مشخصات فردی

نام: اصغر

نام خانوادگی: اکبری ازیرانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: akbari@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱ ۸۴۰۶۲۳۱۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AsgharAkbariAzirani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

گرایش: سیستم های قدرت

واحد سازمانی: مهندسی برق