سال: ۱۴۰۳

دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی سیالات مبتنی بر روش جابجایی نور با استفاده از پردازش تصویر

همکاران: سروش جوادی پور، سیدمهدی سید خاموشی، فاطمه رضائی، علی شکوه فر، زینب حیدری، کیوان همایونی، علی ادیبی
موضوع :

سال: ۱۳۹۸

دستگاه اندازه¬گيري ارتعاشات سازه¬هاي عمراني با دستگاه ارتعاش¬سنج و سرعت¬سنج ليزري مبتني بر اثر دوپلر

همکاران: فاطمه رضايي, پويا گوراني, ونداد صانعي نژاد, اميرحسين براتي سده
موضوع :

سال: ۱۳۹۸

ساخت دستگاه ارتعاش سنج ليزري

همکاران: فاطمه رضايي
موضوع :

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ایران /

دستگاه اندازه گیری ارتعاشات سازه های عمرانی با دستگاه ارتعاش سنج و سرعت سنج لیزری مبتنی بر اثر دوپلر

همکاران: ونداد صانعی نژاد، پویا گورانی، امیرحسین براتی سده
موضوع :

سال: ۱۳۹۷

دستگاه اندازه گيري ارتعاشات عمراني با دستگاه ارتعاش سنج و سرعت سنج ليزري مبتني بر اثر دوپلر

همکاران: فاطمه رضايي, پويا گوراني, ونداد صانعي نژاد, اميرحسين براتي سده
موضوع : دستگاه اندازه گيري ارتعاشات عمراني با دستگاه ارتعاش سنج و سرعت سنج ليزري مبتني بر اثر دوپلر