سال: ۱۳۹۹

A lightweight identity based provable data possession supporting users identity privacy and traceability

نویسندگان: ريحانه رباني نژاد, محمود احمديان عطاري, مريم رجب زاده عصار, محمدرضا عارف
عنوان مجله: Journal of Information Security and Applications
از صفحه: ۱۰۲۴۵۴
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Comments on a lightweight cloud auditing scheme: Security analysis and improvement

نویسندگان: ريحانه رباني نژاد, محمود احمديان عطاري, مريم رجب زاده عصار, محمدرضا عارف
عنوان مجله: JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS
از صفحه: ۴۹
تا صفحه: ۵۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Lightweight Auditing Service for Shared Data With Secure User Revocation in Cloud Storage

نویسندگان: ريحانه رباني نژاد, محمود احمديان عطاري, مريم رجب زاده عصار, محمدرضا عارف
عنوان مجله: IEEE Transactions on Services Computing
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Successive Wyner-Ziv Coding for the Binary CEO Problem under Logarithmic Loss

نویسندگان: مهدي نان گير, Reza Asvadi, Jun Chen, محمود احمديان عطاري, Tad Matsumoto
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS
از صفحه: ۷۵۱۲
تا صفحه: ۷۵۲۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Real-Time Cooperative Adaptive Robust Relay Beamforming Based on Kalman Filtering Channel Estimation

نویسندگان: محمد امين ملكي صدر, محمود احمديان عطاري, روح الله اميري
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۵۶۰۰
تا صفحه: ۵۶۱۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

An identity-based online/offline secure cloud storage auditing scheme

نویسندگان: ريحانه رباني نژاد, مريم رجب زاده عصار, محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف
عنوان مجله: Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analysis and Code Design for the Binary CEO Problem Under Logarithmic Loss

نویسندگان: مهدي نان گير, رضا اسودي, محمود احمديان عطاري, Jun Chen
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS
از صفحه: ۶۰۰۳
تا صفحه: ۶۰۱۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

An Efficient Procedure for Bilayer-Expurgated LDPC Codes Design in Cooperative Relay Channels

نویسندگان: سجاد مهريزي رحمت آبادي, سارا خسروي, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: IEEE COMMUNICATIONS LETTERS
از صفحه: ۲۱۱۴
تا صفحه: ۲۱۱۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Robust Relay Beamforming Against Jamming Attack

نویسندگان: محمد امين ملكي صدر, محمود احمديان عطاري, روح الله اميري
عنوان مجله: IEEE COMMUNICATIONS LETTERS
از صفحه: ۳۱۲
تا صفحه: ۳۱۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Binary Wyner-Ziv code design based on compound LDGM-LDPC structures

نویسندگان: مهدي نان گير, محمود احمديان عطاري, رضا اسودي
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۳۷۵
تا صفحه: ۳۸۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Provably secure strong designated verifier signature scheme based on coding theory

نویسندگان: معصومه كوچك شوشتري, محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

A new detector for contourlet domain multiplicative image watermarking using Bessel K form distribution

نویسندگان: مهدي ربي زاده جهرمي, مريم اميرمزلقاني, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION
از صفحه: ۳۲۴
تا صفحه: ۳۳۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

2D Hash Chain robust Random Key Distribution scheme

نویسندگان: محمد اهدائي, Nikos Alexiou, محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف, Panos Papadimitratos
عنوان مجله: INFORMATION PROCESSING LETTERS
از صفحه: ۳۶۷
تا صفحه: ۳۷۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

An Efficient Algorithm to Improve the Success Threshold of Node-Based Verification-Based Algorithms in Compressed Sensing

نویسندگان: سارا خسروي, Reza Asvadi, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: IEEE COMMUNICATIONS LETTERS
از صفحه: ۱۴۸۷
تا صفحه: ۱۴۹۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A Location Privacy-Preserving Method for Spectrum Sharing in Database-Driven Cognitive Radio Networks

نویسندگان: زينب سلامي نسب, محمود احمديان عطاري, Hoda Jannati, Mohammad Reza Aref
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Bidirectional AF Relaying with Underlay Spectrum Sharing in Cognitive Radio Networks

نویسندگان: سعيد وحيديان, احسان سليماني نسي, Sonia Aissa, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Network-Coded Two-Way Relaying in Spectrum Sharing Systems with Quality-of-Service Requirements

نویسندگان: سجاد حاتم نيا, سعيد وحيديان, Sonia Aissa, Benoit Champagne, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Imperfect and Perfect Secrecy in Compound Multiple Access Channel With Confidential Message

نویسندگان: حسن زيوري فرد, بهاره اخباري, محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف
عنوان مجله: IEEE Transactions on Information Forensics and Security
از صفحه: ۱۲۳۹
تا صفحه: ۱۲۵۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Q1 Secure Robust Relay Beamforming a Convex Conic Approximation Approach

نویسندگان: محمد امين ملكي صدر, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Outage Based Robust Relay Beamforming Problem in Multi-User Networks

نویسندگان: Mohammad Amin Maleki Sadr, Fatemeh Nazari, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۳۷۱
تا صفحه: ۱۳۸۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Cryptanalysis of McEliece cryptosystem variants based on quasi-cyclic low-density parity check codes

