محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

ساخت حسگر گاز متان با استفاده از پلي آنيلين با آلايش نانوكامپوزيت هاي pani/SnO و pani/ZnO

نویسندگان: نيلوفر عظيمي نياري, فرهاد اكبري برومند, حسين شمسي

Niloofar Azimi, Farhad Akbari Boroumand, Hossein Shamsi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي ميكروالكترونيك ايران

Forth IICM 2022

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پيش بيني رفتار انتشار گاز مونواكسيد كربن در محيط صنعتي با استفاده از شبكه عصبي بازگشتي NARX

نویسندگان: صبا شرفايي, فرهاد اكبري برومند, علي شيريان حسين آبادي

Saba Shorafaee, Farhad Akbari Boroumand, Ali Shirian Hosein Abadi

عنوان همایش:

3rd International Congress on Science and Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

ساخت سنسور تشخيص گاز نانوكامپوزيتي آمونياك (NH3) بر اساس پلي انيلين (PANI)

نویسندگان: افسون يزداني, فرهاد اكبري برومند

Afsoon Yazdani, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: اولين كنفرانس ميكروالكترونيك ايران

1st Iranian conference on microelectronics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

شبيه سازي و ساخت تگ هاي RFID انعطاف پذير بدون تراشه

نویسندگان: ابوالفضل خانزاده ثمرين, فرهاد اكبري برومند

Abolfazl Khanzade somarin, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: اولين كنفرانس ميكروالكترونيك ايران

1st Iranian conference on microelectronics

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

Design, implementation, and test of an adiabatic stimulation back-end for implantable optical stimulation microsystems

نویسندگان: محمد بختياري, احمد قنادان زاده, فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر

Mohammad Bakhtiari, Ahmad Ghannadan Zadeh, Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar

عنوان همایش:

IEEE Life Sciences Conference, LSC 2018

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

Fabrication and characterisation of hybrid photovoltaic devices based on n-type GaAs and polymer composites

نویسندگان: عليرضا صالحي, پريا نادري, فرهاد اكبري برومند, آلن دانبار

Alireza Salehi, Paria Naderi, Farhad Akbari Boroumand, Alan Dunbar

عنوان همایش:

2 nd International conference on energy harvesting storage and transfer

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

Comparison of Three Solar Cells Based on DSSC Perovskite and Polymer Structures

نویسندگان: مليكا دولت دوست خطبه سرا, فرهاد اكبري برومند

Melika Dolat doust khotbe sara, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش:

2 nd International conference on energy harvesting storage and transfer

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

طراحي و ساخت حسگر گاز متان با استفاده از پلي آنيلين با آلايش گرافن

نویسندگان: مريم السادات حميدي, فرهاد اكبري برومند

Maryamosadat Hamidi, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: ششمين همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا كاربرد

6th national conference on nanotechnology from theory to application

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

مقايسه بازده سلول هاي خورشيدي آلي در دو نوع پليمري و رنگدانه اي

نویسندگان: مليكا دولت دوست خطبه سرا, فرهاد اكبري برومند

Melika Dolat doust khotbe sara, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس سلولهاي خورشيدي نانوساختاري NSSC96

Conference on Nanostructured solar cell (NSSC96)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

تاثير تركيب نانوذرات مختلف در لايه فعال رنگدانه بر پارامترهاي الكتريكي سلول هاي خورشيدي DSSC

نویسندگان: زهرا سالاري مقدم, فرهاد اكبري برومند, حبيب خدائي, امير زاهدي

Zahra Salarimogadam, Farhad Akbari Boroumand, Habib Khodaei, Amir Zahedi

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس سلولهاي خورشيدي نانوساختاري NSSC96

Conference on Nanostructured solar cell (NSSC96)

محل برگزاری: روسيه / Russia

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

Highly Sensitive and Flexible Ammonia Sensor Based on Polyaniline/SnO Hybrid Structure Working at Room Temperature

نویسندگان: پريسا طالب نيا, فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي

Parisa Talebi ayaluie, Farhad Akbari Boroumand, Alireza Salehi

عنوان همایش:

