سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Ground motion models for the induced earthquakes by the geothermal power plants activity

نویسندگان: علي خان سفيد, Seyed Mahmoudreza Yadollahi, Gerhard Müller, Francesca Taddei
عنوان مجله: JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

ارزيابي ريسك لرزه اي و توليد منحني خسارت ساختمان هاي مجهز به سيستم جداساز لاستيكي هسته-سربي در طول عمر ساختمان تحت اثر توالي هاي محتمل لرزه-پس لرزه در شهر تهران

نویسندگان: علي خان سفيد
عنوان مجله: نشريه مهندسي عمران اميركبير Amirkabir Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۸
تا صفحه: ۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Seismic performance assessment of a masonry building under earthquakes induced by geothermal power plants operation

نویسندگان: علي خان سفيد, Seyed Mahmoudreza Yadollahi, Gerhard Müller, Francesca Taddei, Aditi Kumawat
عنوان مجله: Journal of Building Engineering
از صفحه: ۱۰۳۹۰۹
تا صفحه: ۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

Seismic Risk Assessment of Optimally Designed Highway Bridge Isolated by OrdinaryUnbounded Elastomeric Bearings

نویسندگان: علي مقصودي برمي, علي خان سفيد, عليرضا خالو, ميلاد احتشامي معين
عنوان مجله: Numerical Methods in Civil Engineering
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۴۰۰

Effects of geometrical nonlinearity on the performance of bidirectional tuned mass dampers

نویسندگان: Hassan Rezazadeh, Fereidoun Amini, Parichehr Dogani Aghcheghloo, علي خان سفيد
عنوان مجله: EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

An investigation of the structural nonlinearity effects on the building seismic risk assessment under mainshock-aftershock sequences in Tehran metro city

نویسندگان: علي خان سفيد
عنوان مجله: ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Probabilistic seismic performance assessment of optimally designed highway bridge isolated by ordinary unbonded elastomeric bearings

نویسندگان: علي مقصودي برمي, علي خان سفيد, عليرضا خالو, احتشامي ميلاد
عنوان مجله: ENGINEERING STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۴۰۰

Lifetime risk-based seismic performance assessment of buildings equipped with supplemental damping and base isolation systems under probable mainshock-aftershock scenarios

نویسندگان: علي خان سفيد
عنوان مجله: Structures
از صفحه: ۳۶۴۷
تا صفحه: ۳۶۶۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Pulse - like ground motions Statistical characteristics , and GMPE development for the Iranian Plateau

نویسندگان: علي خان سفيد
عنوان مجله: SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING
از صفحه: ۱۰۶۱۶۴
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

New Model for Simulating Random Synthetic Stochastic Earthquake Scenarios

نویسندگان: علي خان سفيد, علي بخشي
عنوان مجله: JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Empirical predictive model for generating synthetic non-stationary stochastic accelerogram of the Iranian plateau including far- and near-field effects as well as mainshock and aftershock categorization

نویسندگان: علي خان سفيد, Ali Bakhshi, Anooshiravan Ansari
عنوان مجله: Bulletin of Earthquake Engineering
از صفحه: ۳۶۸۱
تا صفحه: ۳۷۰۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Development of declustered processed earthquake accelerogram database for the Iranian Plateau including near-field record categorization

نویسندگان: علي خان سفيد, Ali Bakhshi, Anooshiravan Ansari
عنوان مجله: JOURNAL OF SEISMOLOGY
از صفحه: ۸۶۹
تا صفحه: ۸۸۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Statistical evaluation and probabilistic modeling of aftershock sequences of Iranian plateau

نویسندگان: علي خان سفيد, Ali Bakhshi
عنوان مجله: JOURNAL OF SEISMOLOGY
از صفحه: ۱۲۴۹
تا صفحه: ۱۲۶۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Advanced two-step integrated optimization of actively controlled nonlinear structure under mainshock-aftershock sequences

نویسندگان: علي خان سفيد, A Bakhshi
عنوان مجله: JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
از صفحه: ۷۴۸
تا صفحه: ۷۶۲