تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

شبيه سازي و پردازش سيگنال هاي EEG و EMG به منظور بهبود مشكل بيماري ريتونوپاتي ديابتي چشمي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, علي خادم, عزالدين مهاجراني, علي خادم
Farhad Akbari Boroumand, Ali Khadem, , Ali Khadem
نام دانشجو : فاطمه نوروزي قهي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

شبيه سازي و مقايسه بهبود عملكرد سلول خورشيدي پروسكايت، پليمري و رنگدانه اي با افزايش بهره وري روي ساختار

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, داود فتحي, ابراهيم نديمي
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi, , Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : مجيد ياحق

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

شبيه سازي و پياده سازي شبكه هوشمند حسگري با بهره گيري از سنسورهاي ارگانيكي گاز

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, حسين حسيني نژادمحبتي, حسين حسيني نژادمحبتي, مهدي مدرسي
Farhad Akbari Boroumand, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hossein Hosseininezhad Mohebati,
نام دانشجو : صبا شرفايي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

ساخت و مقايسه دو حسگر هيبريدي مبتني بر گازهاي آمونياك و متان با استفاده از تركيبات پليمري و نانوذرات

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي, داود فتحي, عليرضا صالحي
Farhad Akbari Boroumand, Alireza Salehi, , Alireza Salehi
نام دانشجو : افسون يزداني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

ساخت تگ هاي RFID انعطاف پذير بدون چيپ بر روي زير لايه هاي PET براي كاربردهاي تجاري

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, مهدي مظفري پور, حسين شمسي, حسين شمسي, عبدالرضا نبوي
Farhad Akbari Boroumand, Mehdi Mozafaripor, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi,
نام دانشجو : ابوالفضل خان زاده ثمرين

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

طراحي و پياده سازي پانل هاي خورشيدي آلي ساخته شده به روش لايه نشاني چرخشي و چاپ جوهرافشان

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, آتش سليماني گرگاني, نگين معنوي زاده, مه سان توكلي كاخكي, ابراهيم اصل سليماني, رسول اژئيان, عليرضا صالحي
Farhad Akbari Boroumand, Atash Soleimani gorgani, Negien Manavizadeh, Mahsan Tavakoli Kakhki, , , Alireza Salehi
نام دانشجو : مهدي فصيح بيكي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

شبيه سازي مشخصات نوري و كرمايي يك آپترود با افزايش دانسيته و كاهش سايز ديودهاي نوري ارگانيكي براي استفاده در شبكيه

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, محمدحسين مقامي
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : مصطفي خواجه زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ساخت و مدلسازي سلول خورشيدي انعطاف پذير و استفاده از پنل نمونه جهت كاربرد در خودروي هيبريدي براي تامين برق اجزاي جانبي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, سيدمحمدتقي بطحايي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, رحيم فائز
Farhad Akbari Boroumand, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : زهرا سالاري مقدم

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ساخت سلول هاي خورشيدي پليمري بر اساس روش هاي چاپ جوهر افشان و لايه نشاني چرخشي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, رحيم فائز
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : حبيب خدائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

ساخت حسگر هيبريدي گاز متان و آزمون آن در يك سيستم تشخيص دهنده و هشدار دهنده نشت گاز طبيعي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي, محمدرضا كلاهدوز اصفهاني
Farhad Akbari Boroumand, Farshid Raissi, Farshid Raissi,
نام دانشجو : مريم السادات حميدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

ساخت و مقايسه خورشيدي بر اساس سه ساختار پليمرهاي مزدوج، پروسكايت و رنگدانه اي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, ابراهيم نديمي, ابراهيم اصل سليماني
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi, Ebrahim Nadimi,
نام دانشجو : مليكا دولت دوست خطبه سرا

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

ساخت آرايه آشكار ساز انعطاف پذير اشعه ايكس جهت تصويربرداري و اصلاح مايل بودن اشعه در تابش

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, فرهاد اكبري برومند, مريم محبي آشتياني, عزالدين مهاجراني, مريم محبي آشتياني
Amir Masoud Sodagar, Farhad Akbari Boroumand, Maryam Mohebi Ashtieani, , Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : فراز عدادي ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت آرايه اي از ديودهاي ارگانيكي گسيل كننده ي نور به صورت انعطاف پذير با قابليت كاشت در بدن