3rd International Conference on Sensors and Electronic Instrumentation Advances (SEIA 2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

بررسي مشخصه هاي الكتريكي در ليزرهاي گازي همراه با تخليه الكتريكي اسپارك در تبديلات هيدروكربني

نویسندگان: فرزانه علي آبادي, محمدبهادر نجفي, فرهاد اكبري برومند

farzaneh aliabadi, Mohammad Bahador Najafi, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي مهدسي برق

2nd International Conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

Design fabrication and test of flexible thin-film microelectrode arrays for neural interfaces

نویسندگان: محمد صادق, فرهاد اكبري برومند, محمد حسين مقامي, اميرمسعود سوداگر, امير شجاعي, جواد ميرنجفي زاده

Sadegh Nahvi, Farhad Akbari Boroumand, MohammadHossein Maghami, Amir Masoud Sodagar, Amir Shojaei, Javad Mirnajafi-zadeh

عنوان همایش:

30th IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (IEEE CCECE)

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

X-ray direct detection based on poly-9-vinylcarbazole

نویسندگان: فراز عدادي ابراهيمي, فرهاد اكبري برومند

Faraz Edadi ebrahimi, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش:

International Conference on Modern Ideas in Engineering Science and Technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

ساخت آشكارساز نور ماورا بنفش نزديك با استفاده از تركيب آلي PVK/ZnO

نویسندگان: فراز عدادي ابراهيمي, فرهاد اكبري برومند

Faraz Edadi ebrahimi, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: ششمين كنفرانس تخصصي سلول هاي خورشيدي نانوساختاري

NanoStructured Solar Cells (NSSC 95)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹

ساخت و مشخصه يابي تركيب هيبريدي مبتني بر پلي انيلين (PANI) و نانوذرات اكسيد روي (Zn0) براي تشخيص گاز آمونياك (NH3)

نویسندگان: پريسا طالب نيا, فرهاد اكبري برومند

Parisa Talebi ayaluie, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: سومين كنفرانس سراسري نوآوري هاي اخير در مهندسي برق و كامپيوتر

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

Effect of SnO NanoParticles on the Power Conversion Efficiency of a PVK SnO Organic Solar Cell

نویسندگان: سارا سادات تحققي مهريزي, داود فتحي, فرهاد اكبري برومند

Sarah Sadat Tahaghoghi Mehrizi, Davood Fathi, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: سومين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي

3rd International Conference and Exhibition on Solar Energy (ICESE-2016)

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

Ammonia sensor using N-doped graphene quantum dots/polyaniline composite

نویسندگان: مهديه حكيمي, عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند

Mahdieh Hakimi, Alireza Salehi, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش:

3rd International Conference on Science and Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

Atomic and Electronic Structures of ZnO Nanowires and Nanotubes A First Principles Study

نویسندگان: احسان محمدي نصرآبادي, احمد قنادان زاده, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند

Ehsan Mohammadinasrabadi, Ahmad Ghannadan Zadeh, Ebrahim Nadimi, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران

24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

ساخت و مشخصه يابي آشكارساز نور فرابنفش بر پايه لايه فعال آلي MEH-PPV و نانو ذرات اسيد روي

نویسندگان: حميدرضا افضل, حسين فرج الهي, نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند

Hamidreza Afzal, Hossein Farajollahi, Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك

3rd National and 1st International Conference on Applied Researches in Electrical Mechanical and Mechantronics Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

اثر نانوذرات ZnO بر عملكرد سلول هاي خورشيدي هيبريدي بر پايه MEH-PPV

Effect of ZnO Nanoparticles on MEH-PPV Hybrid Solar Cells Performance

نویسندگان: منصوره مهجوبيان, نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, مريم مساح بيدگلي, فرهاد حبيبي

Mansoore Mahjoobian, Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand, , Farhad Habibi

عنوان همایش: چهارمين همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا كاربرد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

