محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

Investigation of electric stresses caused by applying DC and AC Voltages on the insulation of converter transformers

نویسندگان: عارف شريفي, اصغر اكبري ازيراني, Peter Werle, كيوان راستي

Aref Sharifi, Asghar Akbari Azierani, Peter Werle, Keyvan Rasti

عنوان همایش: بيست و نهمين كنفرانس مهندسي برق ايران

29th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2021)

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

A Novel Algorithm for UHF-Based Partial Discharge Localization in Power Transformers

نویسندگان: mohammadreza ariannik, محمد اكبري ازيراني, Peter Werle, اصغر اكبري ازيراني

mohammadreza ariannik, mohammad akbari Azirani, Peter Werle, Asghar Akbari Azierani

عنوان همایش:

VDE - hochspannungstechnik 2018

محل برگزاری: مكزيك / Mexico

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

Optimized Arrival Time Determination of UHF Pulses for Localization of Partial Discharges in Power Transformers

نویسندگان: محمد اكبري ازيراني, Mohammadreza Ariannik, Peter Werle, اصغر اكبري ازيراني

Mohammad Akbari Azirzni, Mohammadreza Ariannik, Peter Werle, Asghar Akbari Azierani

عنوان همایش:

IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena CEIDP 2018

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

Effect of Surroundings of UHF Partial Discharge Probes on the Captured Pulses in Power Transformers

نویسندگان: محمد اكبري ازيراني, Peter Werle, اصغر اكبري ازيراني

Mohammad Akbari Azirani, Peter Werle, Asghar Akbari Azierani

عنوان همایش:

IEEE 2nd International Conference on Dielectrics (ICD 2018)

محل برگزاری: آرژانتين / Argentina

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

AN INVESTIGATION ON THE RELATION BETWEEN PRPD PATTERNS ACQUIRED BY CONVENTIONAL AND UHF NONCONVENTIONAL PD MEASURING TECHNIQUE FOR POWER TRANSFORMERS

نویسندگان: محمد اكبري ازيراني, Peter Werle, اصغر اكبري ازيراني, حميد جهانگير, Juhanes Szczechowski

Mohammad Akbari Azirani, Peter Werle, Asghar Akbari Azierani, Hamid Jahangir, Juhanes Szczechowski

عنوان همایش:

International symposium in high Voltage Engineering ( ISH2017 )

محل برگزاری: آرژانتين / Argentina

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

CABLE JOINTS EFFECT IN PARTIAL DISCHARGE SIGNAL PROPAGATION

نویسندگان: مهدي مهدي پور, اصغر اكبري ازيراني, Peter Werle

Mahdi Mahdipour, Asghar Akbari Azierani, Peter Werle

عنوان همایش:

International symposium in high Voltage Engineering ( ISH2017 )

محل برگزاری: آرژانتين / Argentina

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

A STUDY ON RELATIONSHIP BETWEEN PD WAVEFORMS IN HF AND UHF BANDS

نویسندگان: حميد جهانگير, اصغر اكبري ازيراني, Peter Werle, محمد اكبري ازيراني, Janush Szczechowski

Hamid Jahangir, Asghar Akbari Azierani, Peter Werle, Mohammad Akbari Azirani, Janush Szczechowski

عنوان همایش:

International symposium in high Voltage Engineering ( ISH2017 )

محل برگزاری: آرژانتين / Argentina

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

INVESTIGATING HOW TEMPERATURE AND LOAD OF HIGH VOLTAGE GENERATORS AFFECT PARTIAL DISCHARGE DIAGNOSING PATTERNS

نویسندگان: اصغر اكبري ازيراني, رضا سرگزي, محمد رحيمي, Mohsen Farahani

Asghar Akbari Azierani, Reza Sargazi, Mohammad Rahimi, Mohsen Farahani

عنوان همایش:

International symposium in high Voltage Engineering ( ISH2017 )

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

Simulation of Electrical Arc Stochastic Behaviour in CO2 Circuit Breaker and Its Advantages in Comparison with Conventional Electrical Arc Black Box model

