سال: ۱۳۸۴

روش‌های مدل‌سازی ریاضی در فیزیک و مهندسی به کمک معادلات دیفرانسیل عادی

نویسندگان: بهمن مهری، محمدمهدی فرازمند، مهدی جعفری ندوشن
ISBN: ۹۶۴۸۷۳۷۱۶۹