محل ارائه یا اجرا: دانشگاه علم و صنعت ایران / Iran University of Science and Technology

تاریخ: ۱۱ و ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸

کسب جایزه مقاله برتر، 25-امین کنفرانس بین المللی کامپیوتر، انجمن کامپیوتر ایران

Best Paper Award- 25th International Computer Conference, Computer Society of Iran