سلول هاي خورشيدي هيبريد GaAs/Polymer

نویسندگان: پريا نادري, فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي

Paria Naderi, Farhad Akbari Boroumand, Alireza Salehi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس تخصصي سلول هاي خورشيدي نانوساختاري

NanoStructured Solar Cells (NSSC 94)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

ساخت سلول خورشيدي آلي با استفاده از پليمرهاي P3HT و MEH-PPV و نانوذرات اكسيد روي

نویسندگان: رضا محمدي پاشاكي, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند

Reza Mohammadi pashaki, Ebrahim Nadimi, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس تخصصي سلول هاي خورشيدي نانوساختاري

NanoStructured Solar Cells (NSSC 94)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

طراحي و شبيه سازي سلول هاي خورشيدي هيبريدي بر پايه MEH-PPV و نانو ذرات ZnO

نویسندگان: منصوره مهجوبيان, نگين معنوي زاده, مريم مساح بيدگلي, فرهاد اكبري برومند, فرهاد حبيبي

Mansoore Mahjoobian, Negien Manavizadeh, , Farhad Akbari Boroumand, Farhad Habibi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس تخصصي سلول هاي خورشيدي نانوساختاري

NanoStructured Solar Cells (NSSC 94)

محل برگزاری: آمريكا / USA

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

Organic and Nano-Materials and Devices for Vacuum Electronic Applications

نویسندگان: فرهاد اكبري برومند

Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش:

Energy Materials Nanotechnology (EMN) Meeting on Vacuum Electronics

محل برگزاری: آمريكا / USA

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

نویسندگان: فرهاد اكبري برومند

Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش:

Energy Materials Nanotechnology (EMN) Meeting on Vacuum Electronics

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

Influence of ZnO nanorods on the performance of MEH-PPV based OLED in near UV range

نویسندگان: مهدي يار نوري رضائي, مريم مساح بيدگلي, نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند

Mahdiyar Nori Rezaie, , Negien Manavizadeh, Ebrahim Nadimi, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش:

3rd International Conference on Nanotechnology (ICN2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

افزايش ضريب پيروالكتريك سنسور مادون قرمز بر اساس ماده آلي PVDF و تركيبات آن

نویسندگان: فرهاد اكبري برومند, علي فيض اله

Farhad Akbari Boroumand, Ali Feizolah

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس مهندسي برق

23rd Iranian Conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

گستره كاملي از رنگ تابشهاي مختلف از ديودهاي نورتاب پليمري

Full range of Emission colours from Polymeric Light-Emitting Diodes

نویسندگان: محمدرضا فتح الهي, تيرداد برقي, علي بيرامي, حسام مرادي نژاد, فرهاد اكبري برومند, عزالدين مهاجراني

Mohammadreza Fathollahi, Tirdad Barghi, , Hesam Moradinejad, Farhad Akbari Boroumand, Ezeddin Mohajerani

عنوان همایش: بيست يكمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك و هفتمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران

21st Iranian Conference on Optics and Photonics and the 7th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICOP2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

بهينه سازي تركيب P3HT C60 براي ساخت سلول هاي خورشيدي آلي

Optimal Blend of P3HT/C60 for Fabrication of Organic Solar Cells

نویسندگان: محمدحسين خدامي, عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, مريم مساح بيدگلي

Mohammad hossein Khoddami, Alireza Salehi, Farhad Akbari Boroumand, Maryam Massah Bidgoli

عنوان همایش: بيست يكمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك و هفتمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران

21st Iranian Conference on Optics and Photonics and the 7th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology (ICOP2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

بهينه سازي سلول خورشيدي ارگانيكي بر اساس ساختار ناهمگون توده اي MEH-PPV C60

نویسندگان: محمدحسين خدامي, عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, مريم مساح بيدگلي, شيما قنبري

Mohammad hossein Khoddami, Alireza Salehi, Farhad Akbari Boroumand, Maryam Massah Bidgoli, Shima Ghanbari

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس سلول هاي خورشيدي نانوساختاري

Nanostructured Sollar Cells (NSSC 93)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹

