تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

تشخيص حفره هايي با گوشه هاي تيز در مجموعه نقاط نمونه برداري شده به صورت الگو نقطه در صفحه با استفاده از ويژكي هاي هندسي

نام اساتید: فرناز شيخي, علي محدث خراساني, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي
Farnaz Sheikhi, , Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : بهنام زراعت كاربين كلايه

تاریخ:

تشخيص خودكار كوويد19 با ستفاده از ويژگي هاي بافت تصاوير اشعه ايكس قفسه سينه

نام اساتید: فرناز شيخي
Farnaz Sheikhi
نام دانشجو : حانيه رضاخاني طالقاني

تاریخ:

مدل سازي رياضي ويروس كوويد 19 در كشور ايران جهت تحليل سرايت پذيري موج هاي اين ويروس و پيش بيني تعداد مبتلايان آينده

نام اساتید: فرناز شيخي
Farnaz Sheikhi
نام دانشجو : زهرا كوثري