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر, محمد حسين مقامي, عليرضا صالحي, عليرضا صالحي
Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar, , Alireza Salehi, Alireza Salehi
نام دانشجو : احمد قنادان زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

طراحي و ساخت حسگر گاز آمونياك(NH3) با استفاده از مواد ارگانيكي و نانوذرات اكسيدهاي فلزي(ZnO,SnO)

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي, ابراهيم نديمي, مينا اميرمزلقاني, ابراهيم نديمي
Farhad Akbari Boroumand, Alireza Salehi, Ebrahim Nadimi, , Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : پريسا طالب نيا

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت آرايه ميكروالكترودي انعطاف پذير با 72 سايت تحريك براي يك پروتز بينايي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر, حسام زندي, حسام زندي, رحيم فائز
Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar, Hesam Zandi, Hesam Zandi,
نام دانشجو : محمد صادق

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

ساخت حسگر گاز با استفاده از گرافن، پليمر B FE و ديگر موادنيمه هادي آلي براي تشخيص گازهاي مختلف

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي, عليرضا صالحي, سعيده رهبرپور
Farhad Akbari Boroumand, Alireza Salehi, Alireza Salehi,
نام دانشجو : مرضيه مصدق

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

ساخت آرايه اي از قطعه نوري آلي با استفاده از پليمرهاي مزدوج و نانو ذرات اكسيد روي و شبيه سازي اتمي فصل مشترك نانوذرات و كاتد

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده, محمدرضا كلاهدوز
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh,
نام دانشجو : رضا محمدي پاشاكي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

ساخت و ارايه ساز ي سلول خورشيدي هيبريد بر پايه گاليم و مواد ارگانيك

نام اساتید: عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده, نگين معنوي زاده
Alireza Salehi, Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : پريا نادري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت سيستم تامين انرژي بخش رفاهي خودرو هيبريدي قاصدك با استفاده از پنل خورشيدي ارگانيكي مبتني بر MPPT

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي, عليرضا صالحي
Farhad Akbari Boroumand, Alireza Salehi, Alireza Salehi
نام دانشجو : ميثم صفري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

ساخت، بررسي و مشخصه يابي حسگر ماوراء بنفش بر پايه دي اكسيد تيتانيوم

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر, رضا افضل زاده, كمال محامد پور
Faramarz Hossien Babaei, Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar, Reza Afzalzadeh, Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : مهدي محمدزاده لاجوردي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

بررسي خاصيت جذب مادون قرمز مواد ارگانيكي و ساخت حسگر مبتني بر بهترين تركيب

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي
Farhad Akbari Boroumand, Farshid Raissi, Farshid Raissi
نام دانشجو : علي فيض اله

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مطالعه و ساخت حسگر رطوبت براساس ساختار MEH-PPV metal

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر, رضا افضل زاده, تورج امرايي
Faramarz Hossien Babaei, Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar, Reza Afzalzadeh, Toraj Amraee
نام دانشجو : پژمان شعباني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت آرايه اي از سلول هاي خورشيدي بر اساس گرافن و پليمرهاي مزدوج با توان خروجي 5 ميلي وات و راندمان 0،1 درصد

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي
Farhad Akbari Boroumand, Farshid Raissi, Farshid Raissi
نام دانشجو : سيدمحمدصادق سيدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت يك مبدل DC-DCاز نوع ZVT رزونانسي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, كريم عباس زاده, حسين شمسي, حسين شمسي
Farhad Akbari Boroumand, Karim Abbaszadeh, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : رضا ميرزانيا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت لامپ آرايه اي (OLED (10× 10 با استفاده از تركيبات MEHPPV-PFO با اتصال نانو لوله

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي, عليرضا صالحي
Farhad Akbari Boroumand, Alireza Salehi, Alireza Salehi
نام دانشجو : آرزو بابائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

ساخت سلول خورشيدي ارگانيك بر مبناي مواد پليمري، نانو لوله هاي كربني، فولرين با بازدهي حداقل 1% و آرايه كردن مناسب ترين تركيب

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي
Farhad Akbari Boroumand, Farshid Raissi, Farshid Raissi
نام دانشجو : عليرضا خادمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸

ساخت ترانزيستورهاي ارگانيك با عايق فروالكتريك اتصالات فلزي و نانو لوله هاي كربني

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي, عليرضا صالحي
Farhad Akbari Boroumand, Alireza Salehi, Alireza Salehi
نام دانشجو : ميثم نجفي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

