مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: میرزایی قزانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: majidmirzaee@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۳۷۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MajidMirzaeeGhazani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

گرایش: مهندسی مالی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع