سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nondestructive Evaluation of Clad Rods by Inversion of Acoustic Scattering Data

نویسندگان: پروين فتحي هفشجاني, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Investigation of the scattering of Lamb waves from a generalized circular cavity by using Poisson/Mindlin plate theories and numerical simulation

نویسندگان: عادل صداقتي, فرهنگ هنرور, Morteza Tabatabaeipour, Anthony N Sinclair
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل اجزاي محدود آزمون غيرمخرب دما¬نگاري ارتعاشي به كمك فركانس تشديد عيب

نویسندگان: سيد علي قرشي, فرهنگ هنرور, طباطبايي‌پور سيد مرتضي
عنوان مجله: مهندسي ساخت و توليد
از صفحه: ۲۴
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۸

اندازه گيري فراصوتي ضخامت لايه ي عايق داخلي سطوح فلزي با استفاده از پردازش سيگنال

نویسندگان: پويا صالحي فيروز آبادي, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
از صفحه: ۱۹۳
تا صفحه: ۲۰۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Automated extraction of local defect resonance using the principal component analysis in lock-in ultrasonic vibrothermography

نویسندگان: سيد علي قرشي, فرهنگ هنرور, Morteza Tabatabaeipour
عنوان مجله: INFRARED PHYSICS and TECHNOLOGY
از صفحه: ۱۰۳۲۰۴
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Lamb wave-based experimental and numerical studies for detection and sizing of corrosion damage in metallic plates

نویسندگان: عادل صداقتي, فرهنگ هنرور, Anthony N Sinclair
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

تحليل تجربي تاثير اجزاي داخلي ماده پشتي بر عملكرد تراگذار (پروب) فراصوتي

Experimental Investigation of the Effect of the Backing Material on the Performance of an Ultrasonic Probe

نویسندگان: ميلاد نصيري بابلاني, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۷

بازرسي خودكار خوردگي در يك پروفيل مستطيلي با استفاده از روبات روبش گر فراصوتي

نویسندگان: بهراد قاضي نوري, فرهنگ هنرور, مهدي ضيغمي سليم آباد
عنوان مجله: صوت و ارتعاش
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Three Dimensional Characterization of Defects by Ultrasonic Time-of-Flight Diffraction (ToFD) Technique

نویسندگان: علي حبيب پور لداري, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Characterization of semidonducting mixed electronic-ionic TeO2-V2O5-Ag2O glasses by employing ultrasonic measurements and Vickers microhardness

نویسندگان: داريوش سوري, فرهنگ هنرور, زهرا اسماعيلي طاحان
عنوان مجله: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
از صفحه: ۶۰۱
تا صفحه: ۶۱۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Modeling the ultrasonic testing echoes by a combination of particle swarm optimization and LevenbergMarquardt algorithms

نویسندگان: علي غلامي, فرهنگ هنرور, حميد ابريشمي مقدم
عنوان مجله: MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۵

A one-dimensional model for variations of longitudinal wave velocity under different thermal conditions

نویسندگان: رامين شعباني, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: Journal Of Theoretical And Applied Vibration And Acoustics
از صفحه: ۷۹
تا صفحه: ۹۰

سال: ۱۳۹۵

امواج لمب و كاربرد آن ها در ارزيابي غيرمخرب

نویسندگان: فرهنگ هنرور, عادل صداقتي
عنوان مجله: صوت و ارتعاش
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۵

تغييرات سرعت امواج فراصوتي طولي در حضور يك گراديان درجه حرارت، بخش دوم آزمايش هاي تجربي و تحليل عدم قطعيت

نویسندگان: رامين شعباني, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۵

تغييرات سرعت امواج فراصوتي طولي در حضور يك گراديان درجه حرارت، بخش اول مدل هاي دو بعدي تئوري و عددي

نویسندگان: رامين شعباني, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۳۰۵
تا صفحه: ۳۱۰

سال: ۱۳۹۵

مطالعه تغييرات سرعت امواج فراصوتي طولي و عرضي با تغيير دما

نویسندگان: محسن اعياني, فرهنگ هنرور, رامين شعباني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۹۹
تا صفحه: ۲۰۵

سال: ۱۳۹۴

تخمين بهينه ضرايب مدل سيگنال فراصوتي با تركيب الگوريتم هاي بهينه سازي گروه ذرات و گوس-نيوتن

Optimal Parameter Estimation of Ultrasonic Signals by Using a Combination of Particle Swarm Optimization and Gauss-Newton Algorithms

نویسندگان: اميد غلامي, فرهنگ هنرور, حميد ابريشمي مقدم
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۳۶
تا صفحه: ۲۴۴

سال: ۱۳۹۴

شناسايي مدهاي تشديد حاصل از پراكندگي امواج فراصوتي از عيوب استوانه اي شكل در يك محيط جامد همسانگرد

Theoretical and Experimental Identification of Resonance Modes of Cylindrical Cavities in an Isotropic Solid Medium

نویسندگان: محمدهادي ملاوردي, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۴

مدل سازي تكنيك بازرسي فراصوتي زمان پرواز پراش (ToFD) با استفاده از روش اجزا محدود

نویسندگان: سميه خراساني, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: مدل سازي در مهندسي
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Characterization of immersed transversely isotropic rods by inversion of acoustic scattering data

