۸۳
تا صفحه: ۳۹۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Integration of Sim Weight and Markov Chain to Predict Land Use of Lavasanat Basin

نویسندگان: محمدسعيد ميرآخورلو, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: Numerical Methods in Civil Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۷

ارزيابي و مقايسه كارايي الگوريتم بخار آب قابل بارش جو MODIS و AMSR2 در سطح خشكي در نيمه غربي ايران

Evaluation and Comparison of the Efficiency of the Total Precipitable Water Vapor Algorithm of MODIS and AMSR2 over Land in the Western Part of IRAN

نویسندگان: محمدحسين مريخ پور, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: تحقيقات منابع آب ايران
از صفحه: ۳۲۷
تا صفحه: ۳۳۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Evaluation of SEBS SEBAL and METRIC models in estimation of the evaporation from the freshwater lakes (Case study Amirkabir dam Iran)

نویسندگان: سعيده زماني لسگه درق, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: JOURNAL OF HYDROLOGY
از صفحه: ۵۲۳
تا صفحه: ۵۳۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: لهستان / Poland

The effects of cyanobacterial blooms on MODIS-L2 data products in the southern Caspian Sea

نویسندگان: كريم نقدي, مسعود مرادي, كيوان كبيري, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: OCEANOLOGIA
از صفحه: ۳۶۷
تا صفحه: ۳۷۷

سال: ۱۳۹۷

محاسبه و ارزيابي تبخير در درياچه پشت سدها با استفاده از مدل تبخير و تعرق SEBAL - مطالعه موردي سداميركبير

نویسندگان: سعيده زماني لسگه درق, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: فصلنامه علمي پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۶۹

سال: ۱۳۹۷

مدلسازي تغييرات كاربري زمين با استفاده از مدل ماركوف-اتوماتاي سلولي و تصميم گيري چند معياره در حوضه آبخيز تالار

نویسندگان: محمدسعيد ميرآخورلو, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۸۵
تا صفحه: ۹۹

سال: ۱۳۹۷

Application of sediment rating curves to evaluate efficiency of EPM and MPSIAC using RS and GIS

نویسندگان: محمدسعيد ميرآخورلو, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: Environmental Earth Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۷

نقشه سازي رقومي ويژگي هاي خاك با استفاده از داده ي سنجش از دوري

Digital mapping of soil featured using remote sensing data

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, حامد حسنلو, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: پژوهش هاي اقليم شناسي
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۶

ارزيابي و بهبود الگوريتم تشخيص پوشش سطح برف از تصاوير سنجنده MODIS

Evaluation and improvement of snow cover detection from MODIS images

نویسندگان: مسعود تصديقيان, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: تحقيقات منابع آب ايران
از صفحه: ۱۶۳
تا صفحه: ۱۷۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

Detection of Land Use Changes in Northeastern Iran by Landsat Satellite Data

نویسندگان: سعيد ورامش, سيدمحسن حسيني, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
از صفحه: ۱۴۴۳
تا صفحه: ۱۴۵۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

Comparison of Conventional and Advanced Classification Approaches by Landsat -8 Imagery

نویسندگان: سعيد ورامش, سيدمحسن حسيني, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
از صفحه: ۱۴۰۷
تا صفحه: ۱۴۱۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

An Introduction to an Algorithm for Extracting Precipitable Water Vapor Over Land From AMSR2 Images

نویسندگان: محمدحسين مريخ پور, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing
از صفحه: ۳۹۷۵
تا صفحه: ۳۹۸۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Improving the Algorithm of Extracting Regional Total Precipitable Water Vapor Over Land From MODIS Images

نویسندگان: محمدحسين مريخ پور, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING
از صفحه: ۵۸۸۹
تا صفحه: ۵۸۹۸

سال: ۱۳۹۶

پهنه بندي ريسك آلودگي آب هاي زيرزميني با استفاده از GIS (مطالعه موردي دشت سراب)

Mapping the Risk of Groundwater Pollution using GIS (case study Sarab plain)

نویسندگان: رقيه احمدي فر, سيدمرتضي موسوي, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Stable and accurate methods for identification of water bodies from Landsat series imagery using meta-heuristic algorithms

نویسندگان: محمدحسين گمشادزائي, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: Journal of Applied Remote Sensing
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

