محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

SEISMIC PERFORMANCE ASSESSMENT OF OPTIMALLY DESIGNED BASE ISOLATION SYSTEM UNDER MAINSHOCK-AFTERSHOCK

نویسندگان: علي خان سفيد, علي مقصودي برمي, علي بخشي

Ali Khansefid, Ali Maghsoudi-Barmi, Ali Bakhshi

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

8th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

SYNTHETIC STOCHASTIC EARTHQUAKE SCENARIO PREDICTIVE MODEL, CASE STUDY: THE IRANIAN PLATEAU SEQUENCES

نویسندگان: علي خان سفيد, علي بخشي, انوشيروان انصاري

Ali Khansefid, Ali Bakhshi, Anooshiravan Ansari

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

8th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8)