ساخت ديود نور گسيل آلي سفيد و شبيه سازي ترابرد در قطعه با در نظرگرفتن اثرات حرارتي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, رضا افضل زاده, فرشيد رئيسي, شكرالله شكري كجوري
Farhad Akbari Boroumand, Reza Afzalzadeh, Farshid Raissi, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : محمدرضا فتح الهي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

طراحي و ساخت حسگر گاز آمونياك (NH3) با استفاده از مواد ارگانيك

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي, عليرضا صالحي
Farhad Akbari Boroumand, Alireza Salehi, Alireza Salehi
نام دانشجو : عبدالوحيد جعفري راد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت يك شبكه ماتريسي تاشو از سلول هاي فتوولتائيك ارگانيكي و مدارات مربوطه

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي, فرشيد رئيسي
Farhad Akbari Boroumand, Farshid Raissi, Farshid Raissi
نام دانشجو : فراز خاوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ساخت آرايه ارگانيكي آشكارساز اشعه X و مدار واسط جهت ثبت و انتقال اطلاعات

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر, رضا جعفري, رضا جعفري
Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : مينا رئوف

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۲۱

طراحي پايانه تحريك براي يك سيستم تحريك نخاع

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, فرهاد اكبري برومند
Amir Masoud Sodagar, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : آسيه آهني

تاریخ:

ساخت يك ترانزيستور اثر مبدلي با اثر حافظهاي غيرفرار

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : سميرا سربازي

تاریخ:

ديود نوري ارگانيك ...

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : صبا زارع زردره

تاریخ:

طراحي و ساخت ميكروحسگر فشار MEMS مبتني بر خاصيت خازني

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : محمدامين رسولي

تاریخ:

طراحي و ساخت آشكارساز اشعه ايكس نرم با استفاده از مواد ارگانيكي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي
Farhad Akbari Boroumand, Farshid Raissi
نام دانشجو : علي بيرامي

تاریخ:

ساخت سلول فتوولتائيك با استفاده از مواد ارگانيكي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : حسام مرادي نژاد

تاریخ:

طراحي و ساخت آنتن مسطح بر روي زير لايه منعطف ارگانيكي براي كاربردهاي مخابراتي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, هادي علي اكبريان
Farhad Akbari Boroumand, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : امير زاهدي

تاریخ:

ساخت يك اپترود بر پايه OLED

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر
Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : معصومه مهبودي

تاریخ:

طراحي و ساخت سيستم ردياب حشرات با استفاده از مواد ارگانيك

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, محمدعلي عشاقي
Farhad Akbari Boroumand, Mohamadali Ashaghi
نام دانشجو : حميدرضا آدمي

تاریخ:

ساخت حسگر ارگانيكي گاز آمونياك با ساختار ترانزيستوري

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : هديه اميري

تاریخ:

ساخت ديود نوري ارگانيك جهت تحريك شبكيه چشم و تشخيص جسم نزديك شونده

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : ستاره سادات نوربخش

تاریخ:

طراحي و ساخت آنتن مسطح بر روي زير لايه منعطف ارگانيكي براي كاربردهاي مخابراتي

Design and fabrication of ............. antenna on flexible organic substrate for communication applications

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, هادي علي اكبريان
Farhad Akbari Boroumand, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : امير زاهدي

تاریخ:

ساخت يك اپترود بر پايه OLED

Fabrication of an optrode using OLED

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, اميرمسعود سوداگر
Farhad Akbari Boroumand, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : معصومه مهبودي

تاریخ:

طراحي و ساخت يك سيستم هوشمند تشخيص نشت گاز شهري قابل حمل به وسيله حشرات زنده به منظور امداد و نجات در هنگام بحران هاي زلزله و سيل

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, هادي علي اكبريان
Farhad Akbari Boroumand, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : مهفام گودرزي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي آرايه اي از OLEDها با نرم افزار COMSOLبراي بررسي زخم و مطالعه ي اثرات نور بر آن

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : رضا مطاعي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي سلول هاي خورشيدي پروسكايتي نانوساختار مبتني بر تركيبات گرافن و گرافن اكسايد

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : زينب صنعتي نجار

تاریخ:

شبيه سازي و ساخت سلولهاي خورشيدي ارگانيك، پروسكايت و CIGSو مقايسه آنها

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : كوثر محمدي