از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ تا تاریخ :

مدير امور همكاري هاي علمي بين الملل دانشكده

محل برگزاری: دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / K, N, Toosi University of Technology

از تاریخ : ۱۳۹۹ تا تاریخ : ۱۳۹۹

عضو کمیته اجرایی بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر، انجمن کامپیوتر ایران

Executive Committee, 26th International Computer Conference, Computer Society of Iran