سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Experimental and density functional theory computational studies on highly sensitive ethanol gas sensor based on Au-decorated ZnO nanoparticles

نویسندگان: عليرضا مهدلو ايورقي, احسان محمدي نصرآبادي, نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, ليلا مامني, فرهاد اكبري برومند, مازيار احمدي
عنوان مجله: THIN SOLID FILMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Complex Dielectric Constant Extraction of Substrate Materials Using Cross-resonator Method

نویسندگان: امير زاهدي, فرهاد اكبري برومند, هادي علي اكبريان
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Analytical transmission line model for complex dielectric constant measurement of thin substrates using T-resonator method

نویسندگان: امير زاهدي, فرهاد اكبري برومند, هادي علي اكبريان
عنوان مجله: IET Microwaves Antennas and Propagation
از صفحه: ۲۰۲۷
تا صفحه: ۲۰۳۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Wireless, miniaturized, semi-implantable electrocorticography microsystem validated in vivo

نویسندگان: كيوان كرامت زاده, علي كياكجوري, محمد صادق, يوسف خزايي, علي فيضي نژاد, محمد حسين مقامي, رضا محمدي, محمدعلي شريف شزيله, ثريا نصيري, فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, محمود رضايي, امير شجائي, جواد ميرنجفي زاده, اميرمسعود سوداگر
عنوان مجله: Scientific Reports
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: روماني / Romania

Effect of 2, 1, 3-benzothiadiazole (BTD) dopant on photovoltaic performance improvement of organic solar cells

نویسندگان: مهدي فصيح بيكي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
از صفحه: ۲۳۰
تا صفحه: ۲۳۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Polyfluorene copolymer /Al Schottky junction for UV-A photodetector with relatively high stability and photocurrent density

نویسندگان: محسن آزادي نيا, فرهاد اكبري برومند, محمدرضا فتح الهي, عزالدين مهاجراني
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Electrical and Environmental Degradation Causes and Effects in Polyfluorene-Based Polymer Light-Emitting Diodes

نویسندگان: محسن آزادي نيا, محمد رضا فتح الهي, تيرداد برقي, صبا زارع زردره, فرهاد اكبري برومند, عزالدين مهاجراني
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Improved performance of photoconductive gain hybrid UV detector by trap state engineering of ZnO nanoparticles

نویسندگان: محسن آزادي نيا, محمدرضا فتح الهي, مرضيه مصدق, فرهاد اكبري برومند, E. Mohajerani
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۱۵۴۵۰۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Fabrication of a Room Temperature Ammonia Gas Sensor Based on Polyaniline with N-doped Graphene Quantum Dots

نویسندگان: مهديه حكيمي, عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, نجمه مصلح
عنوان مجله: IEEE SENSORS JOURNAL
از صفحه: ۲۲۴۵
تا صفحه: ۲۲۵۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of seed layers on low-temperature chemical bath deposited ZnO nanorods-based near UV-OLED performance

نویسندگان: مهدي يار نوري رضائي, نگين معنوي زاده, فاطمه دهقان نيري, مريم مساح, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: CERAMICS INTERNATIONAL
از صفحه: ۴۹۳۷
تا صفحه: ۴۹۴۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Quality enhancement of AZO thin films at various thicknesses by introducing ITO buffer layer

نویسندگان: مهدي يار نوري رضائي, نگين معنوي زاده, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Fabrication and Characterization of an Ammonia Gas Sensor Based on PEDOT-PSS with N-doped Graphene Quantum Dots Dopant

نویسندگان: مهديه حكيمي, عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: IEEE SENSORS JOURNAL
از صفحه: ۶۱۴۹
تا صفحه: ۶۱۵۴

سال: ۱۳۹۵

Experimental Study on PEDOT PSS Conductive Polymer and N-doped Graphen Quantum Dots for H2O2 Sensing

نویسندگان: مهديه حكيمي, عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE DES SCIENCES DE LIEGE
از صفحه: ۲۶۱
تا صفحه: ۲۶۸

سال: ۱۳۹۵

طراحي تقويت كننده كم نويز بر اساس روش تطبيق نويز اصلاح شده

نویسندگان: امير زاهدي, فرهاد اكبري برومند, اسماعيل نجفي اقدم
عنوان مجله: صنايع الكترونيك
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۷۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Comparison study of transparent RF-sputtered ITO/AZO and ITO/ZnO bilayers for near UV-OLED applications

نویسندگان: مهدي يار نوري رضائي, نگين معنوي زاده, احسان محمدي نصرآبادي, ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: APPLIED SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۵۴۹
تا صفحه: ۵۵۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Use of a New Blue Emitter in Color-Stable Flexible Polymeric White Light-Emitting Diodes with a Simple Structure

نویسندگان: Mohsen Mohsennia, Maryam Massah Bidgoli, فرهاد اكبري برومند, عليرضا خادمي
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Alternative model for injection-limited current into organic solids

