سال: ۱۴۰۰

Cryptocurrencies, gold, and WTI crude oil market efficiency: a dynamic analysis based on the adaptive market hypothesis

نویسندگان: مجيد ميرزايي قزاني, محمدعلي جعفري
عنوان مجله: Financial Innovation
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۴۰۰

The efficiency of CO2 market in the phase III EU ETS: analyzing in the context of a dynamic approach

نویسندگان: مجيد ميرزايي قزاني, محمدعلي جعفري
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۴۰۰

Nexus of COVID-19 and carbon prices in the EU emission trading system: evidence from multifractal and the wavelet coherence approaches

نویسندگان: مجيد ميرزايي قزاني, رضا خسروي, ساسان برك
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل و بررسي كارايي در بازار نفت به طور پويا مبتني بر رهيافت فرضيه بازار تطبيق پذير

A Dynamic Analysis of Market Efficiency on Benchmark Crude oil markets Based on the Adaptive Market Hypothesis

نویسندگان: مجيد ميرزايي قزاني, ناصر صفايي
عنوان مجله: مطالعات اقتصاد انرژي
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۸۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Multifractal detrended cross-correlation analysis on benchmark cryptocurrencies and crude oil prices

نویسندگان: مجيد ميرزايي قزاني, رضا خسروي
عنوان مجله: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Testing the adaptive market hypothesis as an evolutionary perspective on market efficiency: Evidence from the crude oil prices

نویسندگان: مجيد ميرزايي قزاني, سيد بابك ابراهيمي
عنوان مجله: Finance Research Letters
از صفحه: ۶۰
تا صفحه: ۶۸

سال: ۱۳۹۷

تحليل رفتار متغير تلاطم تحقق يافته در بورس اوراق بهادار تهران مبتني بر رهيافت مدل هاي خودرگرسيوني ناهمگن

Analysis of Realized Volatility in Tehran Stock Exchange using Heterogeneous Autoregressive Models Approach

نویسندگان: مجيد ميرزايي قزاني
عنوان مجله: تحقيقات مالي
از صفحه: ۳۶۵
تا صفحه: ۳۸۸