ساخت سلول خورشيدي چند لايه هايبريد (ارگانيك بر مقطع غير ارگانيك)

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, رضا افضل زاده, عليرضا حسن زاده
Farhad Akbari Boroumand, Reza Afzalzadeh,
نام دانشجو : امير حسني

ساخت قطعه pyroelectric بااستفاده ازلايه هاي pvdf جهت توليدانرژي الكتريكي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي, حسين شمسي
Farhad Akbari Boroumand, Farshid Raissi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : افشين بهمني حاجي پمق

شبيه سازي وبهبود شدت نور خروجي ديودهاي نوري گاليوم نايترايد و ديودهاي نوري ارگانيك با به كارگيري كريستالهاي فوتوني در ساختار آنها

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : آوات پورعبدالهي

شبيه سازي و مدلسازي جهت طراحي و ساخت نمونه خودرو خورشيدي

نام اساتید: سيدمحمدتقي بطحايي, فرهاد اكبري برومند, عليرضا فريدونيان
Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Farhad Akbari Boroumand, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : وهاب نجاري سيسي

طراحي و ساخت LED ارگانيكي ماورائ بنفش براي رنج NUV

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : زينب پورمحمدي

طراحي وساخت سنسور ارگانيكي مادون قرمز براي رنج NIR

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : طاهره جعفرزاده

طراحي و ساخت LED ارگانيك در رنج NIR

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : آيدين اميرخاني

شبيه سازي ديود نورتاب ماورا بنفش ارگانيكي (UV-OLED) برمبناي نانوميله هاي ZNO+پليمرMEH-PPV

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : پگاه شاهسون

ساخت يك آشكارساز uv بر اساس نانوذرات ZnO

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده, فرشيد رئيسي
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh, Farshid Raissi
نام دانشجو : حميدرضا افضل

شبيه سازي LED نورتاب ارگانيكي براساس تركيب نانو ذرات ZNO و مولكول كوچك ALQ3 در رنج UV

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : اناهيتا نظري

ساخت يك ديود نوري ارگانيكي براساس نانو ذرات ITO

نام اساتید: نگين معنوي زاده, فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي
Negien Manavizadeh, Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : سعيد دادخواه فرد

طراحي و شبيه سازي سلول خورشيدي ارگانيك با تمركز بر لايه هاي فعال پليمري و نانوذرات Zno

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : منصوره مهجوبيان

استفاده از موادپليمري ومولكول كوچك به همراه نانو ذرات اكسيد روي در ساخت ديودنورتاب ارگانيكي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي
Farhad Akbari Boroumand, Alireza Salehi
نام دانشجو : مهران رحيم زاده قشقاييان

طراحي و ساخت دستگاه لايه نشاني چرخشي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : سهيل متقي

ساخت

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : تيرداد برقي

طراحي و شبيه سازي قطعه فتوولتائيك هيبريدي بر پايه گاليم آرسنايد و مواد ارگانيك

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : مهتاب نجاتي

ساخت اشكار سار پرتو ايكس بر پايه مواد نيمه رساناي ارگانيك

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : هادي معدنيان

استحصال انرژي خورشيدي به منظور شارژ ريز سلول هاي ذخير انرژي و شبيه سازي آن

نام اساتید: حسين شمسي, فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده
Hossein Shamsi, Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : مهلا فكري

تبديل انرژي سلولهاي خورشيدي به برق متناوب با توان خروجي 5 وات

نام اساتید: حسين شمسي, فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده
Hossein Shamsi, Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : فاطمه قوامي

كپسوله سازي قطعات اپتوالكترونيكي با موارد ارگانيك

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي
Farhad Akbari Boroumand, Alireza Salehi
نام دانشجو : محمدجواد وفائي

تبديل انرژي سلول هاي خورشيدي به ولتاژ مستقيم 12 ولت با توان خروجي 20 وات به همراه مدار شارژ باطري و مدار تبديل ولتاژ به 12 در حالت سايه يا شب

نام اساتید: حسين شمسي, فرهاد اكبري برومند, حسام زندي
Hossein Shamsi, Farhad Akbari Boroumand, Hesam Zandi
نام دانشجو : حسين يعقوبي

شبيه سازي ساختار سلول خورشيدي هيبريدي GaAs/Organic با نرم افزار Silvaco و AMPS

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : حسين ياراحمدي

طراحي و ساخت اينورتر DC به AC تكفاز 50 هرتز هوشمند خانگي به منظور استفاده در سيستم هاي انرژي سلول خورشيدي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, ابراهيم نديمي
Farhad Akbari Boroumand, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : ميكائيل بهمني

ساخت سنسور نوري مبتني بر مواد ارگانيك و پياده سازي مدار مربوطه

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, فرشيد رئيسي
Farhad Akbari Boroumand, Farshid Raissi
نام دانشجو : سيدمحمد ميرصادقي

ساخت كليد لمسي هوشمند با تكنولوژي wifi براي سوئيچينگ

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : سينا رزاقي

طراحي و ساخت ريموت كنترل RF

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : حميدرضا يعقوبي

ساخت و تست سيستم رديابي حشرات

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, هادي علي اكبريان
Farhad Akbari Boroumand, Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : سهيل حكاك زاده

طراحي، ساخت و شبيه سازي ديود نوري ارگانيك جهت كاربردهاي اپتوالكترونيكي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده
Farhad Akbari Boroumand, Negien Manavizadeh
نام دانشجو : محمدفاضل وفادار

طراحي و ساخت پنل هوشمند كولر به همراه طراحي سنسور حرارتي با نرم افزار سيلواكو

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : مريم ميرائي باغنوئي

تاریخ:

ساخت دستگاه پالس اكسيمتر جهت اندازه گيري اكسيژن خون انسان

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : نويد نصيري

تاریخ:

هوشمند سازي پاركينگ هاي شهري

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : محمد ابراهيمي

تاریخ:

شبيه سازي يك سلول خورشيدي پروسكايت توسط دو نرم افزار سيلوا

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : علي اسكندري

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

طراحي و ساخت سيستم هوشمند بر مبناي حسگرهاي دما، نور و رطوبت در گلخانه

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, محمديوسف درماني
Farhad Akbari Boroumand, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : آرين مجيدي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

كنترل وسايل هوشمند به وسيله الگوي صوتي دست زدن (clap) در منازل و هتل هاي هوشمند

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, حسين شمسي
Farhad Akbari Boroumand, Hossein Shamsi
نام دانشجو : زينب صنعتي نجار

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

شبيه سازي تفسير و مقايسه سيگنالهاي بدن انسان شامل EEG, EMG,EOG

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, مريم محبي آشتياني
Farhad Akbari Boroumand, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : اميرحسين جباري

تاریخ:

شبيه سازي و مقايسه حسگرهاي گاز شهري و اكسيد فلزي با استفاده از نرم افزار كامسول

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : حسام الدين نورپور

تاریخ:

توسعه ابزار اتوماتيك تشخيص افتراقي بيماري با استفاده از نرم افزار پايتون براي استفاده در ترياژ بيمارستان هوشمند

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : فرهاد حيدريان

تاریخ:

بررسي، شبيه سازي و تست عملي سيگنال هاي EEG براي تشخيص بيماري كور رنگي در چشم

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, مريم محبي آشتياني
Farhad Akbari Boroumand, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : حسن حاجي زاده كورآباد

تاریخ:

طراحي و ساخت ردياب خودرو با ارسال پيامك براي كاربر

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند
Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : محمدعادل سپهري