سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Two-lines method for estimation of plasma temperature and characterization of plasma parameters in optically thick plasma conditions

نویسندگان: فاطمه رضايي
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۳۰۰۲
تا صفحه: ۳۰۰۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A review of the current analytical approaches for evaluating, compensating and exploiting self-absorption in Laser Induced Breakdown Spectroscopy

نویسندگان: فاطمه رضايي, Gabriele Cristoforetti, Elisabetta Tognoni, Stefano Legnaioli, Vincenzo Palleschi, علي صفي
عنوان مجله: SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY
از صفحه: ۱۰۵۸۷۸
تا صفحه: ۱۰۵۹۰۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Truncation of a nanosecond CO2 laser pulse by following of the temporal characteristics of the plasma parameters in laser ablation model

نویسندگان: فاطمه رضايي, صالحه بهشتي پور, اميرحسين براتي شده
عنوان مجله: PHYSICS OF PLASMAS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for determination of spectral fundamental parameters

نویسندگان: Sabrina Messaoud Aberkane, علي صفي, Asia Botto, Beatrice Campanella, Stefano Legnaioli, Francesco Poggialini, Simona Raneri, فاطمه رضايي, Vincenzo Palleschi
عنوان مجله: Applied Sciences (Switzerland)
از صفحه: ۴۹۷۳
تا صفحه: ۵۰۰۱

سال: ۱۳۹۸

Determination of excitation temperature in laser-induced plasmas using columnar density Saha-Boltzmann plot

نویسندگان: Ali Safi, S. Hassan Tavassoli, Gabriele Cristoforetti, Stefano Legnaioli, Vincenzo Palleschi, فاطمه رضايي, Elisabetta Tognoni
عنوان مجله: journal of advanced research
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۸

مطالعه اثرات گرمايي ليزر در درمان سرطان سر و گردن به كمك نانوذرات چندلايه اي

نویسندگان: اميرحسين براتي سده, حسين پورشيخي, فاطمه رضايي
عنوان مجله: ليزر در پزشكي
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Helicopter main rotor angular velocity analysis 2 by laser Doppler velocimetry: simulation and 3 experimental results

نویسندگان: اميرحسين براتي سده, پويا گوراني, ونداد صانعي نژاد, فاطمه رضايي
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Utilizing the ratio and the summation of two spectral lines for estimation of optical depth Focus on thick plasmas

نویسندگان: فاطمه رضايي, سيد حسن توسلي
عنوان مجله: SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Quantitative analysis of aluminum samples in He ambient gas at different pressures in a thick LIBS plasma

نویسندگان: فاطمه رضايي, Seyed Hassan Tavassoli
عنوان مجله: APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS
از صفحه: ۵۶۳
تا صفحه: ۵۷۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analysis of organic vapors with laser induced breakdown spectroscopy

نویسندگان: Hadi Nozari, فاطمه رضايي, Seyed Hassan Tavassoli
عنوان مجله: PHYSICS OF PLASMAS
از صفحه: ۹۳۳۰۲
تا صفحه: ۹۳۳۰۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

10-Laser therapy of human choroidal Melanoma in the presence of gold nanoparticles - Monte Carlo and In Vitro Study

نویسندگان: سميه اسدي, فاطمه رضايي, مهدي عسگري, محمد وحيديان, محمدفراز سموات, مصطفي الفت
عنوان مجله: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A new method for calculation of thick plasma parameters by combination of laser spectroscopy and shadowgraphy techniques

نویسندگان: فاطمه رضايي, سيد حسن توسلي
عنوان مجله: JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY
از صفحه: ۲۳۷۱
تا صفحه: ۲۳۷۸