سال: ۱۴۰۰

استانداردسازی محصولات و سامانه های ایمنی موتور سیکلت و خودروهای برقی با هدف حمایت از توسعه فناوری در حوزه های صنایع پیشرفته و راهبردی به منظور تامین نیاز های اساسی فناورانه کشور

همکاران: ابراهیم اکبرزاده، محمد کنگویی، حسین ابراهیم نژاد

سال: ۱۳۹۹

مطالعات نيازسنجي گازرساني شهري جزيره كيش

همکاران: ابراهيم اكبرزاده

Ebrahim Akbarzadeh

سال: ۱۳۹۹

بررسی مراجع و استانداردهای بین المللی مرتبط با ایمنی و عملکرد باتری های لیتیوم یون جهت استفاده در خودروهای برقی

همکاران: ابراهیم اکبرزاده، محمد کنگویی، حسین ابراهیم نژاد