نویسندگان: معصومه كوچك شوشتري, محمود احمديان عطاري, Thomas Johansson, محمدرضا عارف
عنوان مجله: IET Information Security
از صفحه: ۱۹۴
تا صفحه: ۲۰۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Multiple access channel with common message and secrecy constraint

نویسندگان: حسن زيوري فرد, بهاره اخباري, محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۹۸
تا صفحه: ۱۱۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Stochastic Robust Collaborative Beamforming Non-Regenerative Relay

نویسندگان: محمد امين ملكي صدر, به راد محبوبي, سجاد مهريزي رحمت آبادي, محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS
از صفحه: ۹۴۷
تا صفحه: ۹۵۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: چك / Czech Republic

Improved energy detector for wideband spectrum sensing in cognitive radio networks

نویسندگان: يعثوب اقبالي يل دگرماني, حميد حسني, عباس كوهيان محمدابادي, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: Radioengineering
از صفحه: ۴۳۰
تا صفحه: ۴۳۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Single and Dual Relay Selection in Two-Way Network-coded Relay Networks

نویسندگان: نسرين رزمي, محمود احمديان عطاري, احسان سليماني نسب, عبدالرسول قاسمي
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Performance analysis of two-way decode-and-forward relaying in the presence of co-channel interferences

نویسندگان: سجاد حاتم نيا, سعيد وحيديان, Mohammadali Mohammadi, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: IET Communications
از صفحه: ۳۳۴۹
تا صفحه: ۳۳۵۶

سال: ۱۳۹۳

An anonymous and untraceable password-based authentication scheme for session initiation protocol using smart cards

نویسندگان: Mohammad Sabzinejad Farash, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: International journal of digital and analog communication systems
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Cryptanalysis and improvement of a three-party password-based authenticated key exchange protocol with user anonymity using extended chaotic maps

نویسندگان: Mohammad Sabzinejad Farash, محمود احمديان عطاري, Saru Kumari
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

An efficient client client password-based authentication scheme with provable security

نویسندگان: Mohammad Sabzinejad Farash, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: JOURNAL OF SUPERCOMPUTING
از صفحه: ۱۰۰۲
تا صفحه: ۱۰۲۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Key splitting making random key distribution schemes resistant against node capture

نویسندگان: محمد اهدائي, Nikos Alexiou, محمود احمديان عطاري, محمدرضا عارف, Panos Papadimitratos
عنوان مجله: Security and Communication Networks
از صفحه: ۳۴۵
تا صفحه: ۳۶۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

An efficient and provably secure three-party password-based authenticated key exchange protocol based on Chebyshev chaotic maps

نویسندگان: محمد سبزي نژاد, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: NONLINEAR DYNAMICS
از صفحه: ۳۹۹
تا صفحه: ۴۱۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Cryptanalysis and improvement of a chaotic map-based key agreement protocol using Chebyshev sequence membership testing

نویسندگان: محمد سبزي نژاد, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: NONLINEAR DYNAMICS
از صفحه: ۱۲۰۳
تا صفحه: ۱۲۱۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

A secure and efficient identity-based authenticated key exchange protocol for mobile client server networks

نویسندگان: محمد سبزي نژاد, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: JOURNAL OF SUPERCOMPUTING
از صفحه: ۳۹۵
تا صفحه: ۴۱۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: لتوني / Lithuania

An enhanced and secure three-party password-based authenticated key axchange protocol without using server s public-keys and symmetric cryptosystems

نویسندگان: محمد سبزي نژاد, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: Information Technology and Control
از صفحه: ۱۴۳
تا صفحه: ۱۵۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: لتوني / Lithuania

An enhanced authenticated key agreement for session initiation protocol

نویسندگان: محمد سبزي نژاد, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: Information Technology and Control
از صفحه: ۳۳۳
تا صفحه: ۳۴۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Optimization of Linear Cooperation in Spectrum Sensing Over Correlated Log-normal Shadow Fading Channels

نویسندگان: V. Jamali, N. Reisi, محمود احمديان عطاري, S. Salari
عنوان مجله: WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۶۹۱
تا صفحه: ۱۷۰۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Distributed Cooperative Spectrum Sensing in Mixture of Large and Small Scale Fading Channels

نویسندگان: Nima Reisi, Saeed Gazor, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۵۴۰۶
تا صفحه: ۵۴۱۲

سال: ۱۳۹۲

Provably Secure and Efficient Identity-Based Key Agreement Protocol for Independent PKGs Using ECC

نویسندگان: محمد سبزي نژاد فراش, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: isesco journal of science and technology
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

افزايش دقت سنجش طيف با استفاده از آشكارساز انرژي بهبود يافته در شبكه هاي ارتباطي راديو شناختي

نویسندگان: يعثوب اقبالي, محمود احمديان عطاري
عنوان مجله: پردازش علائم و داده ها
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۱

سنجش طيف باند پهن در شبكه هاي راديو شناختي با استفاده از آشكارساز انرژي بهبود يافته

نویسندگان: يعثوب اقبالي, محمود احمديان عطاري, حميد حسني
عنوان مجله: مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران
از صفحه: ۹۶
تا صفحه: ۱۰۰

سال: ۱۳۸۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Design and evaluation of basic standard encryption algorithm modules using nanosized complementary metal oxide semiconductor molecular circuits

نویسندگان: مسعود معصومي, فرشيد رئيسي, محمود احمديان عطاري, پرويز كشاورزي
عنوان مجله: NANOTECHNOLOGY
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۹۹