سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A novel wideband partial discharge measuring circuit under fast repetitive impulses of static converters

نویسندگان: Reza Sargazi, اصغر اكبري ازيراني, Peter Werle, Hossein Borsi
عنوان مجله: Measurement: Journal of the International Measurement Confederation
از صفحه: ۲
تا صفحه: ۸

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

A New Application of Rogowski Coil Sensor for Partial Discharge Localization in Power Transformers

نویسندگان: sajjad Sharifinia, Mehdi Allahbakhshi, Teymoor Ghanbari, اصغر اكبري ازيراني, Hassan Reza Mirzaei
عنوان مجله: IEEE SENSORS JOURNAL
از صفحه: ۱۰۷۴۳
تا صفحه: ۱۰۷۵۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Fault Localization and Analysis for a Damaged Hydrogenerator and a Proposal to Improve the Standard for Generator Commissioning Tests

نویسندگان: اصغر اكبري ازيراني, محمد رحيمي, Peter Werle, Hossein Borsi
عنوان مجله: IEEE ELECTRICAL INSULATION MAGAZINE
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Novel particle-based model of negative corona in oxygen for investigation on emission of electromagnetic waves

نویسندگان: حميدرضا حسني, اصغر اكبري ازيراني, حميد جهانگير, محمد اكبري ازيراني, Peter Werle
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
از صفحه: ۸۵۷
تا صفحه: ۸۶۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Turret-Electrode Antenna for UHF PD Measurement in Power Transformers - Part I: Introduction and Design

نویسندگان: حميد جهانگير, اصغر اكبري ازيراني, محمد اكبري ازيراني , Peter Werle, Janusz Szczechowski
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
از صفحه: ۲۱۱۳
تا صفحه: ۲۱۲۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Turret-Electrode Antenna for UHF PD Measurement in Power Transformers - Part II: Performance Investigation

نویسندگان: حميد جهانگير, اصغر اكبري ازيراني, محمد اكبري ازيراني, Peter Werle, Janusz Szczechowski
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
از صفحه: ۲۱۲۲
تا صفحه: ۲۱۲۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Optimal frequency selection for detection of partial discharges in power transformers using the UHF measurement technique

نویسندگان: محمد اكبري ازيراني, Mohammadreza Ariannik, Peter Werle, اصغر اكبري ازيراني
عنوان مجله: Measurement: Journal of the International Measurement Confederation
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

UHF Measurement in Power Transformers: An Algorithm to Optimize Accuracy of Arrival Time Detection and PD Localization

نویسندگان: Mohamadreza Ariannik, محمد اكبري ازيراني, Peter Werle, اصغر اكبري ازيراني
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Partial discharge localization on cross-bonded cable systems

نویسندگان: مهدي مهدي پور, اصغر اكبري ازيراني, Peter Werle, Hossein Borsi
عنوان مجله: ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Partial Discharge Localization on Power Cables Using On-line Transfer Function

نویسندگان: مهدي مهدي پور, اصغر اكبري ازيراني, Peter Werle, Hossein Borsi
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي عملكرد پروب هاي UHF در آشكارسازي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي فشار قوي

نویسندگان: حميد جهانگير, اصغر اكبري ازيراني, werle Peter
عنوان مجله: مهندسي برق و الكترونيك ايران
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Charge concept in partial discharge in power cables

نویسندگان: مهدي مهدي پور, اصغر اكبري ازيراني, Peter Werle
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
از صفحه: ۸۱۷
تا صفحه: ۸۲۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Possibility of PD calibration on power transformers using UHF probes

نویسندگان: حميد جهانگير, اصغر اكبري ازيراني, Peter Werle, Janush Szczechowski
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
از صفحه: ۲۹۶۸
تا صفحه: ۲۹۷۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

UHF PD measurements on power transformers-advantages and limitations

نویسندگان: حميد جهانگير, اصغر اكبري ازيراني, Werle Peter, Janush Szczechowski
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
از صفحه: ۳۹۳۳
تا صفحه: ۳۹۴۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Challenges in Calibration of the Measurement of Partial Discharges at Ultrahigh Frequencies in Power Transformers

نویسندگان: اصغر اكبري ازيراني, Peter Werle, Mohammad Akbari, حسن رضا ميرزائي
عنوان مجله: IEEE ELECTRICAL INSULATION MAGAZINE
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Investigating field emission current in vacuum interrupters to estimate vacuum pressure level using PIC simulation