Delineation of groundwater potential zones using remote sensing GIS and AHP technique in Tehran-Karaj plain Iran

نویسندگان: محمدرضا پناهي, سيدمرتضي موسوي, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: Environmental Earth Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۶

Detection of Sand Dust Storm on MODIS Images Processing

نویسندگان: سعيد ورامش, سيدمحسن حسيني, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: NATURE ENVIRONMENT AND POLLUTION TECHNOLOGY
از صفحه: ۳۰۷
تا صفحه: ۳۱۰

سال: ۱۳۹۵

تعيين ويژگيهاي گيتاشناسي حوضه ي آبخيز، با استفاده از شبيه رقومي ارتفاعي حاصل از سنجنده ي ASTER (مطالعه ي موردي دشت كبودراهنگ، استان همدان)

Determination of Basin s Physiographic Characteristics Derived from the ASTER Digital Elevation Model (Case Study The KabudRahang Plain Hamedan IRAN)

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, محمدحسين مريخ پور
عنوان مجله: مهندسي منابع آب
از صفحه: ۱۰۳
تا صفحه: ۱۲۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Development of the iterative edge detection method applied on blurred satellite images state of the art

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, بهنام صادقي
عنوان مجله: Journal of Applied Remote Sensing
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

تعيين سطح زير كشت گياه زعفران با استفاده از تصاوير لندست (مطالعه موردي شهرستان تربت حيدريه)

Identification of the area under cultivation of Saffron using Landsat-8 temporal satellite images (Case study Torbat Heydarieh)

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, مصطفي پورغلام
عنوان مجله: سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۱۵

سال: ۱۳۹۵

توليد پروفايل فشار با استفاده از فرض جو هيدروستاتيك و تصاوير حرارتي سنجنده ماديس

Producing atmospheric pressure profile based on Hydrostatic hypothesis and using MODIS termal images

نویسندگان: حميدرضا حاجي غلامي, محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۵

Estimation of Atmospheric Water Vapor Using MODIS Data 1. (Case Study Golestan Province of Iran)

نویسندگان: سعيد ورامش, سيد محسن حسيني, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: journal of materials and environmental science
از صفحه: ۱۶۹۰
تا صفحه: ۱۶۹۵

سال: ۱۳۹۴

تاثير رطوبت جو در برآورد مشخصه هاي وارونگي دمايي از تصاوير ماهواره اي MODIS

نویسندگان: حامد كاچار, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۵۳

سال: ۱۳۹۳

ارزيابي دقت محصولات گسيل مندي سنجنده MODIS و ASTER با استفاده از اندازه گيريهاي ميداني

نویسندگان: مهدي بهرامي, محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: جغرافيا و توسعه
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

Application of target detection algorithms to identification of iron oxides using ASTER images a case study in the North of Semnan province Iran

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, بهنام صادقي , منوچهر معصومي, سيامك تقي زاده
عنوان مجله: Arabian Journal of Geosciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱

سال: ۱۳۹۳

پيشنهاد روشي جهت جايگزيني داده هاي تابشي سنجنده MODIS با استفاده از مدل CRTM تصحيح شده در مقياس محلي

Introducing a method for replacement of MODIS measured radiance fluxes using modified CRTM model at the local scale

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

تهيه نقشه هاي همدما و هم رطوبت جو با استفاده از باندهاي گرمايي تصاوير ماهواره اي ماديس

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۷۶

سال: ۱۳۹۲

توليد نقشه هاي همدما و هم رطوبت جو با استفاده از باندهاي حرارتي تصاوير ماهواره اي ماديس

Preparation of atmospheric temperature and humidity isopleths maps using thermal bands of MODIS satellite images

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۷۶

سال: ۱۳۹۱

استخراج پارامترهاي واونگي دمايي از تصاوير MODIS در آسمان بدون ابر با استفاده از الگوريتم ژنتيك

نویسندگان: حامد كاچار, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: پژوهش هاي اقليم شناسي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۹

توانايي داده هاي سنجنده موديس در تحليل هاي كيفي و كمي كيفيت هوا در مناطق شهري

نویسندگان: رضوان قرباني سالخورد, محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: پژوهش هاي اقليم شناسي
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۷۴