Polyaniline-ZnO Nanocomposite as Hole-Injector Layer in Light Emitting Diodes

نویسندگان: مريم مساح بيدگلي, محسن محسن نيا, فرهاد اكبري برومند

Maryam Massah Bidgoli, Mohsen Mohsen-Nia, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران

17th Iranian Physical Chemistry Conference

محل برگزاری: اسپانيا / Spain

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۸

A novel material for chemical sensor applications oxidized MEH-PPV

نویسندگان: پژمان شعباني, فرهاد اكبري برومند, فرامرز حسين بابايي

, Farhad Akbari Boroumand, Faramarz Hossien Babaei

عنوان همایش:

4th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (ICMAST)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

ساخت ديود نوري ارگانيكي MEH-PPV براي تابش در ناحيه NUV با استفاده از نانوسيم هاي اكسيدروي

نویسندگان: زينب پورمحمدي, نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند

Zeinab Pour Mohammadi, Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران

22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

Improving the electrical properties of polymer solar cells using SWCNT

نویسندگان: مهدي فصيح بيكي, فرهاد اكبري برومند, عليرضا خادمي, آتشه سليماني گركاني

Mahdi Fasihbeiki, Farhad Akbari Boroumand, , Atasheh Soleimani-Gorgani

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران

22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸

شبيه سازي عملكرد خودروي پرايد 111 هيبريدي با سوخت احتراقي و سلول خورشيدي در راستاي كاهش آلودگي هوا و صرفه جويي در مصرف سوخت

نویسندگان: حميدرضا ولي زاده, فرهاد اكبري برومند, سيدمحمدتقي بطحايي, محمد بختياري, وهاب نجاري سيسي

Hamid Reza Valizadeh, Farhad Akbari Boroumand, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Bakhtiari, Vahab Najarisisi

عنوان همایش: سومين همايش مديريت انرژي و محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶

استفاده از SWCNT به عنوان لايه ميانه (Buffer) جهت بهبود پارامترهاي الكتريكي سلولهاي خورشيدي پليمري Polymer solar cells

نویسندگان: مهدي فصيح بيكي, فرهاد اكبري برومند, آتشه سليماني گرگاني, عليرضا خادمي, مريم مساح بيدگلي, محسن محسن نيا

Mahdi Fasihbeiki, Farhad Akbari Boroumand, , , ,

عنوان همایش: سلولهاي خورشيدي نانوساختاري

Nanostructured Sollar Cells (NSSC 92)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶

تاثير پارامترهاي مختلف بر عملكرد سلولهاي خورشيدي پليمري

نویسندگان: مريم مساح بيدگلي, محسن محسن نيا, فرهاد اكبري برومند, عليرضا خادمي, مهدي فصيح بيكي, آتشه سليماني گرگاني

, , Farhad Akbari Boroumand, , Mahdi Fasihbeiki,

عنوان همایش: سلولهاي خورشيدي نانوساختاري

Nanostructured Sollar Cells (NSSC 92)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴

شبيه سازي شبه سه بعدي ديودهاي نورتاب پليمري

نویسندگان: محمد حسين بيانلو, فرهاد اكبري برومند, محمدرضا فتح اللهي, مرتضي فتحي پور

, Farhad Akbari Boroumand, ,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي برق

21st iranian conference on electrical engineering (ICEE2013)

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۹

Sensitivity analysis of X-ray detectors based on BFE and MEH-PPV organic sensor

نویسندگان: مينا رئوف, فرهاد اكبري برومند, امير حسني, مرضيه ادوند

, Farhad Akbari Boroumand, AMIR HASSANI,

عنوان همایش:

The International Conferecne on Technological Advances in Electrical Electronics and Computer Engineering (TAEECE 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۱

خودروي هيبريدي الكتريكي-پيل سوختي و خورشيدي قاصدك 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

نویسندگان: فراز خاوري, سيدمحمدتقي بطحايي, فرهاد اكبري برومند

Faraz Khavari, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Farhad Akbari Boroumand

عنوان همایش: نخستين كنفرانس ملي انرژي، فناوري هاي خودرو، توسعه پايدار