سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: لهستان / Poland

A prediction model for safety performance of construction sites using a linear artificial bee colony programming approach

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, Emadaldin Mohammadi Golafshani, مهدي آقاكريمي
عنوان مجله: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

A Hybrid Fuzzy Risk Assessment Framework for Determining Building Demolition Safety Index

نویسندگان: Milad Alipour-Bashary, Mehdi Ravanshadnia, حميدرضا عباسيان جهرمي, Ehsan Asnaashari
عنوان مجله: KSCE Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۱۱۴۴
تا صفحه: ۱۱۶۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

ارزيابي ريسك اقتصادي روسازي هاي بتني و آسفالتي در آزادراهها و بزرگراهها

Economic risk assessment of concrete and asphaltic pavements in freeways and highways

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, Shahryar Aghevli, Mehdi Ravanshadnia
عنوان مجله: Case Studies in Construction Materials
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۹

A robust multi-objective optimization model for project scheduling considering risk and sustainable development criteria

نویسندگان: مجيد عسگري فرد, حميدرضا عباسيان جهرمي, مهران سپهري, احسان الله ضيغمي
عنوان مجله: ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

ارائه مدل بهينه سازي بر مبناي ريسك و هزينه به منظور انتخاب نيروي انساني در پروژه هاي ساختماني

A risk-cost optimization model for selecting human resources in construction projects

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, Soheil Hosseini
عنوان مجله: SN Applied Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: چين / China

Applying social network analysis to identify the most effective persons according to their potential in causing accidents in construction projects

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, Ali Etemadi
عنوان مجله: International Journal of Construction Management
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

ارزيابي شرايط عمومي پيمان از منظر تطابق با مفاهيم ساختمان هاي سبز و ارائه راهكارهايي به منظور بهبود آن

The evaluation of General Condition of Contract from the perspective of the compliance with the concept of green building and proposing some solutions for improvement

نویسندگان: سعيد غفاري, حميدرضا عباسيان جهرمي
عنوان مجله: مجله عمران شريف
از صفحه: ۴۷
تا صفحه: ۵۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

An investigation of advantages and disadvantages of off-site manufacturing a meta-synthesis

نویسندگان: مهناز ايزي, احسان سقط فروش, حميدرضا عباسيان جهرمي
عنوان مجله: International Journal of Project Organisation and Management
از صفحه: ۳۰۷
تا صفحه: ۳۳۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: چين / China

Identifying the most important occupational diseases in the construction industry case study of building industry in Iran

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, ريحانه طالبيان
عنوان مجله: International Journal of Construction Management
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

A Maturity Assessment Framework for Applying BIM in Consultant Companies

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, مهدي اهنگر, فرهاد قهرماني
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۷

بهينه سازي وزن قاب هاي سه بعدي در ساختمان هاي قاب خمشي فولادي متوسط با استفاده از تحليل ديناميكي طيفي و روش هاي محاسبات نرم و مقايسه نتايج

Optimizing the Weight of 3D Intermediate Steel Moment frame by Spectrum Dynamic Analysis and Soft Computing Algorithm and Comparing Results

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, سعيد اصيل قره باغي, محمدصادق اسحقي خانقاه
عنوان مجله: مهندسي عمران اميركبير
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

چارچوب تصميم گيري براي انتخاب پيمانكار جز در پروژه هاي ساخت و ساز

A Decision-Making Framework for Subcontractor Selection in Construction Projects

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, مهران سپهري, اميد عباسي
عنوان مجله: Engineering Management Journal
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۶

ارائه مدل ارزيابي بلوغ شركت هاي ساختماني كشور جهت پياده سازي مديريت چابك با رويكرد شناسايي چالش هاي آن

A Maturity Evaluation Model for implementing agile Management in Iranian Building Companies with Respect to Identifications of Its Challenges

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي, محمد احساني فر, خداياري الهه
عنوان مجله: مهندسي سازه و ساخت
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۱۰۸

سال: ۱۳۹۵

شناسايي معيارهاي انتخاب پيمانكاران جز در شركت هاي پيمانكاري ساختماني با رويكرد نوين استفاده از مدل كانو

Identify subcontractors selection criteria in construction companies with new approach using Kano model

نویسندگان: اميد عباسي, حميدرضا عباسيان جهرمي, فرهاد نوروزيان
عنوان مجله: مهندسي سازه و ساخت
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۵

ارائه يك مدل پشتيبان تصميم براساس استفاده از پارامترهاي زباني دوگانه در انتخاب پيمانكاران جز

A Decision Support Model for Decision Making with The Use of 2-Tuple Linguistic model in Subcontractor Selection

نویسندگان: حميدرضا عباسيان جهرمي
عنوان مجله: مهندسي عمران اميركبير
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۱۴