تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

درمان سرطان سينه به روش فتوديناميكي ليزري با بهره گيري از نانوذرات به عنوان نانو حامل هاي داراي حساس به نور

نام اساتید: فاطمه رضايي, فرنوش عطاري, محمود صمدپور, محمود صمدپور, محمد اسماعيل زيبايي
Fatemeh Rezaei, Farnosh Atari, Mahmoud Samadpour, Mahmoud Samadpour,
نام دانشجو : علي اشكبار

تاریخ:

مطالعه ساخت دستگاه سرعت سنج سيالات به روش ارتعاش سنجي ليزري دوپلري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مجيد كليايي

تاریخ:

مطالعه ساخت دستگاه ارتعاش سنج ليزري دوپلري اسكنري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : سپيده جهان بخشيان

تاریخ:

پردازش سيگنال هاي حاصل شده از دستگاه ارتعاش سنج مبتني بر اثر دوپلر

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : مريم چنگائي

تاریخ:

طراحي بورد و كارت پردازش سيگنال ارتعاش سنج ليزري مبتني بر اثر دوپلر LDV

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : رضا پيرداده خاني

تاریخ:

آناليز عملكرد نارسايي هاي اعضاي بيولوژيك با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج ليزري

نام اساتید: فاطمه رضايي
Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : پروانه نظري قاسم قشلاقي