نویسندگان: رضا سرگزي, اصغر اكبري ازيراني, علي اصغر رضي كاظمي

Reza Sargazi, Asghar Akbari Azierani, Ali Asghar Razi Kazemi

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

Effect of Type of PD on UHF Signals in Power Transforemers

نویسندگان: حميد جهانگير, اصغر اكبري ازيراني, Peter Werle, Janusz Szczechowski

Hamid Jahangir, Asghar Akbari Azierani, Peter Werle, Janusz Szczechowski

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

An Investigation on PRPD Patterns Generated by the UHF Measurement Technique for Power Transformers

نویسندگان: محمد اكبري ازيراني, Peter Werle, اصغر اكبري ازيراني, حميد جهانگير, Janus Szczechowski

Mohammad Akbari Azirani, Peter Werle, Asghar Akbari Azierani, Hamid Jahangir, Janus Szczechowski

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

Impact of different bonding methods on high voltage cable shield induced voltage and current in normal and fault conditions

نویسندگان: مهدي مهدي پور, اصغر اكبري ازيراني, محمد خليل زاده, Peter Werle

Mahdi Mahdipour, Asghar Akbari Azierani, Mohammad khalilzadeh, Peter Werle

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

بررسي اضافه ولتاژهاي گذراي ناشي از كليدزني در نيروگاه هاي بادي با استفاده از مدل جعبه سياه Portela

نویسندگان: رضا سرگزي, علي اصغر رضي كاظمي, اصغر اكبري ازيراني

Reza Sargazi, Ali Asghar Razi Kazemi, Asghar Akbari Azierani

عنوان همایش: سي و يكمين كنفرانس بين المللي برق

PSC International Power System Conference (PSC 2016)

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

Partial Discharge UHF Electromagnetic Waves in Power Transformers Simulation Detection and Localization

نویسندگان: Peter Werle, اصغر اكبري ازيراني, حسن رضا ميرزائي, Janusz Szczechowski

Peter Werle, Asghar Akbari Azierani, hasan reza mirzaei, Janusz Szczechowski

عنوان همایش:

CIGRE SC A2 COLLOQUIUM 2015

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

A New algorithm for measuring dissipation factor and capacitance of High voltage condenser bushing in-service for condition Assessment

نویسندگان: حسين چلنگر, اصغر اكبري ازيراني

Hossien Chalangar, Asghar Akbari Azierani

عنوان همایش:

International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis (CMD)

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳

INTERNAL FIELD OPTIMIZATION OF A VACUUM INTERRUPTER CHAMBER IN ORDER TO REDUCE INSULATION STRESS USING NN GA AND FE APPROACH

نویسندگان: اسعد شمشادي, اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي

, Asghar Akbari Azierani, Seyed Mohammad Taghi Bathaee

عنوان همایش:

International symposium in high Voltage Engineering ( ISH )

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳

INTERNAL FIELD OPTIMIZATION OF INVESTIGATING EFFECTIVE DESIGN PARAMETERS OF LEAD EXIT IN POWER TRANSFORMERS FOR ELECTRIC FIELD OPTIMIZATION USING FINITE ELEMENT METHOD

نویسندگان: مسعود روح اللهي, اصغر اكبري ازيراني

Masoud Rouhollhi, Asghar Akbari Azierani

عنوان همایش:

International symposium in high Voltage Engineering ( ISH )

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳

NEW ANTENNA DESIGN FOR UHF MONITORING OF POWER TRANSFORMERS

نویسندگان: حسن رضا ميرزائي, اصغر اكبري ازيراني, E gockenbach, H borsi, محسن زنجاني, ك ميرعلي خاني

, Asghar Akbari Azierani, E gockenbach, H borsi, Mohsen Zanjani,

عنوان همایش:

International symposium in high Voltage Engineering ( ISH )

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳

A COMPARISON BETWEEN SIMULATION RESULTS AND EXPERIMENT FOR PARTIAL DISCHARGE UHF SIGNAL PROPAGATION IN POWER TRANSFORMERS

نویسندگان: محسن زنجاني, اصغر اكبري ازيراني, حسن رضا ميرزائي, E GOCKENBACH, H borsi

Mohsen Zanjani, Asghar Akbari Azierani, , E GOCKENBACH, H borsi

عنوان همایش:

International symposium in high Voltage Engineering ( ISH )