نویسندگان: محمد رضواني, سيدمحمدتقي بطحايي, اصغر اكبري ازيراني
عنوان مجله: International Transactions on Electrical Energy Systems
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A Method to capture and de-noise partial discharge pulses using discrete wavelet transform and ANFIS

نویسندگان: حميد جهانگير, احسان حاجي پور, مهدي وكيليان, اصغر اكبري ازيراني, Trvor Blackburn, Tovan Phong
عنوان مجله: International Transactions on Electrical Energy Systems
از صفحه: ۲۶۹۶
تا صفحه: ۲۷۱۲

سال: ۱۳۹۴

تاثير پالس هاي ادوات الكترونيك قدرت بر وقوع تخليه جزئي در عايق ماشين هاي الكتريكي با استفاده از مدل سازي به روش اجزا محدود

نویسندگان: رضا رستمي نيا, حسن صنيعي, اصغر اكبري ازيراني
عنوان مجله: مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۷۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Dielectric recovery process in vacuum interrupters regarding to contact materials during post arc interval

نویسندگان: اسعد شمشادي, امير صلواتي خوش قلب, اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
از صفحه: ۳۰۵۹
تا صفحه: ۳۰۶۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Advancing new techniques for UHF PD detection and localization in the power transformers in the factory tests

نویسندگان: حسن رضا ميرزايي, اصغر اكبري ازيراني, Ermst Gockenbach, كريم مير علي خاني
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
از صفحه: ۴۴۸
تا صفحه: ۴۵۵

سال: ۱۳۹۳

شبيه سازي جريان انتشار ميداني به منظور تشخيص فشار داخلي كليدهاي خلا

نویسندگان: محمد رضواني, اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: الكترومغناطيس كاربردي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

بهينه سازي شدت ميدان الكتريكي در طراحي تجهيزات فشارقوي با استفاده از شبكه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك بر پايه روش اجزاي محدود با تكيه بر كليدهاي نوع خلا

نویسندگان: اسعد شمشادي, سيدمحمدتقي بطحايي, اصغر اكبري ازيراني
عنوان مجله: الكترومغناطيس كاربردي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Calculation of Short Circuit Electromagnetic Forces in Dryformer using Finite Element Method

نویسندگان: فرزاد كريم زاده, اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي, محمد عزيزيان فرد
عنوان مجله: International Transactions on Electrical Energy Systems
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Novel Approach for Reduction of Electric Field Stress in Vacuum Interrupter Chamber using Advanced Soft Computing Algorithms

نویسندگان: اسعد شمشادي, اصغر اكبري ازيراني, سيدمحمدتقي بطحايي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
از صفحه: ۱۹۵۱
تا صفحه: ۱۹۵۸

سال: ۱۳۹۱

An Experimental Effort to Understand How Behaves Winding High Frequency Response in Power Transformers

نویسندگان: حرمت اله فيروزي, اصغر اكبري ازيراني, اميرحسين قياسي
عنوان مجله: INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Novel Method for Ultra-High- Frequency Partial Discharge Localization in Power Transformers Using the particle Swarm optimaization Algorithm

نویسندگان: حسن رضا ميرزايي, اصغر اكبري ازيراني, Ernst Gockenbach, مجتبي زنجاني طبسي, كريم ميرعليخاني
عنوان مجله: IEEE ELECTRICAL INSULATION MAGAZINE
از صفحه: ۲۶
تا صفحه: ۳۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Influence of the airflow speed along transmission lines on the DC corona discharge loss using finit element approach

نویسندگان: اسعد شمشادي, كاوه نيايش, اصغر اكبري ازيراني
عنوان مجله: PHYSICS OF PLASMAS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A method for discriminating original pulses in online partial discharge measurement

نویسندگان: مهدي اله بخشي, اصغر اكبري ازيراني
عنوان مجله: MEASUREMENT
از صفحه: ۱۴۸
تا صفحه: ۱۵۸

سال: ۱۳۸۹

Application of interactive multiple models in thermal modeling of power transformers

نویسندگان: اصغر اكبري ازيراني, مهدي اله بخشي, رضا گلپري
عنوان مجله: EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: ايران / Iran

Novel Fusion Approaches for the Dissolved Gas Analysis of Insulating Oil

نویسندگان: مهدي اله بخشي, اصغر اكبري ازيراني
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