نویسندگان: Mohammad-Reza Fathollahi, Mohammad-Javad Sharifi, فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي, Ezeddin Mohajerani
عنوان مجله: Journal of Photonics for Energy
از صفحه: ۵۷۶۱۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optoelectronic characteristics of MEH-PPV BT blend thin films in polymer light emitting diodes

نویسندگان: M Massah Bidgoli, M Mohsennia, فرهاد اكبري برومند, A Mohsen Nia
عنوان مجله: SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
از صفحه: ۶۵۰۱۶
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Low driving voltage characteristics of polyaniline-silica nanocomposites as hole-injection material of organic electroluminescent devices

نویسندگان: Maryam Massah Bidgoli, Mohsen Mohsennia, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: MATERIALS RESEARCH BULLETIN
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Selective enhancement of intra-chain charge transport to improve ammonia sensing performance in polyaniline layers

نویسندگان: Pejman Shabani, Akram Qarehbaqi, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: Electronic Materials Letters
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Bulk-heterojunction polymer solar cells with polyaniline-silica nanocomposites as an efficient hole-collecting layer

نویسندگان: Mohsen Mohsennia, Maryam Massah Bidgoli, محمدحسين خدامي, عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: Journal of Nanophotonics
از صفحه: ۱۶۰۱۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

Felexible Electrode Array for Retinal Stimulation

نویسندگان: ليلا سعادتي فرد, فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر
عنوان مجله: مهندسي برق و الكترونيك ايران
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

Performance improvement of polymer solar cells using SWCNT as a buffer layer and solvent engineering

نویسندگان: مهدي فصيح بيكي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: مهندسي برق مدرس The Modares Journal of Electrical Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Low driving voltage in polymer light-emitting diodes with CdS nanoparticles as an electron transport layer

نویسندگان: Mohsen Mohsennia, Maryam Massah Bidgoli, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: Journal of Nanophotonics
از صفحه: ۹۳۰۸۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

A Novel Material for Chemical Sensor Applications Oxidized MEH-PPV

نویسندگان: پژمان شعباني, فرهاد اكبري برومند, فرامرز حسين بابايي
عنوان مجله: KEY ENGINEERING MATERIALS
از صفحه: ۱۲
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Electrically conductive polyaniline as hole-injection layer for MEH-PPV BT based polymer light emitting diodes

نویسندگان: M. Mohsennia, M. Massah Bidgoli, فرهاد اكبري برومند, A. Mohsen Nia
عنوان مجله: Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ژاپن / Japan

Synthesis of Carboxylated Graphene Oxide-CdS Nanocomposite and Its Application on Photovoltaic Devices

نویسندگان: M. Massah Bidgoli, M. Mohsennia, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Quantitative characterization of carrier injection across metal organic interfaces using Bardeen theory

نویسندگان: محمدرضا فتح الهي, فرهاد اكبري برومند, Farshid Raissi, Mohammad-Javad Sharifi
عنوان مجله: ORGANIC ELECTRONICS
از صفحه: ۹۰۵
تا صفحه: ۹۱۳

سال: ۱۳۹۱

Environmental UV-A Level Monitoring Using an Ag-TiO2 Schottky Diode

نویسندگان: مهدي محمدزاده لاجوردي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: KEY ENGINEERING MATERIALS
از صفحه: ۱۱۳
تا صفحه: ۱۱۶

سال: ۱۳۹۰

Silver-Rutile UV Sensor Fabricated on Thermally Oxidized Titanium Foil

نویسندگان: مهدي محمدزاده لاجوردي, فرامرز حسين بابايي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: KEY ENGINEERING MATERIALS
از صفحه: ۱۸
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Large area Ag TiO2 UV radiation sensor fabricated on a thermally oxidized titanium chip

نویسندگان: فرامرز حسين بابايي, مهدي محمدزاده لاجوردي, فرهاد اكبري برومند
عنوان مجله: SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL
از صفحه: ۱۱۶
تا صفحه: ۱۲۱

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Influence of substrates on the structural and morphological properties of RF sputtered ITO thin films for photovoltaic application

نویسندگان: نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, ابراهيم اصل سليماني, فرشيد رئيسي, شيدا باقرزاده, عليرضا خداياري, محمدامين رسولي
عنوان مجله: THIN SOLID FILMS
از صفحه: ۲۳۲۴
تا صفحه: ۲۳۲۷

سال: ۱۳۸۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Observations of backgate impedance dispersion in GaAs isolation structures

نویسندگان: فرهاد اكبري برومند, J.G. Swanson
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES
از صفحه: ۱۸۵۰
تا صفحه: ۱۸۵۸

سال: ۱۳۸۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

A comprehensive model of backgate impedance dispersions in GaAs isolation structures

نویسندگان: فرهاد اكبري برومند, J.G. Swanson
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES
از صفحه: ۱۸۵۹
تا صفحه: ۱۸۶۹

سال: ۱۳۷۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Very slow charge trapping and release in ion implanted GaAs [MESFETs]

نویسندگان: C.-H. Chiu, فرهاد اكبري برومند, J.G. Swanson
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES
از صفحه: ۵۱۲
تا صفحه: ۵۱۶