مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: جعفری ندوشن


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mjafari@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۳۰۶۴۲۲۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahdiJafariNadoushan

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هوافضا

گرایش: مهندسی فضایی

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
مهندسی هوافضا مهندسی فضایی دکتری تخصصی ایران تهران دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۰ ۱۳۹۴