مشخصات فردی

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: اکبرزاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: akbarzadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/EbrahimAkbarzadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش:

واحد سازمانی: بین الملل علوم نوین و چند گرایشی