نویسندگان: محمدرضا كاري, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA
از صفحه: ۲۰۲۴
تا صفحه: ۲۰۳۳

سال: ۱۳۹۴

Application of Model-Based Estimation to Time-Delay Estimation of Ultrasonic Testing Signals

نویسندگان: علي غلامي, فرهنگ هنرور, حميد ابريشمي مقدم
عنوان مجله: Journal Of Theoretical And Applied Vibration And Acoustics
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۴

دسته بندي عيوب در ورق و لوله توسط امواج هدايت شده فراصوت به كمك تبديل موجك و الگوريتم ماشين بردار پشتيبان

نویسندگان: حميدرضا ضيايي‌فر, ميلاد اميريان , مجتبي قدسي, فرهنگ هنرور, يوسف حجت
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Multiple scattering of an acoustic wave from a network of cylindrical rods encased in a solid viscoelastic medium

نویسندگان: علي طاهري, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: ULTRASONICS
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۷۶

سال: ۱۳۹۴

Encyclopedia of Iron Steel and Their Alloys (Ultrasonic Measurement of Case Depth)

نویسندگان: فرهنگ هنرور, رضا باقري بروجي
عنوان مجله: Encyclopedia of Iron Steel and Their Alloys
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An Investigation of the Relationship between Subsurface and Head Waves by Finite Element Modeling

نویسندگان: محمدحسن حجتي, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: Nondestructive Testing and Evaluation
از صفحه: ۳۱۹
تا صفحه: ۳۳۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nondestructive characterization of materials by inversion of acoustic scattering data

نویسندگان: محمدرضا كاري, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۸۱۴
تا صفحه: ۸۳۱

سال: ۱۳۹۳

بهبود دقت اندازه گيري سرعت امواج فراصوتي در فولاد به كمك الگوريتم SAGE

Improvement of Ultrasonic Wave Velocity Measurements in Steel Components by Using the SAGE Algorithm

نویسندگان: سيدعباس ارحام نمازي, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۴۱
تا صفحه: ۲۴۸

سال: ۱۳۹۳

پراكندگي چندگانه امواج فراصوتي از استوانه هاي همسانگرد عرضي جاسازي شده در ماتريس جامد ويسكوالاستيك

Multiple Scattering of an Acoustic Wave from Fibers Encased in a Solid Viscoelastic Medium

نویسندگان: علي طاهري, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۴۲۳
تا صفحه: ۴۳۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Characterization of a Cylindrical Rod by Inversion of Acoustic Scattering Data

نویسندگان: محمدرضا كاري, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: ULTRASONICS
از صفحه: ۱۵۵۹
تا صفحه: ۱۵۶۷

سال: ۱۳۹۳

طراحي يك سيستم فراصوتي با استفاده از تكنيك حباب ساز جهت بازرسي اتصالات چسبي

نویسندگان: فرهنگ هنرور, مهران سپهري خامنه
عنوان مجله: صوت و ارتعاش
از صفحه: ۴۸
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۲

محاسبه سرعت صوت در فولاد AISI 4140 با استفاده از تكنيك معكوس تابع همدوسي

نویسندگان: سيدعباس ارحام نمازي, فرهنگ هنرور, محسن اعياني
عنوان مجله: صوت و ارتعاش
از صفحه: ۴۷
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

روش فراصوت ليزري در ارزيابي غيرمخرب

نویسندگان: محمدرضا چهره زاد, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: مهندسي مكانيك
از صفحه: ۴۴
تا صفحه: ۶۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Ultrasonic monitoring of erosion/corrosion thinning rates in industrial piping systems

نویسندگان: فرهنگ هنرور, فرزانه صالحي, Vahid Safavi, آرمان مختاري, Anthony N. Sinclair
عنوان مجله: ULTRASONICS
از صفحه: ۱۲۵۱
تا صفحه: ۱۲۵۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

New Indices for Plotting C-Scan Images Obtained from Ultrasonic Testing of Adhesive Joints

نویسندگان: آرمان مختاري, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: MATERIALS EVALUATION
از صفحه: ۱۰۸۱
تا صفحه: ۱۰۸۹

سال: ۱۳۹۲

استخراج مدهاي مختلف انتشار موج لمب در يك ورق آلومينيوم چسبيده شده به ورق كامپوزيت توسط اجزا محدود و آزمايش

نویسندگان: پژمان دريابر, محمود فرزين, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: فني و مهندسي مدرس
از صفحه: ۹۵
تا صفحه: ۱۰۶

سال: ۱۳۹۱

مدلسازي سيگنال هاي آزمون فراصوتي زمان پرواز پراش با استفاده از مدل پرتو گوسي چندگانه غير شبه محوري

نویسندگان: امين ياقوتيان, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران
از صفحه: ۹۲
تا صفحه: ۱۰۸

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

MEASUREMENT OF ELASTIC PROPERTIES OF AISI 52100 ALLOY STEEL BY ULTRASONIC NONDESTRUCTIVE METHODS

نویسندگان: محمد حميدنيا, فرهنگ هنرور
عنوان مجله: Journal of Mechanics of Materials and Structures
از صفحه: ۹۵۱
تا صفحه: ۹۶۱