محل ارائه یا اجرا: بارسلونا، اسپانیا / Barcelona, Spain

تاریخ: ۱۳۹۶

گرنت پژوهشی بین المللی جهت استفاده از بیم لاین NCD شتابگر (سینکروترون) آلبا

Research Grant