مشخصات فردی

نام: فرناز

نام خانوادگی: شیخی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: f.sheikhi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۲۲۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FarnazSheikhi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر

گرایش: مهندسی نرم افزار

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر